'Ko je poèeo rat?

Mrgudov brlog.

Moderator: Xaotix

Post Reply
Lakat Brade Pedalj Muza

Unread post by Lakat Brade Pedalj Muza » 22 Nov 2005, 09:23

Blago re?eno ?udi me, a iskreno gadi mi se odlazak nekoga odavde na Beokon koji organizira dru[?]tvo koje se nikad nije ispri?alo za Vukovar i druge zlo?ine, gdje su istaknuti ?lanovi jedan Aca Nedeljkovi?, "heroj" jogurt revolucije, ili jedan Boban KneĹževi?, koji na svojim stranicama Znak sagite permanentno pljuje po Hrvatskoj i Hrvatima, gdje uz ?asne izuzetke ve?ina negativno misli o sada[?]njoj Hrvatskoj.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 22 Nov 2005, 09:40

Ne znam zašto me uop?e ne iznena?uje ovakav odgovor.

Zoran
The Q
Posts: 1726
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 22 Nov 2005, 15:35

Lakat Brade Pedalj Muža wrote: ve?ina negativno misli o sadašnjoj Hrvatskoj.
Što to zna?i? :? Ja mislim negativno o mnogim aspektima sadašnje Hrvatske :?

Lakat Brade Pedalj Muza

Unread post by Lakat Brade Pedalj Muza » 22 Nov 2005, 18:31

Izitpajn wrote:Ne znam za[?]to me uop?e ne iznena?uje ovakav odgovor.
Ne znam za[?]to mene uop?e ne iznena?uje ovakav tvoj komentar.
Zoran wrote:Ja mislim negativno o mnogim aspektima sada[?]nje Hrvatske.
I ja! Mislim mnogo toga lo[?]e o pravosudnom sustavu, korupciji, pretvorbi, [?]kolskom sustavu... ali ne mislim ni[?]ta lo[?]e o Hrvatskoj kao samostalnoj drĹžavi, o ratu koji smo vodili jer smo bili napadnuti, o njegovoj pravednosti, a to?no znam i za[?]to je do rata do[?]lo i tko nas je napao i tko je za [?]to odgovoran. E, oni zbog kojih mi se gadi odlaĹženje na druĹženje s njima u Beograd ne misle tako, [?]to je vidljivo iz njihova pona[?]anja i prije i za vrijeme i nakon rata. Nismo jednako krivi za rat i onaj tko je kriv mora se, poput Kohla u Jeruzalemu, ispri?ati za to i zamoliti oprost. Dok to ne u?ini, nemamo [?]to razgovarati a jo[?] manje druĹžiti se.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 23 Nov 2005, 09:48

Okej, idemo redom. Kao prvo, što se ti?e kluba "Lazar Komar?i?", njega je prije godinu-dvije-tri (ne znam to?no) preuzela "mla?a ekipa" koja sada i organizira Beocon. Ta mla?a ekipa je u vrijeme Domovinskog rata u prosjeku išla u osnovnu školu pa, ako želiš da ti se oni zbog ne?ega ispri?avaju, onda ti zbilja ne mogu pomo?i. Proveo sam sate i sate u politi?kim raspravama s njima na njihovom forumu, napunili smo deset stranica, i stekao sam dobar uvid u to kako tko diše i, iako nisam baš 100% presretan s nekim nijansama, s obzirom na okolnosti, na 20 godina propagande i nedostupnost ?injenica, mislim da su razvili relativno zdrav stav o svemu tome.

Što se ti?e njihovih stavova i tvrdnje da "ve?ina negativno misli o sadašnjoj Hrvatskoj", ne bih se složio. Tihu ve?inu Hrvatska uop?e ne zanima niti ima ikakvog razloga da ih zanima dok je, kao i na svim ostalim mjestima, glasna manjina obi?no i onaj gluplji dio koji ne govori o raspoloženju cijee skupine; da si prošetao "Znakom sagite" s namjerom da doznaš kakva je bila situacija, umjesto što si najprije stvorio mišljenje, a onda išao tražiti ?injenice koje ?e potvrditi to mišljenje, to bi i sam uvidio. Što se ti?e tih koji "negativno misle o Hrvatskoj", jedan je ve? otpisan kao ekscesna li?nost, pardon, osoba, i javno je otišao s foruma, drugog ve? neko vrijeme nisam vidio, tre?a je nostalgi?na zbunjola koja živi na drugom kraju svijeta, dok su svi ostali bili u najmanju ruku korektni (?etvrti je Boban, a o njemu kasnije).

Što se ti?e Ace B. Nedeljkovi?a, opet, da si zaista gledao sa zanimanjem da otkriješ pravo stanje stvari, vidio bi da ABN ve?ini služi kao vre?a za boksanje i to tako da je ve? meni bilo neugodno; ?ovjeka sam upoznao u Bugarskoj i njegovi politi?ki stavovi su najmanji problem kad komuniciraš s njim. Tako?er je upitno koliko je on vezan za "Lazu"; formalno možda i jest ?lan, ali ga je, koliko znam, napustio nakon spomenutog preuzimanja od strane mla?ih ?lanova i s istomišljenicima osnovao "Srpsko društvo za nau?nu fantastiku" zato jer je LK, po njemu, "zastranio u svojoj misiji".

Što se ti?e Bobana Kneževi?a, ne znam koliko je on vezan uz klub i organizaciju Beocona. Možda sudjeluje u klupskim aktivnostima, možda i ne, a po njegovom ponašanju na forumu moglo bi se re?i da je on najve?i neprijatelj kluba. No, on je svoju reputaciju stvorio kao biznismen, privatni izdava?, a ne na osnovu svojih "mišljenja" o bilo ?emu. Dalje, nije baš potpuno to?no re?i da on "permanentno pljuje po Hrvatskoj i Hrvatima"; preciznije je re?i da doti?ni permanentno pljuje po svemu ?ega se dohvati, uklju?uju?i i spomenutu mla?u ekipu koja je preuzela klub i sada pokušava organizirati konvenciju. U svakom slu?aju, slažem se da je ?ovjek kreten, ali malo mi je glupo ne odlaziti na SF konvenciju zbog njega jednoga. To bi bilo isto kao sredinom 90-ih ne ?itati hrvatski SF zato jer je tadašnja urednica "Future" bila šovinisti?ka huška?ica.

I za kraj, malo u osobnom i ne-esefi?nom tonu. Htio bih re?i da mi je ve? PUN KURAC Zagrep?ana koji ve? petnaest godina trube kako su Srbi napravili ovo i kako su Srbi napravili ono, i to Zagrep?ana kojima su u ratu dvije granate preletjele iznad zgrade što ih je strašno uznemirilo i uvrijedilo. Ja sam iz Petrinje. Ja sam bježao iz svog rodnog grada doslovno pod mitraljeskom paljbom s dvije deke u susjedovom autu. Ja sam sljede?a dva mjeseca sa susjednog brda gledao kako moj rodni grad gori, kako se diže dim iz ku?a za koje sam znao da ih nije zapalila artiljerija. Ja sam sljede?e ?etiri godine bio prognanik koji - a to je bilo najgore od svega - nije znao ho?e li se ikada vratiti u mjesto koje zove svojim domom i iz kojeg su ga silom protjerali. I kad mi do?e neki Zagrep?anin koji je cijele te ?etiri godine spavao u svom krevetu, doru?kovao, ru?ao i ve?erao u svojoj kuhinji, gledao svoju televiziju u svom dnevnom boravku, i kad mi taj i takav Zagrep?an po?ne pri?ati kako su Srbi razarali Hrvatsku i kako bi se "trebali ispri?ati za Vukovar i druge zlo?ine", onda lagano popizdim jer, ako bi se itko ikome trebao ispri?avati, zašto bi se itko trebao ispri?avati tebi? Koji je Srbin tebi nanio toliko zlo da ti je odvratno odlaziti u Beograd i razgovarati i družiti se s njima? Koliko se meni ?ini, još bi im trebao biti zahvalan što su ti dali izgovor da svoju mržnju možeš personificirati i tako dati smisao svojoj egzistenciji koja bez toga vjerojatno ne bi imala ni cilj ni svrhu. I zato ti ODRI?EM PRAVO da od Srba zahtijevaš bilo što, da se na bilo kakav negativan na?in odnosiš prema njima, da nabrajaš stvari koje si gledao na televiziji - i to na jednoj ratnohuška?koj propagandnoj mašineriji - kao izgovor za nekakve zahtjeve prema ljudima koji su u vrijeme kad su se te stvari doga?ale bili u vrti?u. Ako ?e itko tražiti ikakve isprike, onda ?u to biti ja i oni koji su u ratu zaista nešto i izgubili, a ne nekakvi salonski nacionalisti koji misle da je nobl mahati nacionalnom zastavom i razmahivati se umjetno naba?enim gnjevom pravednika kako bi se pove?ala vlastita važnost koja se, o?ito, ne može pove?ati ni na koji drugi na?in.

Toliko o ovoj temi. Mislim da ovo zaista nije mjesto za ovakve rasprave i preporu?am ti da, ako želiš dalje drviti o politi?kim temama, diskusiju nastaviš u za to odgovaraju?em podforumu. Iako, s obzirom na tvoj stav i na na?in na koji ga iznosiš, savjetujem ti da se okaneš ?orava posla. Za tvoje dobro.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 23 Nov 2005, 12:45

Dodao bih par rije?i.

Prvo. Od rata u Hrvatskoj pro[?]lo je deset godina. To implicira vi[?]e stvari.

U Hrvatskoj su rane su duboke i evidentno jo[?] nisu zacijelile; tko Ĺželi diskutirati na tu temu, neka se podsjeti obljetnice Vukovara od prije par dana, ako mu sje?anje ne ide deset-dvanest godina unatrag.

Ĺ to se ti?e Srba, oni su jo[?] najmanje daljnje ?etiri godine bili u stanju manje-vi[?]e rata, [?]to se sve okrunilo operacijom Allied Force 1999. godine. Ne ulazim u to [?]to je nekima na njihovoj strani taj potonji doga?aj omogu?io da do krajnje granice perverzno zamijene uloge agresora i Ĺžrtvi, samo isti?em kako je njima polu-ratni pogled na Ĺživot ne[?]to ?ak svjeĹžije nego Hrvatima.

Ako se drĹžimo da je od rata pro[?]lo deset godina, onda podsje?am (po spomenutoj analogiji) da su Francuska i SR Njema?ka 1955. zajedni?ki osnivale Zajednicu za ugljen i ?elik, prete?u dana[?]nje EU. Ni[?]ta sli?no ne doga?a se na prostoru jugoisto?ne Europe.

Drugo. Autorska i fandomska suradnja Hrvatske i SiCG su prakti?ki nepostoje?e.

Prema mojim saznanjima, u 2004. godini objavljena je jedna pri?a srpskog autora u Hrvatskoj i jedna pri?a hrvatskog autora u Srbiji. U oba slu?aja radi se o minijaturama. K tome, na Istrakonu je lani boravila dvo?lana polu-sluĹžbena delegacija iz Beograda. De?ki su zbilja evidentno premladi eda bi im se moglo pripisati sudjelovanje u ratu u Hrvatskoj ili BiH.

U 2005. objavljena je jedna srpska pri?a u Hrvatskoj, dok je na NOSF-u objavljen pregled produkcije u SiCG za lanjsku godinu. Potonji je pretisnut u "Parseku" kao autorski rad sastavlja?a popisa. Posjeta nije bilo.

Ukoliko netko raspolaĹže podrobnijim podatcima o predmetnoj suradnji, molim neka me informira.

Tre?e. Bude li potrebe za dubljom suradnjom, ona ?e se pojaviti. Za sada, o?ito niti jedna niti druga strana nemaju osobitu potrebu za tim.

Zaklju?ak. Ukoliko netko Ĺželi o svojem tro[?]ku otputovati na konvenciju u Srbiju, nek' ide. Uzgred, molio bih izvje[?]?e za "Parsek".

Lakat Brade Pedalj Muza

Unread post by Lakat Brade Pedalj Muza » 23 Nov 2005, 14:14

Izitpajn wrote: Okej, idemo redom. Kao prvo, [?]to se ti?e kluba "Lazar Komar?i?", njega je prije godinu-dvije-tri (ne znam to?no) preuzela "mla?a ekipa" koja sada i organizira Beocon. Ta mla?a ekipa je u vrijeme Domovinskog rata u prosjeku i[?]la u osnovnu [?]kolu pa, ako Ĺželi[?] da ti se oni zbog ne?ega ispri?avaju, onda ti zbilja ne mogu pomo?i.
Godine ne zna?e ni[?]ta i divna je stvar to uzeti kao alibi "Nas tada nije bilo i nismo znali pa nas se to i ne ti?e, puj-pik ne vaĹži"! Sada znaju, mgou se raspitati gdje god Ĺžele, njihovi su razarali Vukovar, Dubrovnik, Gospi?, tre?inu Hrvatske, dok na teritorij njihove drĹžave nije pala niti jedna na[?]a granata, njihovi su s planom zlo?ina?ki ubijali i "?istili" i zato i oni, kao [?]to je u?inio Helmuth Kohl u Izraelu, moraju re?i oprostite. Dok to ne u?ine zna?i da misle kako je ono [?]to je u?injeno bilo ispravno i kako su, ako ne oni, onda njihovi preci, ?inili nepravdu i zlo?ine nad nama. Ako ti to ne shva?a[?] ne mogu ti pomo?i.
Izitpajn wrote: Ĺ to se ti?e njihovih stavova i tvrdnje da "ve?ina negativno misli o sada[?]njoj Hrvatskoj", ne bih se sloĹžio. Tihu ve?inu Hrvatska uop?e ne zanima niti ima ikakvog razloga da ih zanima dok je, kao i na svim ostalim mjestima, glasna manjina obi?no i onaj gluplji dio koji ne govori o raspoloĹženju cijee skupine;
Ako postoji ve?ina, neka ta ve?ina sluĹžbeno i glasno kaĹže [?]to treba re?i, kao [?]to i kod nas ve?ina sluĹžbeno i jasno kaĹže [?]to treba re?i. Istina je druga?ija, kod njih i na razini vlasti, kao i na niĹžim razinama, ve?inu dobiva i jasno govori suprotno grupacija koja je na valnoj duljini onih koji su i zapo?eli masakr.

Izitpajn wrote:...da si pro[?]etao "Znakom sagite" s namjerom da dozna[?] kakva je bila situacija, umjesto [?]to si najprije stvorio mi[?]ljenje, a onda i[?]ao traĹžiti ?injenice koje ?e potvrditi to mi[?]ljenje, to bi i sam uvidio. Ĺ to se ti?e tih koji "negativno misle o Hrvatskoj", jedan je ve? otpisan kao ekscesna li?nost, pardon, osoba, i javno je oti[?]ao s foruma, drugog ve? neko vrijeme nisam vidio, tre?a je nostalgi?na zbunjola koja Ĺživi na drugom kraju svijeta, dok su svi ostali bili u najmanju ruku korektni (?etvrti je Boban, a o njemu kasnije).

Ĺ to se ti?e Ace B. Nedeljkovi?a, opet, da si zaista gledao sa zanimanjem da otkrije[?] pravo stanje stvari, vidio bi da ABN ve?ini sluĹži kao vre?a za boksanje i to tako da je ve? meni bilo neugodno; ?ovjeka sam upoznao u Bugarskoj i njegovi politi?ki stavovi su najmanji problem kad komunicira[?] s njim. Tako?er je upitno koliko je on vezan za "Lazu"; formalno moĹžda i jest ?lan, ali ga je, koliko znam, napustio nakon spomenutog preuzimanja od strane mla?ih ?lanova i s istomi[?]ljenicima osnovao "Srpsko dru[?]tvo za nau?nu fantastiku" zato jer je LK, po njemu, "zastranio u svojoj misiji".

Ĺ to se ti?e Bobana KneĹževi?a, ne znam koliko je on vezan uz klub i organizaciju Beocona. MoĹžda sudjeluje u klupskim aktivnostima, moĹžda i ne, a po njegovom pona[?]anju na forumu moglo bi se re?i da je on najve?i neprijatelj kluba. No, on je svoju reputaciju stvorio kao biznismen, privatni izdava?, a ne na osnovu svojih "mi[?]ljenja" o bilo ?emu. Dalje, nije ba[?] potpuno to?no re?i da on "permanentno pljuje po Hrvatskoj i Hrvatima"; preciznije je re?i da doti?ni permanentno pljuje po svemu ?ega se dohvati, uklju?uju?i i spomenutu mla?u ekipu koja je preuzela klub i sada poku[?]ava organizirati konvenciju. U svakom slu?aju, slaĹžem se da je ?ovjek kreten, ali malo mi je glupo ne odlaziti na SF konvenciju zbog njega jednoga.
Nisam primijetio da si ?ita? misli, a mene ne poznaje[?], pa otkud zna[?] jesam li pregledao "Znak sagite" ili ne. A jesam, i vidio sam da si tamo ?est gost. I vidio sam to?no ono [?]to sam rekao. Trebam li kopipejstati citate? ABN i Boban nisu usamljene zvijezde i uop?e nisu relevantni pojedinci, bitan je sustav, zajednica u cjelini. Organiziranim odlaskom na konvenciju podrĹžavaju se njihovi stavovi "Tko nas bre zavadi", "Mi s tim nismo imali veze", "Podjednako smo krivi" etc. MoĹžemo graditi nove mostove, moĹžemo opet suraĹživati, moĹžemo oprostiti ali tek nakon [?]to se zatraĹži oprost i izmoli deset O?ena[?]a, Zdravomarija i Slavaocu za pokoru.
Osobno mislim da ni pojedina?no ne treba i?i, ali ono [?]to svatko ?ini njegova je osobna stvar.

Izitpajn wrote:...I za kraj, malo u osobnom i ne-esefi?nom tonu. Htio bih re?i da mi je ve? PUN KURAC Zagrep?ana koji ve? petnaest godina trube kako su Srbi napravili ovo i kako su Srbi napravili ono, i to Zagrep?ana kojima su u ratu dvije granate preletjele iznad zgrade [?]to ih je stra[?]no uznemirilo i uvrijedilo. Ja sam iz Petrinje. Ja sam bjeĹžao iz svog rodnog grada doslovno pod mitraljeskom paljbom s dvije deke u susjedovom autu. Ja sam sljede?a dva mjeseca sa susjednog brda gledao kako moj rodni grad gori, kako se diĹže dim iz ku?a za koje sam znao da ih nije zapalila artiljerija. Ja sam sljede?e ?etiri godine bio prognanik koji - a to je bilo najgore od svega - nije znao ho?e li se ikada vratiti u mjesto koje zove svojim domom i iz kojeg su ga silom protjerali. I kad mi do?e neki Zagrep?anin koji je cijele te ?etiri godine spavao u svom krevetu, doru?kovao, ru?ao i ve?erao u svojoj kuhinji, gledao svoju televiziju u svom dnevnom boravku, i kad mi taj i takav Zagrep?an po?ne pri?ati kako su Srbi razarali Hrvatsku i kako bi se "trebali ispri?ati za Vukovar i druge zlo?ine", onda lagano popizdim jer, ako bi se itko ikome trebao ispri?avati, za[?]to bi se itko trebao ispri?avati tebi? Koji je Srbin tebi nanio toliko zlo da ti je odvratno odlaziti u Beograd i razgovarati i druĹžiti se s njima? Koliko se meni ?ini, jo[?] bi im trebao biti zahvalan [?]to su ti dali izgovor da svoju mrĹžnju moĹže[?] personificirati i tako dati smisao svojoj egzistenciji koja bez toga vjerojatno ne bi imala ni cilj ni svrhu. I zato ti ODRI?EM PRAVO da od Srba zahtijeva[?] bilo [?]to, da se na bilo kakav negativan na?in odnosi[?] prema njima, da nabraja[?] stvari koje si gledao na televiziji - i to na jednoj ratnohu[?]ka?koj propagandnoj ma[?]ineriji - kao izgovor za nekakve zahtjeve prema ljudima koji su u vrijeme kad su se te stvari doga?ale bili u vrti?u. Ako ?e itko traĹžiti ikakve isprike, onda ?u to biti ja i oni koji su u ratu zaista ne[?]to i izgubili, a ne nekakvi salonski nacionalisti koji misle da je nobl mahati nacionalnom zastavom i razmahivati se umjetno naba?enim gnjevom pravednika kako bi se pove?ala vlastita vaĹžnost koja se, o?ito, ne moĹže pove?ati ni na koji drugi na?in.
Posebno mi je drago [?]to si iskreno napisao ovaj pasus, razgolitiv[?]i u potpunosti svoje nerazumijevanju stvari, glupost, lupetanje... Tebi za informaciju, ja sam ro?eni Osje?anin, sudionik Domovinskog rata, o?evidac i paleĹža i ubijanja i razaranja i ne bi mi nikad palo na pamet osu?ujem ikoga tko je sudjelovao u toj na[?]oj borbi. A nismo sudjelovali samo mi na prvim linijama nego i oni u Zagrebu i drugim gradovima i u inozemstvu koji su orali i kopali da imamo [?]to jesti i oruĹžje, da dobijemo politi?ko me?unarodno priznanje, da imamo [?]to odjenuti, da djeca idu u [?]kolu i u?e, a studenti se pripremaju za sutra[?]njicu... Svi smo mi bili borci i svi imamo pravo govoriti o tome [?]to su nam u?inili i svi mi imamo pravo traĹžiti od svakoga od njih ispri?nicu. A ovo [?]to ti ?ini[?] - izazivaju?i razdor i sva?u i podvojenosti me?u nama, traĹže?i zasluĹžnije i manje zasluĹžne ravno je petokolona[?]tvu. I zato TI NEMAĹ  nikakov pravo bilo [?]to meni odricati niti uop?e ima[?] prava o ovome raspravljati jer tvoji stavovi i pristup pokazuju i tko si i kakav si!
Podsjetit ?u te da nema[?] pojma ni tko sam ni [?]to sam, te pljuvanjem po meni i mojoj osobnosti samo dalje razgoli?uje[?] svoju narav i osobnost.
Izitpajn wrote:...Toliko o ovoj temi. Mislim da ovo zaista nije mjesto za ovakve rasprave i preporu?am ti da, ako Ĺželi[?] dalje drviti o politi?kim temama, diskusiju nastavi[?] u za to odgovaraju?em podforumu. Iako, s obzirom na tvoj stav i na na?in na koji ga iznosi[?], savjetujem ti da se okane[?] ?orava posla. Za tvoje dobro.
Temu si zapo?eo ti pozivanjem na prijateljski odlazak na Beokon, a ja sam sam odgovorio za[?]to je to neprimjereno. Uslijedio je tvoj pove?i traktat o vlastitoj gluposti i to u ovom forumu. Sapienti sat.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 23 Nov 2005, 15:39

Tebi za informaciju, ja sam ro?eni Osje?anin, sudionik Domovinskog rata, o?evidac i paleža i ubijanja i razaranja
Okej, onda sam se zajebo, napravio budalu od sebe i red je da se pospem šleperom pepela. Greška ide na moju dušu.

Ali ako je ve? tako, ako si se toliko napatio, ako si toliko revoltiran sadašnjim stanjem svijesti cjelokupnog srpskog naroda da zagovaraš totalnu blokadu odnosa dok god svaki od njih deset milijuna osobno ne klekne i ne ispri?a ti se, bez obzira što je radio, gdje je bio i je li uop?e postojao '91., zašto onda sjediš kod ku?e i preko interneta se prepucavaš s jednim petokolonašem i glupanom? Zašto lijepo ne uzmeš pušku u ruke i ne kreneš postupati po vlastitoj savjesti? Ako su svi krivi, onda idi do Šida, zalegni kraj autoputa i ožeži! Nema nevinih! Nema što srpski golman raditi u hrvatskom nogometnom klubu dok jasno ne kaže 'ko je po?eo rat, jel tako? Ono što bi trebalo napraviti je pokupiti sve bebe iz srpskih rodilišta, poslati ih na preodgoj u Hrvatsku i vratiti tek kad svi u glas budu cvrkutali Jednu I Svetu Istinu Po Svetome Franji i kad budu dovoljno uvjetovani da im i na sam spomen imena hrvatskog kane suzica u oku i u grudima se razbukta snažan osje?aj krivnje zbog onoga što su napravili njihovi preci!

Mislim, bre, sjaši mi više!I dalje mislim da ti njima (koga god pod time smatrao) zapravo trebaš biti zahvalan jer su ti dali priliku da se osje?aš, o, tako divno gnjevno, o, tako divno pravedno! Ima li išta božanskije nego osje?ati se Žrtvom i tupiti da se svi pripadnici Drugog Plemena trebaju osje?ati krivima zbog onoga što su neki od njih napravili Tvojem Plemenu?
Možemo graditi nove mostove, možemo opet suraživati, možemo oprostiti ali tek nakon što se zatraži oprost i izmoli deset O?enaša, Zdravomarija i Slavaocu za pokoru.
Blago tebi u tvom crno-bijelom svijetu.
Godine ne zna?e ništa i divna je stvar to uzeti kao alibi "Nas tada nije bilo i nismo znali pa nas se to i ne ti?e, puj-pik ne važi"! Sada znaju, mgou se raspitati gdje god žele, njihovi su razarali Vukovar, Dubrovnik, Gospi?, tre?inu Hrvatske, dok na teritorij njihove države nije pala niti jedna naša granata, njihovi su s planom zlo?ina?ki ubijali i "?istili" i zato i oni, kao što je u?inio Helmuth Kohl u Izraelu, moraju re?i oprostite. Dok to ne u?ine zna?i da misle kako je ono što je u?injeno bilo ispravno i kako su, ako ne oni, onda njihovi preci, ?inili nepravdu i zlo?ine nad nama. Ako ti to ne shva?aš ne mogu ti pomo?i.
Dakle, ti misliš da je bilo ispravno raditi zlo?ine nakon "Oluje", ubijati starce po Varivodama i ostalim selima, klati Muslimane po Stupnom Dolu i Ahmi?ima, dijeliti Bosnu, sudjelovati u opsadi Sarajeva, ubijati, zatvarati, otpuštati Srbe s posla '90-te samo zato što su Srbi, rušiti srednjoškolce na kraju godine samo zato jer su pogrešne nacionalnosti?

Sve su to poznate ?injenice, možeš se raspitati o tome, HHO je napisao tonu izvještaja, a dosta toga je bilo i po novinama. "Naši" su izvla?ili ljude iz stanova i odvodili ih da se nikad više ne vrate. I, gdje je tvoja isprika? Kad misliš tražiti oprost poput Kohla u Izraelu (pošto za Willija Branta o?ito nisi ?uo)?

Dok to ne u?iniš, zna?i da misliš kako je to što je u?injeno bilo ispravno i kako su i tvoji, a bogami i moji sugra?ani... Uh, sad ne mogu jednostavno prepisati tvoju re?enicu jer je logi?ki nedosljedna... Ali dok se ne ispri?aš za zlo?ine koje su Hrvati ?inili nad Srbima i dok ne kažeš da se ne slažeš s time što su ?inili, a pogotovo dok god inzistiraš na potpuno jednostranom shva?anju krivnje u stilu "mi (naše cjelokupno pleme) smo an?eli, oni (njihovo cjelokupno pleme) su demoni", ne znam zašto bi se ikoji Srbin trebao tebi ispri?avati.

Zoran
The Q
Posts: 1726
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 23 Nov 2005, 15:42

Lakat Brade Pedalj Muža wrote: Godine ne zna?e ništa i divna je stvar to uzeti kao alibi "Nas tada nije bilo i nismo znali pa nas se to i ne ti?e, puj-pik ne važi"! Sada znaju, mgou se raspitati gdje god žele, njihovi su razarali Vukovar, Dubrovnik, Gospi?, tre?inu Hrvatske, dok na teritorij njihove države nije pala niti jedna naša granata, njihovi su s planom zlo?ina?ki ubijali i "?istili" i zato i oni, kao što je u?inio Helmuth Kohl u Izraelu, moraju re?i oprostite. Dok to ne u?ine zna?i da misle kako je ono što je u?injeno bilo ispravno i kako su, ako ne oni, onda njihovi preci, ?inili nepravdu i zlo?ine nad nama. Ako ti to ne shva?aš ne mogu ti pomo?i.
Ne kontam :? Naši su srušili most u Mostaru. Mene nitko nije pitao što ja mislim o tome i ne bi mi nikad palo na pamet da se nekom ispri?avam zbog toga, zato što sam ja Hrvat isto kao i oni koji su ga rušili.

Zar bih se ja trebao nekom ispri?avati za konc-logore u Bosni, ili za one iz 2. svjetskog, zato što sam Hrvat?

Trebam li se, npr., ispri?ati obitelji ubijenog zaštitara, jer je ubojica bio Hrvat isto kao i ja? :scratch:

Ja mislim da ne.

Kako onda mogu od nekog Srbina tražiti da se ispri?ava za Vukovar i ostalo, samo zato što je Srbin? Otkud njemu pravo da u ime svog naroda daje bilo kakve izjave, ili isprike? :dontknow:

I kakva meni korist od toga? :scratch:

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 23 Nov 2005, 17:36

Dakle, ti misliš da je bilo ispravno raditi zloèine nakon "Oluje", ubijati starce po Varivodama i ostalim selima, klati Muslimane po Stupnom Dolu i Ahmiæima, dijeliti Bosnu, sudjelovati u opsadi Sarajeva, ubijati, zatvarati, otpuštati Srbe s posla '90-te samo zato što su Srbi, rušiti srednjoškolce na kraju godine samo zato jer su pogrešne nacionalnosti?
Mala ispravka: hrvati nisu u?estvovali u opsadi sarajeva. Ne znam odakle ti to. Što se ti?e ostatka teme, ako su ljudi normalni što se nebi družio s njima ili otišao na taj beocon. Mislim logi?no je da oni tamo o ratu razmišljaju mnogo druga?ije nego mi ovamo ali šta bi sad zbog toga ?itav život trebao mrziti sve srbe? PO meni je život suviše kratak za takvo nešto.

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 23 Nov 2005, 17:51

Malo mi iznena?uje [?]to netko tko ?ita SF mrzi ljudi zbog toga [?]to su druga?ije. kako ?emo onda sporazumjeti se s nekakvim alienima, kad ne moĹžemo ni jedne s drugima. Iako s obzirom na moje nehrvatsko porijeklo, moĹžda bi bilo bolje da se drĹži [?]to dalje od opvog topika
At last, the stars are finally right...

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 23 Nov 2005, 18:37

Miles wrote:Mala ispravka: hrvati nisu u?estvovali u opsadi sarajeva. Ne znam odakle ti to.
Najprije je (Ivica?) Raji?, prije deset dana osu?en u Haagu, rekao da je HVO davao koordinate muslimanskih položaja srpskoj artiljeriji, a onda su svi graknuli na njega da je rije? o kriminalcu koji bi svašta rekao samo da si smanji kaznu. No, onda je u prošlotjednom (ili pretprošlotjednom?) Globusu Boris Dežulovi? ispri?ao jednu pri?icu iz '92. Kao novinar je nekoliko mjeseci pokušavao u?i u opkoljeno Sarajevo i, kad su svi iz njegove grupe ve? odustali i otišli što ku?i što u druge dijelove Bosne, došao u Kiseljak. Pa kaže: "Lokalni su nas HVO-ovci, otprilike kao da smo pitali gdje je najbliža trafika, uputili ulicom do kraja, pa desno i onda samo ravno. Tu (...) smo, na naše zaprepaštenje, zatekli nekoliko vojnika HVO-a kako ?askaju s pripadnicima snaga 'RS'. Gotovo da smo, blaženi u svom neznanju, sko?ili viknuti ljudima 'Pazite, ?etnici' kad su nas pozvali za stol, ponudili šljivom i razvezali pri?u o 'suživotu koji je, eto, mogu? kad se ljudi dogovore i nepucaju jedni na druge'. (...) Šokirani, slušali smo pri?u o topni?kom gnijezdu TO BiH na obližnjem brdu, odakle su tjednima ga?ani srpski položaji. Kiselja?ki se HVO ponudio 'riješiti rpoblem', ali 'nisu imali ?ime'. 'Sutradan', pri?ao nam je srpski vojnik (...) posudili smo Hrvatima pokretni top (...) i stvar je bila riješena."

Dalje Dežulovi? pri?a kako mu je HVO sredio prijevoz preko srpske teritorije gdje se vozio u automobilu s rotirkama i Slobinom slikom na vjetrobranu. S druge strane, u Sarajevu, ga je preuzeo HVO Stupa i, eto, bio je u Sarajevu. Isto tako spominje kako su Hrvati redovito Srbima prodavali hranu, dok su u Sarajevu djeca gladovala, a bogami i naftu.

"Nitko nam nije vjerovao kad smo donijeli pri?e poput one kako je Karadži?evoj vojski ponestalo goriva za oklopna vozila, kad im je cisternama nafte potpomoglo upravo HVO, ili kako je za bombardiranje 'balijskih položaja' stupski HVO navodio srpske avione"
Dagon wrote:Malo mi iznena?uje što netko tko ?ita SF mrzi ljudi zbog toga što su druga?ije.
Uh, nisi ti ?itala uvodnike Mihaele Veline...

User avatar
Xaotix
The Source
Posts: 2714
Joined: 19 Apr 2005, 12:55
Location: Schrodingerova kutija

Unread post by Xaotix » 23 Nov 2005, 18:52

Da malo presjecemo:

Izitpajn, sretan put na Beocon :hello2:
Pricat ces kak je bilo, snimi koju fotku, javi jel jos uvijek imaju six-pack apatinskog od 9 litara :uzdravlje:

Lakat, zelim ti ugodan istovremeni vikend i dobar provod u Zagrebu, Osijeku ili na alternativnoj lokaciji :headbang:

Sto se mene tice problem rijesen...

Dagi wrote:Tre?e. Bude li potrebe za dubljom suradnjom, ona ?e se pojaviti. Za sada, o?ito niti jedna niti druga strana nemaju osobitu potrebu za tim.
Iz ciste radoznalosti, kako stojimo sa autorskom i fandomskom suradnjom s ostalim bivsim republikama nekadasnje nam SFRJOT?
(Mislim, s obzirom na to da nam Slovenci vuku Piran, Bosanci guraju Neum, a Makedonci poskupljuju svoje vino :; )
Randomness is strong with this one!

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3871
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 23 Nov 2005, 18:58

Xaotix wrote:Iz ciste radoznalosti, kako stojimo sa autorskom i fandomskom suradnjom s ostalim bivsim republikama nekadasnje nam SFRJOT?
Sav SF BiH prisutan je na ovom forumu, a sli?nog intenziteta su i makedonski i crnogorski. U Sloveniji je jedan klub trenutno u osnivanju i jedna od njegovih osniva?ica trenutno kod sebe ima knjigu iz SFerine knjižnice, pa bih rekao da je suradnja s njima prili?no dobra :)

Post Reply