Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata: silabusi

Kutak za opsesivno-kompulzivne

Moderators: Tomislav Sakic, davors

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata: silabusi

Unread post by Tomislav Sakic » 28 Oct 2009, 15:30

Malo sam prosurfao, i kopiram ovdje neke recentne kolegije, svi su s komparativne u Zagrebu, većinom su predavači suradnici Ubiqa :( Nazalost, za Kravarove kolegije nema literature (a on je predavao i Da Vincijev kod: link na silabus sa literaturom).

Komentari? U ovoj dretvi mozemo malko (i ubuduće) o proučavanju žanra kod nas, u akademskoj zajednici, na kroatistikama i na komparatistici.

Popis kolegija - zimski semestar 2009/2010.
Diplomski studij komparativne književnosti
Zimski semestar studija
I. i II. godina studija

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Teorija književnosti: Epska fantastika kao književna vrsta
(T)

Epska fantastika

1. književna fantastika: povijesni kontekst
2. književna fantastika: makrotipologija
3. književna fantastika: stupnjevitost, mikrotipologija
4. predpovijest epske fantastike (Wagner, Morris)
5. povijest epske fantastike u užem smislu (od Lorda Dunsanyja do Tolkiena)
6. povijest epske fantastike u užem smislu (od Tolkiena do Williamsa)
7. epska fantastika i druge pripovjedne vrste (roman, ep, bajka, mit)
8. izvori epske fantastike (mit, folklor, epika)
9. struktura fantastične pripovijesti (1)
10. struktura fantastične pripovijesti (2)
11. od epske fantastike do ideologije (Curry)
12. ideološkokritički pristup epskoj fantastici (1)
13. ideološkokritički pristup epskoj fantastici (2)
14. ideološkokritički pristup epskoj fantastici (3)
Popis kolegija - zimski semestar 2008/2009.
Preddiplomski studij komparativne književnosti
III. godina, zimski semestar

dr.sc. Zoran Kravar, red.prof.
Opća povijest književnosti 2: Tolkien i njegovi tumači
(P)

U kolegiju će se analizirati djela JRR Tolkiena Silmarillion, Hobbit, Gospodar prstenova i Húrinova djeca i njihov tretman u stručnoj literaturi. Nakon kratkoga uvoda o fantastičnoj književnosti, kojoj pripada cijeli Tolkienov opus, spomenuta djela razmotriti će se u užem kontekstu tzv. romantične, visoke ili epske fantastike, pri čemu će biti riječi i o Tolkienovim prethodnicima i nastavljačima. Iz bogate stručne literature o piscu izdvojit će se tekstovi u kojima se proučava genealogija njegovih motiva, struktura njegovih djela i ideološke implikacije njegovih tema. Od slušača se zahtijeva poznavanje nabrojenih Tolkienovih djela, što će se provjeriti testom nakon uvodnoga dijela kolegija. Poželjno je i poznavanje engleskoga jezika.


1. književna fantastika, pregled literature
2. tipologija književne fantastike
3. vrstovno određenje Tolkienova djela: epska fantastika
4. epska fantastika prije i nakon Tolkiena
5. Tolkien: autor i djela
6. povijesno tumačenje (1)
7. povijesno tumačenje (2)
8. genealoško tumačenje (1)
9. genealoško tumačenje (2)
10. strukturalno tumačenje (1)
11. strukturalno tumačenje (2)
12. ideološko tumačenje (1)
13. ideološko tumačenje (2)
14. ideološkokritičko tumačenje (1)
15. ideološkokritičko tumačenje (2)
Opis kolegija - zimski semestar 2006/2007.
II. godina, zimski semestar

dr.sc. Pavao Pavličić, red.prof.
FANTASTIKA U HRVATSKOJ KNJIŽEVNOSTI
(K)

Fantastika u hrvatskoj književnosti
1. Pojam fantastike
2. Povijesni pregled – fantastika i poetika epohe
3. Fantastika i književne vrste
4. Tipologija motiva i postupaka fantastične književnosti
5. Fantastika i alegorija
6. Novija hrvatska književnost i fantastika
7. Jorgovanić, Leskovar
8. Gjalski, Matoš
9. Galović, Sudeta
10. Donadini, Krleža,
11. Batušić, Šop
12. Marinković, Desnica
13. Šoljan, Špoljar
14. Fabrio i drugi
15. Današnje stanje

Literatura
A) primarna

1. R. Jorgovanić, Ljubav na odru
2. J. Leskovar, Misao na vječnost
3. K. Š. Gjalski, San doktora Mišića
4.A. G. Matoš, Camao
5. F. Galović, Začarano ogledalo
6. M. Krleža, Hodorlahomor veliki
7. U. Donadini, Đavo gospodina Andrije Petrovića
8. S. Batušić, Pred kineskim ratnim sudom
9. Đ. Sudeta, Mor
10. N. Šop, Priča o tome kako je moj gradić potonuo
11. R. Marinković, Zagrljaj
12. V. Desnica, Delta; Otkriće atanatika
13.A. Šoljan, Brod u boci
14. K. Špoljar, Paramnezija
15. N. Fabrio, Pakleni dominikanac


B) Sekundarna

1. Donat-Zidić, Antologija hrvatske fantastične proze i slikarstva, Zagreb 1975.
2. Teorija novele (ur. M. Solar), Dometi 11, Rijeka 1981.
3. C. Todorov, Uvod u fantastičnu fantastičnu književnost, Beograd 1987.
4.K. Nemec, "Problemi teorije novele", u: Pripovijedanje i refleksija, Osijek 1988.
5. V. Branca i C. Ossola (ur), Gli universi del fantastico, Firenze 1988.
6. N. Cornwell, The Literary fantastic from Gothic to Postmodernism, 1990.
7. Suvremena teorija pripovijedanja (ur. V. Biti), Zagreb 1992.
8. "Iz suvremene teorije fantastične književnosti" (prir. J. Pavičić), Mogućnosti 4-6, Split 1996.

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Tomislav Sakic » 28 Oct 2009, 15:36

Kolegij o hrvatskim bajkama kod Tvrtka Vukovića na zagrebačkoj Kroatistici: pdf link na silabus.
Bajke Ivane Brlić Mažuranić i druge hrvatske bajke: od usmenog do književnog oblika

Cilj kolegija
U širem smislu, definiranje žanra bajke i njezinih posebnosti polazeći iz različitih pravaca proučavanja: etnografskog, povijesnog, antropološkog, fenomenološkog, morfološkog, strukturalističkog, kulturološkog, sociološkog, književno-kritičkog, psihoanalitičkog, feminističkog, dekonstrukcijskog i memetičkog. U užem smislu, analiza hrvatskih usmenih i književnih bajki iz spomenutih metodologijskih očišta s posebnim naglaskom na opus Ivane Brlić Mažuranić.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu
Proučavanje bajke, njezinih stalnih formalnih obilježja, ustrajnog obnavljanja jezgrenih tematskih i motivskih sklopova, sposobnosti žanra da transformacijama očuva i iskaže temeljne probleme zajednice ne pridonosi samo osposobljavanju studenata za rad na pripovjednom tekstu, nego i njihovu shvaćanju uloge naracije pri, na primjer, prijelazu iz usmene u pisanu kulturu ili oblikovanju i načinima prikazivanja ženskog identiteta u patrijarhatu.


SADRŽAJ (Tjedan, Tema, Sadržaj)
1. Uvod: pojam i žanr
Određivanje pojma bajke i rasprava o definiranju žanra iz različitih analitičkih očišta.
2. Povijesna evolucija bajke
Pregled povijesnog razvoja oblika i uspostava veze usmene i pisane kulture.
3. Analitičke metode proučavanja bajke (I)
Pregled najvažnijih metodologijskih pravaca proučavanja bajke. (I)
4. Analitičke metode proučavanja bajke (II)
Pregled najvažnijih metodologijskih pravaca proučavanja bajke. (II)
5. Kulturološka moć bajke (I)
Analiza transmisije, transformacije i diseminacije bajke tijekom različitih povijesna razdoblja i u različitim civilizacijskim i kulturnim prostorima na primjeru kanonskog teksta poput Pepeljuge ili Ljepotice i zvijeri.
6. Kulturološka moć bajke (II)
Zajednička analiza nekoliko kanonskih bajki primjenom različitih metodologija: psihoanalitičke, sociološke, strukturalističke, feminističke, dekonstrukcijske ...
7. Analiza hrvatskih narodnih bajki
Primjenom usvojenih metoda pristupa se interpretaciji odabranih hrvatskih narodnih bajki.
8. Kolokvij (I)
Pismena provjera teorijskog i praktičnog znanja. Test i formalna analiza jedne bajke.
9. Bajke Ivane Brlić Mažuranić (I)
Strukturalistička analiza Priča iz davnina i drugih bajki Ivane Brlić Mažuranić.
10. Bajke Ivane Brlić Mažuranić (II)
Interpretacija Priča iz davnina i drugih bajki Ivane Brlić Mažuranić iz različitih metodologijskih polazišta. (I)
11. Bajke Ivane Brlić Mažuranić (III)
Interpretacija Priča iz davnina i drugih bajki Ivane Brlić Mažuranić iz različitih metodologijskih polazišta. (II)
12. Ženski likovi u bajkama, uloga žene u formiranju i prenošenju žanra, obiteljski, ekonomski i društveni konflikti
Usporedna analiza bajki Ivane Brlić Mažuranić i drugih hrvatskih narodnih bajki s aspekta uloge žene-lika, žene naratora, problematizacije obiteljskog konflikta i ekonomskih i društvenih prilika u bajkovnom diskursu.
13. Suvremene adaptacije klasičnih bajki u pisanim i drugim medijima
Dekonstrukcija ideološke prilagodbe klasičnih bajki. Politika i etika narodne, književne i filmske bajke.
14. Zaključak, ponavljanje i priprema za drugi kolokvij
Sažimanje gradiva, ponavljanje, analiza tekstova. Najava kolokvija.
15. Kolokvij (II)
Pismena provjera teorijskog i praktičnog znanja. Test i sadržajna analiza jedne bajke uz pomoć neke od usvojenih metoda.

LITERATURA
Obavezna predmetna
* Ivana Brlić Mažuranić: Priče iz davnine
* Ivana Brlić Mažuranić: Basne i bajke
* Jagoda Truhelka: Zlatni danci
* Jagoda Truhelka: Dusi domaćeg ognjišta
* Sunčana Škrinjarić: Čudesna šuma
* Jozo Vrkić: Vražja družba
* Jozo Vrkić: Hrvatske bajke
* Maja Bošković Stulli: Usmene pripovijetke i predaje
Obavezna opća
* Vladimir Propp: Morfologija bajke
* Vladimir Biti: Bajka i predaja
* André Jolles: Jednostavni oblici
* Dubravka Zima: Ivana Brlić Mažuranić
* Stjepko Težak: Interpretacija bajke
* Ana Pintarić: Umjetničke bajke
* Maja Bošković Stulli: Priče i pričanje; Usmena književnost nekad i danas
* Zbornik radova o Ivani Brlić Mažuranić
* Bruno Bettelheim: Značenje bajki
* Marie-Louise von Franz: Interpretacija bajki

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Tomislav Sakic » 28 Oct 2009, 15:46

Odsjek za anglistiku na FF u Zagrebu, fantastika u engleskoj književnosti > http://www.ffzg.hr/anglist/w-syllabusi/ ... 20brit.htm
Naziv kolegija: Fantastika u britanskoj književnosti
Nastavnica: dr. sc. Iva Polak, viši asistent


Jezik: engleski
Trajanje: 8. semestar
Status: izborni kolegij

Opis kolegija: Kolegij nudi pregled razvoja fantastike u okviru britanske književnosti, te pregled najvažnijih književnokritičkih tekstova koji se bave problemom fantastike. Tekstovi koji pripadaju razdoblju starije engleske književnosti, srednjeg vijeka, renesanse i neoklasicizma analizirat će se sa stajališta fantastike kao tematske odrednice dok će se tekstovi nastali od razdoblja romantizma do postmoderne, dakle od trenutka kada se ustoličuje roman, proraditi u okviru fantastike kao specifičnog proznog žanra. Neka književna djela rade se zajedno s filmskim adaptacijama. Rasprava o fantastici potaknut će pitanja književne mimeze, retorike stvarnog i ne-stvarnog, te razloge ranog pojavljivanja fantastike u književnosti i umjetnosti naprosto, te njeno supostojanje s umjetničkim realizmom. Analizi tekstova prethodit će uvođenje u problematiku terminologije, odnosno u problematiku termina poput fantastike, fantastičnog, fantastične književnosti kao i podžanrova iste.

Cilj: Osvijestiti usporedno postojanje fantastike od samih začetaka razvoja engleske, tj. britanske književnosti, mijenjanje značenja i značaja fantastike kroz književnost, te svjesnije uočavanje odrednica fantastične književnosti.


Sadržaj kolegija po tjednima:

1. TJEDAN
Što je to fantastično u fantastici?
Kratki film: Put na mjesec (Le voyage dans la lune), Georges Méliès (1902)

2. TJEDAN
Problem fantastike i kanona: fantastika kao nevidljivi i/ili nepoželjni dio kanona

3. TJEDAN
Problem fantastike u starijoj engleskoj književnost i srednjem vijeku:
Beowulf , c. 8. st. (odabrani dijelovi) – herojski ili fantastični ep
Sir Gawain and the Green Knight, 14. st.(odabrani dijelovi)– engleska 'Arturijana, povijest ili pripovijest
Geoffrey Chaucer, 'The Nun's Priest's Tale' (The Canterbury Tales) c. 1380-1400. – fantastika jednostavnog oblika

4. TJEDAN
Fantastika u renesansi
William Shakespeare, A Midsummer Night’s Dream, 1595.

5. TJEDAN
Fantastika u neoklasicizmu
Jonathan Swift, Gulliver's Travels (1726) (odabrani dijelovi) – pitanje fantastike i alegorije
[Animirani film: Gulliver's Travels (1939)]

6. TJEDAN
'Amoralna' viktorijanska fantastika
Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland (1865) (odabrani dijelovi) – jedna ili više Alisa?

7. TJEDAN
H. G. Wells, The Time Machine (1895) – 'nečisti' SF
[Film: The Time Machine (1960), redatelj: George Pal]

8. TJEDAN
Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953)– distopija, SF
[Film: Fahrenheit 451 (1966), redatelj: François Truffaut]

9. TJEDAN
J.R.R. Tolkien – epska/visoka fantastika; Tolkien o fantastici

10. TJEDAN
Terry Pratchett, The Colour of Magic (1983) – fantastika mača i magije

11. TJEDAN
Alasdair Gray, Lanark (1981) – fantastika i realizam

12. TJEDAN
Alasdair Gray, Lanark (1981) – nastavak

13. TJEDAN
Virginia Woolf, Orlando (1928) – fantastika i pitanje roda
[Film: Orlando (1992), redateljica: Sally Potter]

14. TJEDAN
Angela Carter, Wise Children (1991)– magijski realizam

15. TJEDAN
Kolokvij

Literatura:

Romani:
H. G. Wells, The Time Machine
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
Terry Pratchett, The Colour of Magic
Alasdair Gray, Lanark
Virginia Woolf, Orlando
Angela Carter, Wise Children

Književni tekstovi koji obuhvaćaju razdoblje do 19. stoljeća rade se samo u ulomcima. Pretpostavlja se da su studenti diplomskog studija anglistike tijekom preddiplomskog studija pročitali San ivanjske noći W. Shakespearea. Svi književni tekstovi, uključujući i neke romane bit će dostupni u elektroničkom obliku za potrebe kolegija. Zbog nedostupnosti relevantnih izvora, British Literature and the Fantastic 2009 Reader sadrži sve bitne književnokritičke tekstova preuzete iz sljedećih izdanja: David Sandner (ur.) Fantastic Literature. A Critical Reader (2004), Tzvetan Todorov The Fantastic. A Structural Approach to a Literary Genre (1975), Christine Brooke-Rose A Rhetoric of the Unreal. Studies in Narrative and Structure, Especially of the Fantastic (1981), Rosemary Jackson Fantasy. The Literature of Subversion (1981), Lucie Armitt Fantasy Fiction. An Introduction (2005).

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Dagi » 28 Oct 2009, 17:32

Tomislav Sakic wrote:Odsjek za anglistiku na FF u Zagrebu, fantastika u engleskoj književnosti > http://www.ffzg.hr/anglist/w-syllabusi/ ... 20brit.htm
Naziv kolegija: Fantastika u britanskoj književnosti
Nastavnica: dr. sc. Iva Polak, viši asistent


Jezik: engleski
Trajanje: 8. semestar
Status: izborni kolegij

Opis kolegija: Kolegij nudi pregled razvoja fantastike u okviru britanske književnosti (...)

Cilj: Osvijestiti usporedno postojanje fantastike od samih začetaka razvoja engleske, tj. britanske književnosti, mijenjanje značenja i značaja fantastike kroz književnost, te svjesnije uočavanje odrednica fantastične književnosti.

(...)
8. TJEDAN
Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (1953)– distopija, SF
[Film: Fahrenheit 451 (1966), redatelj: François Truffaut]

(...)
Literatura:

Romani:
H. G. Wells, The Time Machine
Ray Bradbury, Fahrenheit 451
Terry Pratchett, The Colour of Magic
Alasdair Gray, Lanark
Virginia Woolf, Orlando
Angela Carter, Wise Children
Kako joj je Bradbury upao medju Britance?

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Tomislav Sakic » 29 Oct 2009, 14:40

Fakat. Evo, sad sam na Wikipediji, i ja sam bio uvjeren da je Britanac, ali piše da je iz Illinoisa, studirao u LA-u, Engleske vidio nije... :scratch: :x

Inace ime Ive Polak je spominjala Mihaela, to je asistentica koja dobiva Ubiq i zanima je područje; svakako ime iz akademskih krugova koje treba zapamtiti.

Gledam: filmska adaptacija Fahrenheita je britanska (premda ju je režirao Francuz, Francois Truffaut). Možda je u tome ključ, moguće da je kolegij intermedijalni, vidim da svako djelo ima i popratni film. Ali činjenica je da su svi Englezi, naslov i opis kolegija govore o engleskoj fantastici, a Bradbury je američki pisac.

Baš si geek, Borise :zubo:

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Tomislav Sakic » 29 Oct 2009, 14:44

Usput, ako nekoga zanima, 50 kartica uvoda Branimira Donata u njegovu Antologiju hrvatske fantastične proze i slikarstva (1975) moguće je dobiti skenirano u PDF obliku od mene:)

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata...

Unread post by Dagi » 29 Oct 2009, 17:10

Tomislav Sakic wrote:Baš si geek, Borise :zubo:
Hvala, hvala!

Uzgred, mogla bi Bradburyja supstituirati Clarkeom: Odiseja 2001, i to kako u književnoj, tako u filmskoj formi (mediju?).

User avatar
davors
Ancient
Posts: 795
Joined: 19 Aug 2003, 01:51
Location: Pazin
Contact:

Re: Proučavanje SF&F-a u akademskoj zajednici u Hrvata: sila

Unread post by davors » 14 Oct 2013, 09:09

Opet spameri, forumska policijo, reagiraj!
*Istria is a state of mind*

Post Reply