Fandomska suradnja

Klubovi, fanzini, konvencije, sajtovi, Bogdaj veći kup ...

Moderator: Dagi

Zoran
The Q
Posts: 1726
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 25 Nov 2005, 11:08

Izitpajn wrote:
Zoran wrote::geek:
plagijatoru
To nije plagiranje. To je usavršavanje.

(ina?e, jel mi vjeruješ da sam znao da ?eš to?no to re?i? ;))
Blijede isprike.
Naravno da ti ne vjerujem, ti si novinar "Vjesnika".

Aleksandar Ziljak
Ancient
Posts: 959
Joined: 09 Apr 2004, 18:42

Unread post by Aleksandar Ziljak » 25 Nov 2005, 14:41

Toliko o suvisloj raspravi... :)
A. Ziljak

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 25 Nov 2005, 15:45

Aleksandar Žiljak wrote:Toliko o suvisloj raspravi... :)
A ?emu onda veseli smajli?.

Bole bi pristajao ovaj: :shock:

Ili ovaj: :scratch:

A najbolje ovaj: :whax:
Last edited by Dagi on 25 Nov 2005, 16:45, edited 1 time in total.

User avatar
Sandman
Ancient
Posts: 746
Joined: 28 Oct 2004, 09:26
Location: Republika P

Unread post by Sandman » 25 Nov 2005, 16:16

:withstupid:

ban

Re: SiCG

Unread post by ban » 28 Nov 2005, 21:14

Dagi wrote:Prema mojim saznanjima, u 2004. godini objavljena je jedna pri?a srpskog autora u Hrvatskoj i jedna pri?a hrvatskog autora u Srbiji.
Na nosf-u je prije par g izasla i prica Dragane Konstantinovi? koja doduse sada zivi u Kanadi ali je autor iz SiCG. Takodjer, razliciti klubovi iz SiCG su pozvani na Essekon 2003 i od vecine smo dobili ljubaznu ispriku sto ne mogu doci. Naravno , nije puno, ali je recimo 100% vise od suradnje koju sam do sada ostvario s fandomom iz Zadra.

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Re: SiCG

Unread post by BerislavLopac » 28 Nov 2005, 21:16

ban wrote:Naravno , nije puno, ali je recimo 100% vise od suradnje koju sam do sada ostvario s fandomom iz Zadra.
Zadrani su ionako svi u Zagrebu...

ban

Re: SiCG

Unread post by ban » 30 Nov 2005, 18:51

BerislavLopac wrote:
ban wrote:Naravno , nije puno, ali je recimo 100% vise od suradnje koju sam do sada ostvario s fandomom iz Zadra.
Zadrani su ionako svi u Zagrebu...
Poanta je u tome da je nosf, preko moje malenkosti, ostvarivao kontakte s ljudima iz SiCG, kao i iz BiH, a nije iz Zadra ili Splita. To nema veze ni s nacionalnoscu ni s politikom nego vise s geografijom. Tvrdnju da su svi Zadrani u Zagrebu nemam sta komentirati. To je jasno.

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 30 Nov 2005, 19:12

ta tvrdnja je glupa sama po sebi, zato je nitko ni nije komentirao
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Me?unarodna fandomska suradnja

Unread post by Dagi » 30 Nov 2005, 21:38

Akhmm... Mislio sam - otvaraju?i ovu dretvu - na me?unarodnu fandomsku suradnju.

ban

Re: Me?unarodna fandomska suradnja

Unread post by ban » 01 Dec 2005, 17:35

Dagi wrote:Akhmm... Mislio sam - otvaraju?i ovu dretvu - na me?unarodnu fandomsku suradnju.
Cekaj, zar je moja poanta toliko nejasna. Ispricavam se. Govorili smo o suradnji sa fandomom iz SiCG i onda sam ja rekao da, iako je to stvarno sporadicna suradnja, vise kontaktiram s ljudima iz SiCG nego s ljudima iz Zadra iako znam da tamo ima klub i fanzin. Iz toga sam, na banalnom doduse primjeru, dalje zakljucio da slabija ili jaca fandomska suradnja ne ovisi ni o politici ni o naciji ni o jeziku nego necem petom, najcesce geografiji i dobroj volji. ZApravo mi se sad cini da je dobra volja presudna. Pitanje koliko je hrvatskih prica izaslo u Srbiji ili srpskih u Hrvatskoj isto je kao i pitanje koliko je rumunjskih filmova igralo u danskim kinima. Americki i domaci autori su u nas popularniji ne zato sto urednici nekog ne tepu, nego sto im je nesto jednostavnije. Domaci salju i sami, a Amera su puni Analozi i Asimovsi.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 01 Dec 2005, 18:22

Ma, dobro, ima[?] pravo. Samo sam skrenuo pozornost, eda ne bi opet izbio IV. balkanski...

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 11 Jan 2006, 11:57

Rodom sam iz Subotice i redovito dobivam tamo[?]nji tjednik "Suboti?ke novine". Uo?i Nove godine objavljen je sljede?i razgovor, pretpostavljam zanimljiv i na[?]emu sfandomu:

Suboti?ke novine, 23. 12. 2005.

TOMISLAV RADANOV I DANAS REDOVNI ?LAN KLUBA LJUBITELJA NAU?NE FANTASTIKE KOJI IMA I NEKE KLINCE

?METEOR? NEGUJE DE?JU MAĹ TU

Osniva? i ?lan Kluba novim generacijama zamera [?]to su zaboravile da ma[?]taju, a ni knjiga im vi[?]e nije najbolji drug

U vreme kada je osnovan, a bilo je to aprila 1987. godine, Klub ljubitelja nau?ne fantastike ;,Meteor" privla?io je veliku paĹžnju suboti?kih mali[?]ana, ali i onih ne[?]to starijih koji nisu zaboravili da ma[?]taju. Danas Klub radi u okviru ?a?ke sekcije, a neke nove klince okuplja njegov osniva? i najstariji ?lan Tomislav Radanov, ina?e nastavnik fizi?kog vaspitanja u Osnovnoj [?]koli "10. oktobar".
- Malo je pravih zaljubljenika u nau?nu fantastiku me?u mladim generacijama. Razloge treba traĹžiti u pojavi ra?unara koji su sredinom devedesetih u na[?]e Ĺživote u[?]li na velika vrata. Dana[?]nja deca odrastaju uz video-igrice i razne kompjuterske animaci,je, pa su, ?ini mi se, nekako prestala da ma[?]taju. Postali sa najobi?niji korisnici savremenih tehnologija; bez potrebe da sami stvaraju i ne[?]to zanimljivo osmisle. Te[?]ko im je ?ak i da osmisle jednu nau?no-fantasti?nu pri?u, [?]to moĹžda i ne ?udi kada znate da beĹže od knjige i ?itanja - prime?uje Tomislav.
Iz Ĺživota Kluba on rado izdvaja rad sa [?]kolarcima koji su mu, veli, oduvek bili najdraĹži ?lanovi:
- Od samog po?etka smo negovali rad sa najmla?ima. Nekada je postojao takozvani de?ji pogon koji se svakog meseca brinuo da njihovi vr[?]njaci u De?jem odeljenju Gradske biblioteke pogledaju dobar nau?no-fantasti?ni film. U poku[?]aju da ?acima pribliĹžimo ovaj Ĺžanr, pre nekoliko godina je na Tisi organizovana Letnja [?]kola za pisanje i crtanje nau?ne fantastike u okviru koje su mali[?]ani dnevno imali dva predavanja i obavezu da pripreme zanimljive radove. Planova je dosta, pa se nadam da ?emo ne[?]to sli?no uspeti da ponovimo i na Tari.
Na[?] sagovornik napominje ?a je naro?ito ponosan na desetak ?aka koji su postali redovni ?lanovi Kluba u [?]koli u kojoj radi. Istina, dodaje on, medu njima ima vi[?]e devoj?ica, dok je u njegovo vreme nau?na fantastika nekako vi[?]e bila izbor de?aka.
- Do 1991. godine Klub je funkcionisao veoma uspe[?]no pri Gradskoj biblioteci, a imali smo veliku podr[?]ku tada[?]njeg direktora Mi?e Tomi?a i pesnika Slavka Matkovi?a. U to vreme, Jugoslavija je imala petnaestak ovakvih klubova i sa svima smo odrĹžavati redovne kontakte. I mi smo, poput drugih, imali svoje glasilo, mese?nik "Meteor", ?iji ?e 250. broj biti objavljen po?etkom slede?e godine, i kao takav se svrstava me?u prvih deset u svetu. Da smo u po?etku zaista tako dobro kotirali govori i podatak da su nas kontaktirali predstavnici Bibliografskog instituta iz Los An?elesa koji je svake godine objavljivao spisak sa imenima 100 najzna?ajnijib ljudi, klubova i ?asopisa u oblasti nau?ne fantastike, me?u kojima smo se, eto, i mi na[?]li. Otuda se jedan primerak "Meteora" moĹže na?i u najve?em svetskom muzeju nau?ne fantastike u Kaloforniji - ponosno isti?e Radanov koji jo[?] uvek redovno [?]alje dva primerka ovog glasila u Ameriku.
Klub ljubitelja nau?ne fantastike je prvih godina imao preko pedeset aktivnih ?lanova svih uzrasta koji su se bavili knjigama, filmovima i stripovima iz ove oblasti. Specijalnost Radanova su bili istorija i teorija nau?ne fantastike kao knjiĹževnog Ĺžanra,
- U tom periodu smo pripremili svojevrsnu bibliografiju sa popisom svih knjiga nau?ne fantastike koje su do 1991. godine bile objavljene na teritoriji tada[?]nje Jugoslavije. Se?am se da je na spisku bilo oko ?etiri i po hiijade naslova, dok u mojoj ku?noj biblioteci danas ?uvam blizu dve hiijade knjiga sa nau?no-fantasti?nom tematikom.
Subotica je, kaĹže Radanov, imala izvrsne autore jo[?] s po?etka pro[?]log veka. Godine 1906, u listu "Ba?kai hirlap", na ma?arskom jeziku je u nastavcima objavljen roman "Lete?i Vu?idol" Geze ?ata, Karolja Hava[?]a i Artura Munka, koji je skoro devedeset leta kasnije preveo Robert Tili.
- Kasnije smo roman u potpunosti objavili i u "Meteoru". Zanimljivo je da je i Antal Liht, ina?e prvi direktor suboti?kog Medicinskog centra, voleo da pi[?]e nau?no-fantasti?ne pri?e, a jedina do koje sam uspeo da do?em je "Nevidljivi neprijatelj" - rekao je na kraju Tomislav Radanov, dobitnik najzna?ajnije jugoslovenske nagrade "Sfera" u Zagrebu, 1990. godine, za teorijski rad u nau?noj fantastici. Iste godine u Velesu mu je uru?ena "Vizija", nagrada za doprinos izu?avanju makedonske nau?ne fantastike.
M. B.
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

Post Reply