Lamentatio masculina

Mjesto za rasprave o svemu onom što drugdje nije našlo mjesta.

Moderator: Xaotix

Post Reply
Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Lamentatio masculina

Unread post by Dagi » 10 Nov 2004, 17:16

Okej, meni osobno nije do nekakvog feminizam/macho prepucavanja... Dosadno mi je to. Naslu[?]ao sam se toga kroz godine. Dovoljno sam star da se sje?am konca osamdesetih, kad su Hrvati hvatali korak sa Zapadom, pa se otvoreno govorilo kako mu[?]karac treba raditi poslove po ku?i (kraj Ĺžena koje su u socijalizmu radile non-stop, jedina opcija da doma?instva nekako opstanu), da mora biti senzibilan, da smije i plakati itd.

Onda je do[?]ao rat, mu[?]karci su na kratko vra?eni na elementarnu ulogu ratnika i lovaca.

Onda je do[?]la tranzicija, pretvorba i privatizacija s neizgovorenim geslom enrichissez-vous. S njima je do[?]ao i ideal materijalnog bogatstva, duhovnog siroma[?]tva, mutni poslovi i elitni sportovi...

Danas nije bolje. Mu[?]karci su u shizofrenoj situaciji. S jedne strane budi mlad, lijep, pun para, s druge, budi senzibilan, njeĹžan, pun razumijevanja.

Da se razumijemo: Ĺženama je puno teĹže. Duplicitet zahtjeva koji se pred njih postavljaju je jo[?] gori: budi s jedne strane mlada, poĹželjna, vatra u krevetu, uspje[?]na karijeristica, znanstvenica itd. S druge budi uzorna majka, ?uvarica ognji[?]ta, udaj se, rodi djecu, budi ljupka, pokorna itd. Realisti?no - Ĺženama nikad nije bilo teĹže nego danas....

Naime, izlaz vidim u kooperaciji, kako individualnih osoba, tako i spolova uop?e. U ekonomskoj situaciji kad mu[?]karac jednim prihodom ne moĹže realisti?no prehraniti ?etvero?lanu obitelj, Ĺžena je osu?ena raditi za pla?u puno radno vrijeme. Tada je jedini izlaz da mu[?]karac i Ĺžena dijele poslove pola-pola.

I jo[?]: dame i gospodo, pomirite se s ?injenicom da ?e - pri istoj razini naobrazbe, stru?nosti i nominalnog platnog razreda - mu[?]karac uvijek zara?ivati vi[?]e. I da ?e - koliko god ljudi bili civilizirani, marljivi i kooperativni - ipak vi[?]e ku?anskih te inih svakodnevnih poslova dopasti Ĺžene. Ja to nisam izmislio - tako jest, i tako ?e biti u ovoj generaciji (dakle idu?ih pedesetak godina) u Hrvatskoj.

Ve? vidim protuargumente. Da, ima situacija kad sam mu[?]karac uzdrĹžava cijelu obitelj. No, onda se zagrebe pod povr[?]inu, pa se uo?i kako i njezini i njegovi roditelji pomaĹžu i nov?ano, i radom u ku?anstvu, i klopom izravno sa sela itd., dok nominalno nezaposlena Ĺžena ostvaruje "sive" prihode. Da, nasuprot tome, ima situacija kad je mu[?]karac badavadĹžija, a Ĺžena em nosi novce, em crn?i po ku?i. TuĹžno, ali tako je. Sre?om, to nije pravilo - takvi slu?ajevi idu pod socijalnu patologiju. I da, postoje slu?ajevi kad je Ĺžena sve ono [?]to dam nabrojao gore, ali to su iznimne Ĺžene, iza kojih stoje iznimni mu[?]karci - kao [?]to iza iznimnih mu[?]karaca stoje iznimne Ĺžene!

Mala digresija: postoje u Hrvata specijalizirani magazini koji ciljaju na neudane Ĺžene s prihodom, dobi od cca. 30 godina. Filozofija koju oni prodaju moĹžda je primjenjiva u New Yorku, ali - don't try it at home, folks!
I zato se osje?am umornim i ugnjavljenim kad mi netko - pa makar to bila i moderatorica na ovom forumu - krene prodavati [?]ezdesetosma[?]ki feminizam koji je u Hrvatskoj bio aktualan '88. Dolje [?]tednjaci! Dolje grudnjaci!

Godina je 2004., 21. stolje?e. Kome, dakle, treba obja[?]njavati trebaju li mu[?]karci kuhati? Kome treba obja[?]njavati trebaju li mu[?]karci ?istiti ku?u? Kome treba obja[?]njavati trebaju li se mu[?]karci brinuti o djeci? Da, trebaju! To su samorazumljive stvari!

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Re: Lamentatio masculina

Unread post by Dagon » 10 Nov 2004, 17:35

Dagi wrote:
Okej, meni osobno nije do nekakvog feminizam/macho prepucavanja...
Pa ni meni. Pogotovo jer u principu volim mu[?]karce. Samo kad mu[?]karac postane muĹž ode sve k vragu.
Danas nije bolje. Mu[?]karci su u shizofrenoj situaciji. S jedne strane budi mlad, lijep, pun para, s druge, budi senzibilan, njeĹžan, pun razumijevanja.
Ko kaĹže da mu[?]karac mora biti mlad? meni su najzanimljivije moji vr[?]njaci.
Da se razumijemo: Ĺženama je puno teĹže. Duplicitet zahtjeva koji se pred njih postavljaju je jo[?] gori: budi s jedne strane mlada, poĹželjna, vatra u krevetu, uspje[?]na karijeristica, znanstvenica itd. S druge budi uzorna majka, ?uvarica ognji[?]ta, udaj se, rodi djecu, budi ljupka, pokorna itd. Realisti?no - Ĺženama nikad nije bilo teĹže nego danas....
E, tomu se da dosko?iti. Jednostavna, Ĺžena moĹže biti samohrana majka, u kojem slu?aju te[?]ko da se odlu?i na vi[?]e od jednog dijeteta, ali sve ostalo ide puno jednostavnije.

I jo[?]: dame i gospodo, pomirite se s ?injenicom da ?e - pri istoj razini naobrazbe, stru?nosti i nominalnog platnog razreda - mu[?]karac uvijek zara?ivati vi[?]e.


Tu ima[?] pravo, ?a?i? zara?uje vi[?]e nego ja (a radi manje). (mislim, u istoj smo bran[?]e).

Mala digresija: postoje u Hrvata specijalizirani magazini koji ciljaju na neudane Ĺžene s prihodom, dobi od cca. 30 godina. Filozofija koju oni prodaju moĹžda je primjenjiva u New Yorku, ali - don't try it at home, folks!
Ti to ?ita[?]? ZgroĹžena sam! :;
Dolje grudnjaci!
Sa?uvaj bog! Onom tko je izumio pushup treba dati nobelovu nagradu.
Godina je 2004., 21. stolje?e. Kome, dakle, treba obja[?]njavati trebaju li mu[?]karci kuhati? Kome treba obja[?]njavati trebaju li mu[?]karci ?istiti ku?u? Kome treba obja[?]njavati trebaju li se mu[?]karci brinuti o djeci? Da, trebaju! To su samorazumljive stvari!
Amen, hallelujah!

Nat
At last, the stars are finally right...

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 10 Nov 2004, 20:00

Pa, Dagon, ispada da se zapravo slaĹžemo - osim vjerojatno u dijelu gdje sam se ja okomio na "militantni feminizam"...

Naime, zamisli koje znam ?uti - ?ak i po ovom forumu - pokazuju da Ĺžene znaju biti te koje Ĺžive u 19. stolje?u. U dretvi o seksu ima pozivanja na bizarne medicinske "autoritete" (dr. Grahama i sl.) od prije preko sto pedeset godina! I to kao argumentaciju da je, eto, bilo ljudi koji su poricali Ĺženski orgazam!

Ovo ne navodim eda bih ikoga vrije?ao, ve? stoga [?]to takva pozivanja vrije?aju mene: to je kao kad bih ja argumentirao svoje teze pozivanjem na Malleus Maleficarum (vrlo pou?no djelce, u ostalom).

Mislim da generalni problem nastane kad optuĹženi "samoĹživi mu[?]karac" ne odgovori u svoju obranu:
- da su Ĺžene glupe;
- da im je mjesto u kuhinji;
- da ako su u[?]le u sobu to zna?i da je lanac kojim su vezane za [?]tednjak predug;
- da su Ĺžene dobre jedino za seks, a juna?ka desnica moĹže i to nadomjestiti;
- da se Ĺženski posluh istjeruje batinama;
- da se promiskuitetni mu[?]karac nazivlje pastuhom, a promiskuitetna Ĺžena kurvom;
- itd.

Naime, kad "samoĹživi mu[?]karac" - umjesto navedenog - ponudi kooperaciju i ravnopravnost, militantna feministica ostane bez strjeljiva, pa ne zna [?]to bi rekla...

Nasuprot tome, kad mu[?]karac postavi suvislo pitanje kojim zadire u Ĺžensku privatnost, dobit ?e [?]amar od kojega se te[?]ko oporaviti. Sje?am se jednog talk-showa kad je jedna ugledna odvjetnica govorila o pravima Ĺžena - ?ini mi se da je to bilo u svezi onomadne novog Obiteljskog zakona. Odbvjetnica je govorila suvereno, ?ak i [?]armatno, vladala je materijom od po?etka do kraja. Izme?u ostaloga, povela se i tema o pravu na poba?aj. Onda je i TV publika dobila priliku postavljati telefonom pitanja. Javio se neki ?ovjek, prema glasu o?ito mlad, a po na?inu govora o?ito bez formalne naobrazbe, pa vrlo pristojno postavio pitanje: misli li gospo?a odvjetnica da bi o poba?aju trebao odlu?ivati i otac djeteta? Uslijedila je konverzacija:
Odvjetnica: "Mislite li vi to de lege lata ili de lege ferenda?"
Gledatelj (zbunjeno): "Oprostite?"
Odvjetnica: "Mislite li de lege lata ili de lege ferenda?
Gledatelj: prepla[?]eno zamuckuje
Odvjetnica (trijumfalno): "DE LEGE LATA ILI DE LEGE FERENDA?! ODGVORITE MI!!!"
Gledatelj: spu[?]ta slu[?]alicu

Ja sam diplomirani pravnik. U doba kad sam gledao tu emisiju, jo[?] sam bio studirao. Morao sam pogledati u rje?nik latinskih pravnih izraza pa da vidim ?ime je to odvjetnica pokopala nesretnika.

Eh, da: de lege lata zna?i "prema vaĹže?em zakonu", de lege ferenda "prema zakonu koji treba donijeti".

Što se ti?e Şenskih ?asopisa (ne ?u navoditi kojih, jer njihovi nakladnici imaju para za parni?enje), da - periodi?ki ih prolistam, ?isto zato da vidim [?]to u njima pi[?]e. Nai?em na njih [?]to u uredu, [?]to kod frizera (ex brija?nica, gazdarica je skuŞila da je profitabilnije imati unisex salon nego samo ?elavcima skidati ostatke kose ma[?]inicom). Moram priznati, obi?no su povod naslovi na koricama tipa: SEDAM NA?INA DA GA ZAVEDETE NA PLAŽI, DVANAEST SAVJETA ZA SAVRŠENI ORGAZAM, MASAŽA GRUDI BEZ MUKEi tome sli?no... Odgovorno tvrdim da takvi ?asopisi - uobi?ajeno ra?eni po nekoj ameri?koj ili zapadnoeuropskoj licenci - vi[?]e rade [?]tete Şenama, nego [?]to mu[?]karcima [?]tetu ?ine "Playboy", "Sportske", "Autoklub" i "Hrvatski vojnik" zajedno.

Problem je s Hrvatskom u tome [?]to smo dru[?]tvo velikih o?ekivanja, a ograni?enih mogu?nosti. Resursi su malobrojni: ruda?e jedva pone[?]to, energije imamo slabo, industrija u velikoj mjeri demontirana, tehnolo[?]ka baza u velikoj mjeri raspr?kana. Par krpa plodne zemlje, ne[?]to plemenitog drveta, ne[?]to prirodnih ljepota, tu i tamo koja povijesna znamenitost. K tome, deklaratorno glavna privredna grana - turizam! - notorno je osjetljiva, [?]to na oscilacije trĹži[?]ta, [?]to na bilo kakve incidente. Dosta je par eksplozija i ni[?]ta od sezone - ne moramo za to uviziti egzoti?ne podzemne organizacije, u nedavnoj pro[?]losti je dostajalo malo pu[?]karanja po granici... I to kad nominalno nije bilo rata!

A na televiziji ljudi gledaju skupe "zabavne" emisije, prijenose partyja, domjenaka i tuluma, gledaju kako se ljudi bogate preko no?i... Gledaju bedaste kvizove i showove, manekene i manekenke, pa i sami poĹžele pripadati takvom svijetu: ljetuj ovdje, tulumari ondje, skijaj tamo, opijaj se onamo... I iznad svega: kupi, kupi, kupi, KUPI!!! Nije vaĹžno [?]to: auto, mobitel, ra?unalo, apartman, brodicu... MoĹže i na kredit, moĹže i na leasing, tro[?]i, pla?aj, uĹživaj!

Je li dĹžep pri tome dosta dubok? Pokrivaju li prihodi rashode? Kad ?e povi[?]ica? StiĹže li pla?a uop?e? Nema veze, razne privredne i politi?ke integracije su tu, iza ugla, samo [?]to nisu! Jo[?] koja godina, jo[?] samo jedan mali minus u banci, jo[?] jedan mali kredit - turbo povoljan, pa ?emo se uvaliti Europi neka nas uzdrĹžava!

TuĹžno. I jo[?] gorje: iluzorno.

Tu nikakva izfabricirana borba spolova ne ?e rije[?]ti osnovne probleme. A ti problemi leĹže u ?injenici da je ovo siroma[?]na drĹžava i siroma[?]no dru[?]tvo. I da se moĹže i?i naprijed jedino te[?]kim radom, odricanjima i kroz male - upravo neprimjetne - korake.

I da sve ovo ne bi bilo posve bez veze sa SF-om, citirat ?u ovogodi[?]njeg Sferakonskog GoH-a, Kena MacLeoda:
"Živite i radite kao u ranim danima bolje nacije!"

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Unread post by Indigo Montoya » 10 Nov 2004, 20:35

E je'nti dagi sveca obi?nog doma?eg!
Baci me u bed do koljena kvrgavih... sad ?im se skinem s neta moram namlatit' ženu, ?ist' da malo živnem... "de lege lata" naravno! :iconbiggrin:

:blob:
Image

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 10 Nov 2004, 20:38

Okej, zbilja pretvaram forum u svoj privatni blog... Dosta je. Ne ?u vi[?]e.

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Unread post by Indigo Montoya » 10 Nov 2004, 20:44

Ma neee... tekst ti je dobar, dubok.... crn al' dubok, tjera na razmišljanje, tjera... suze na o?i.
Sam velim trebao bi nam na forumu jedan anti-dagi, tvoj alterego, razigrani i veseli kontrapunkt da se ove tvoje gorke pilule mogu lakše progutati...
:blob:
Image

User avatar
Kris
Jedi Master
Posts: 228
Joined: 19 Aug 2003, 13:37

Unread post by Kris » 11 Nov 2004, 16:15

Zašto? Malo depresije tu i tamo dobro dođe... :pale:
You think of me as rats. You think of a thing known as The Air Force Survival Handbook, where it explains that if you cut off one of my heads --which is where the poison is -- you must then slit open the ventral side and continue the cuts to extend the length of each leg. Subsequent to this, the skin can be peeled off, the belly opened and emptied, the backbone split and both halves roasted on sharpened sticks over a small fire.

User avatar
Dren
Jedi Master
Posts: 247
Joined: 16 Jun 2004, 09:18
Location: Place shifting atm

Unread post by Dren » 11 Nov 2004, 18:57

Oke, evo onda jedna povijesna anegdota (zapravo kako moji izvori tvrde ?injenica)

Svojevremeno ( mislim da sam svima ve? pri?ao o nedostatku pam?enja godina a?) ali eto tu negdje u srednjem vijeku, skupili su se biskupi i razglabali o jednom vrlo bitnom pitanju:
DA LI ŽENA IMA DUŠU?
E pa po[?]to je debata bila duga a mi[?]ljenja podjeljena (!?) odlu?i[?]e glasati.
Tjesnom ve?inom (onako ko Bush u Americi) pobjedi[?]e oni koji su tvrdili da ŽENA IMA DUŠU. (zapravo, po mojim izvorima za 1 (slovima JEDAN) glas)

Interesantno pitanje je: Jesu li pogrije[?]ili? Zamislite koliko bi se problema rije[?]ilo da je jo[?] jedan biskup glasao druk?ije?
Žena napravi glupariju, mu[?]karac odmahne rukom i kaŞe: A [?]ta si mog'o o?ekivat?!? Pa jadna nema du[?]u!
Manje stresa, sloga u ku?i i oko nje.
Ali eto, nije pro[?]lo. A pitanje je jeli sad bolje :D
:;
if we learn from our mistakes then I'm getting a fantastic education

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 12 Nov 2004, 18:02

Uvjeravam te da ja imam i du[?]u, i tijelo (koje, dodu[?]e, nije bog zna [?]ta, pa moram svoji fizi?ki nedostatki nadomje[?]tavati [?]armom- lol). A te[?]ku desnicu koju nemam nadomje[?]tavam brzinom, povr[?]nim poznavanjem borila?kih vje[?]tina i bilo kojim te[?]kim predmetom koji mi se na?e pri ruci.

Nat
At last, the stars are finally right...

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

Unread post by Nimrod » 15 Nov 2004, 23:27

dagi, iskreno nije mi se dalo čitati sve, budem neki drugi dan kad ću vidjeti slova malo bolje... pa sorry, tebi i ostalima, ako sad krenem o nečemu o čemu se već raspravilo...

meni je izluđujuće kad naletim na tipove koji kažu da je čist normalna stvar prat suđe. veš, pospremat, i sve ostalo kaj se generalno trpa u ženski poslovi koš. većina tih pripadnika muškog roda vjerojatno i iskreno misli da to i misli, if you get my drift... no to jednostavno nije tako u praksi... među svim mojim prijateljima i poznanicima, samo su dvije djevojke koje uistinu drže red među kućanskim poslovima i inim obavezama, i samo jedan tip. svi ostali, women included, just don't do it. a većina muškaraca s kojima sam živjela (boravila duže vrijeme u istom stanu/kući/itd. da ne bi bilo sad opet svega :shock: ) jako puno stvari podrazumijeva da će napravit cura. needless to say, sa mnom im je bilo less than fun. Ono što želim reći je da je najveći jaz između uvjerenja tih pripadnika muškog roda i prakse istih bio najveći među onima od kojih sam očekivala da će, zbog njihovih priča, stavova i sl. najviše pomoći... go figure
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

User avatar
Dren
Jedi Master
Posts: 247
Joined: 16 Jun 2004, 09:18
Location: Place shifting atm

Unread post by Dren » 16 Nov 2004, 10:31

Vidi[?] moj je problem [?]to se ne sjetim. I ne obra?am paĹžnju. I ne smeta mi hrpa su?a u sudoperu. Zapravo jednostavno je ne vidim. Ho?u re?i, primjetim je kad mi nestane nekih dijelova nuĹžnih za jelo. A i onda imam obi?aj oprat samo TAJ dio.(Nekad operem i sve, fyi!) Hehe, sad kad ovo pro?itam, ba[?] sam svinja :D

---------------------------------------------------------
Bachelor to the end (not by choice)

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 23 Nov 2004, 12:33

A tek da vidi[?] kaĹžin na mom radnom stolu. A [?]ta mogu, tek kad ga pospremim, ne mogu vi[?]e ni[?]ta na?i. :oops:

Nat
At last, the stars are finally right...

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 23 Nov 2004, 15:33

Dagi wrote: Što se ti?e Şenskih ?asopisa (ne ?u navoditi kojih, jer njihovi nakladnici imaju para za parni?enje), da - periodi?ki ih prolistam, ?isto zato da vidim [?]to u njima pi[?]e. Nai?em na njih [?]to u uredu, [?]to kod frizera (ex brija?nica, gazdarica je skuŞila da je profitabilnije imati unisex salon nego samo ?elavcima skidati ostatke kose ma[?]inicom). Moram priznati, obi?no su povod naslovi na koricama tipa: SEDAM NA?INA DA GA ZAVEDETE NA PLAŽI, DVANAEST SAVJETA ZA SAVRŠENI ORGAZAM, MASAŽA GRUDI BEZ MUKEi tome sli?no... Odgovorno tvrdim da takvi ?asopisi - uobi?ajeno ra?eni po nekoj ameri?koj ili zapadnoeuropskoj licenci - vi[?]e rade [?]tete Şenama, nego [?]to mu[?]karcima [?]tetu ?ine "Playboy", "Sportske", "Autoklub" i "Hrvatski vojnik" zajedno.
Dagi, ako ve? nisi, pro?itaj u briju 2. Urbanih Vra?eva tekst Mime Simi? "Teen i kreacija Ĺženskog identiteta". ROTFL!

Nat
At last, the stars are finally right...

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 23 Nov 2004, 18:53

Pro?itao na Tvoju sugestiju. Prvo se smijao, a onda tuĹžno uzdisao. Indoktrinacija po?inje od mladih dana...

Post Reply