Brian Aldiss dolazi na Istrakon 2006!

Klubovi, fanzini, konvencije, sajtovi, Bogdaj veći kup ...

Moderator: Dagi

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 13 Sep 2005, 13:58

Sori, ja sam shvatio da Davor kaĹže da je Hotland izvorno objavljena 1996. pa je Ogorelec nije mogao prevesti tad kad o?ito je.
Ja sam je pro?itao kad ju je tiskala Sara 93, i ne mogu re?i da se i?eg sje?am osim tada[?]njega dojma da "nije ba[?] neki dojam" :?

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Re: Brian Aldiss dolazi na Istrakon 2006!

Unread post by Hrvoje Prcic » 13 Sep 2005, 14:31

BerislavLopac wrote:
davors wrote:Jedno pitanje: doga?aj na kome je Aldiss bio u Zagrebu 1983. godine je bio Worldcon, ili "obi?an" Sferakon?
Ni jedno ni drugo, vec (koliko sam osobno upoznat) "skup" (ne znam tocno koje vrste) udruge svjetskih pisaca "World SF". Detalje ne znam, jer sam se osobno u SFeru ukljucio iste godine pa sam jos bio mlad i balav) ali vjerujem da bi Hrvoje Prcic koji povremeno pohodi ove forume mogao znati vise.
Kad me stari drugar ovako prozove moram se odazvati.
Prvo [?]to je World SF? Kako je angloameri?ka znanstvenofantasti?na produkcija silno po?ela dominirati svijetom, a ba[?] nije dopu[?]tala neengleskoj produkciji da prodre na to trĹži[?]te, usput prijete?i da zagu[?]i inovativno i plodno spisateljsko tlo diljem meridijana i paralela, osnovana je svjetska udruga profesionalaca koji se bave znanstvenom fantastikom ? pisaca, urednika, izdava?a, prevoditelja, teoreti?ara, stripa[?]a, ilustratora, scenarista, redatelja, snimatelja etc ? s temeljnom zada?om svesvjetskog uzdizanja, populariziranja i predstavljanja znanstvene fantastike, poglavito iz zemalja neengleskog govornog podru?ja. Inicijativa i utemeljiteljski sastanak zbili su se 1976. u Dublinu. Dublin je odabrana jer Irska nije bila ?lanica NATO-a, pa su, unato? hladnom ratu, u tu zemlju mogli do?i esefi?ari i sa Istoka i sa Zapada. Glavni inicijator i organizator prvog skupa World Science Fiction Writers bija[?]e Harry Harrison (prvi predsjednik), a bijahu tu i, izme?u ostalih, Theodore Sturgeon, Alfred Bester, Robert Sheckley, Fred Pohl, Brian Aldiss... s anglo strane, te Peter Kucska, Sam J. Lundwall, Charlotte Franke i ostali s druge strane. Godi[?]nji svjetski sastanci organizacije World SF odrĹžani su u Dublinu, 1978; Stockholmu, 1979; Stresi, 1980; Rotterdamu, 1981; Linzu, 1982; ZAGREBU, 1983; Budimpe[?]ti, 1988; Fananu, 1985; Vancouveru, 1986; Brightonu, 1987; Budimpe[?]ti, 1988; San Marinu, 1989; The Hagueu, 1980; Chengduu u Kini, 1991... Harrisona je u predsjedni?koj fotelji naslijedio naslijedio Brian Aldiss, koji je kao takav predsjedao i skupom u Zagrebu. Bija[?]e to veliki doga?aj za Zagreb, popra?en u skoro svim medijima. OdrĹžan je u hotelu Esplanade, a pokrovitelj je bio tada[?]nji Republi?ki komitet za kulturne veze s inozemstvom. Bilo je predstavnika iz 16 zemalja diljem svijeta. Izdvajam Wanga Fengzhena iz Kine, Ma?ara Petera Kuczku, Rusa Jeremija Parnova (navodno ex KGB-ovac), a ako me sje?anje sluĹži bijehu tu i Josef Nesvadba, Donald Wolheim, Andrzej Wojcik i drugi...

Evo i citata iz tada[?]njeg intervjua s Brianom Aldissom u ?Areni?:

Koji su spoznajni dometi SF-literature?
Vjerujem da postoje granice SF-literature. U SF-pripovijetki pojedinac ima manje zna?enje nego u klasi?noj pri?i. Ve?a je uloga nekog procesa. Uglavnom je taj proces vezan uz sociolo[?]ke ili geolo[?]ke promjene, ve? prema tome je li rije? o manjem ili ve?em pomaku od trenuta?ne stvarnosti. SF se te[?]ko moĹže mjeriti, da tako kaĹžemo, s obiteljskom dramom. Svakako, postoje ograni?enja SF-literature kao Ĺžanra. Me?utim, svaki medij, svaki Ĺžanr, svaka knjiĹževna vrsta ima svoja ograni?enja koja proistje?u iz njene prirode.
Je li SF knjiĹževnost u tradicionalnom smislu i ako nije ? za[?]to nije?
Opet je to nemogu?e pitanje. Ima kriti?ara koji smatraju da Sf nije prava knjiĹževnost, ve? nekako manje vrijedna potknjiĹževnost (subliteratura). Treba li to zna?iti da je SF pisan za podljude? SF je knjiĹževni rod koji danas u svijetu pi[?]u tisu?e ljudi i oni o tome imaju vrlo razli?ita mi[?]ljenja. Neki me?u njima uspijevaju ostvariti vrlo blizak pristup dobroj knjiĹževnosti dok mnogi to ne uspijevaju, no to nije specifi?no samo za SF.

NaĹžalost, moram kazati da aktivnosti World SF nisu polu?ile Ĺželjeno, niti je zaĹživio kao jaka i utjecajna organizacija. Nas se u Hrvatskoj dosta uklju?ilo u World SF, ali i nismo obnovili ?lanstvo ni aktivnosti. Iskreno re?eno, nakon 1995. sam izgubio svaki kontakt s tom organizacijom. MoĹžda ?e Brian Aldiss mo?i vi[?]e re?i o njoj i njezinoj sudbini, uspjesima i neuspjesima.

Pozdrav!
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Re: Brian Aldiss dolazi na Istrakon 2006!

Unread post by Hrvoje Prcic » 13 Sep 2005, 15:19

davors wrote:Takodjer, jako bi me zanimalo ako netko zna vi[?]e detalja o zabrani objavljivanja u Jugoslaviji njegovog putopisa "Cities and Stones", i razlozima za[?]to mu je zabranjen ulazak u zemlju, i do kad je to trajalo, budu?i da je 1983. bio tu?
Iskreno re?eno, to (da mu je zabranjena knjiga, ali ne i da mu je zabranjen ulazak u YU) sam samo od njega ?uo, ali nemam druge potvrde o tome. Ono [?]to je zanimljivo jest sljede?a Aldissova izjava:


I settled in to write up my travel notes, to turn them into the book called Cities and Stones which Faber published in 1965, illustrated by Margaret's and my photographs. (...) The Jug trip left us with an abiding love of Jugoslavia, which remained even after my book was banned in Belgrade. Now all is forgiven, and a new generation regards my book as a truthful and, I hope, generous account of what their country was like at that time. Which is pleasing, for I owe a great deal to that trip and what it taught me about the running of a country, of history and geography, and of a great many other things. Hardly a novel written since has not contained something of Jugland, as we affectionately call it. For instance the story of King Jandal Anganol's child marriage in Helliconia Summer is based rather remotely on the story of King Milutin long, ago in the medieval Serbian state.
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

Post Reply