Što èini dobru SF prièu?

Rasprave o knjigama, časopisima, fanzinima, stripovima, uglavnom svemu što se lista, a ima (ili nema) veze sa SF-om

Moderator: Ire

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Ĺ to ?ini dobru SF pri?u?

Unread post by Dagi » 05 Sep 2004, 02:22

Ovo je dretva koja se razvila iz one o ?itanju ili ne?itanju doma?ih autora!?

Postavljam pitanje: [?]to ?ini dobru SF pri?u!?

Postavljam u startu i stanoviti neobavezni okvir. Ponajprije, pitanje postavljam u svezi forme koja ne prelazi cca. 100 kartica, dakle okvirne vrijednosti iznad koje po?inje roman, dakle odnosim se na minijaturu, kratku pri?u, pri?u i novelu. Nadalje, govorim o SF-u u smislu znanstvene fantastike - ili spekulativne fikcije - ?ime namjerno isklju?ujem fantasy i nadnaravni horror, [?]to ga ina?e uklju?ujem u pojam SF-a.

Nadallje, dajem i svoje mi[?]ljenje, ako slijedi.

Ponajprije, pri?a treba te?i od to?ke A do to?ke B u logi?nom slijedu i imati logi?nu konkluziju koja proizlazi od zadanih premisa. Premise pak trebaju biti koliko-toliko znanstvnene (utemeljene na prirodnim, tehni?kim ili dru[?]tvenim znanostima - nebitno!), koje pak ne moraju ni nuĹžno obja[?]njene. Hajde, molim vas, objasnite mi - dokaĹžite mi! - recimo, kronomociju.

Nadalje, likovi trebaju biti razmjerno uvjerljivima, iako je nebitno jesu li ljudski ili makar izdaleka antropomorfni. Zamisliva je pri?a u kojoj se razgovaraju svemirska tijela, no jedino mi pada na pamet Lep?in sa svojom Naran?astom Tineluss, pa da to bude ?itljivo.

Na posljetku, negativni kriterij: pri?a ne smije biti daveĹž. Molim, bez otvorenog propovijedanja, bez info-dumpova od pet-deset kartica, bez [?]tosova koji su razumljivi samom autoru i njegovom najuĹžem krugu kompi?a.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:04

Dren wrote:Meni dobra SF pri?a mora sadrĹžavati slijede?e:
Dobar po?etak.
Dobru ideju.
Dobar stil ( to je ono - zanimljivost.) Opet ?u povu?i paralelu sa pri?anjem viceva. Ako neko na lo[?] na?in ispri?a dobar vic...to vi[?]e nije dobar vic.

Mislim da je najvaĹžnija dobra ideja. Ostalo je pitanje prakse.

Od "za?ina" volim kad pri?a ima inteligentnog humora, kad je se lako poistovjetiti sa protogonistima, kad protagonisti dosljedno razmi[?]ljaju i djeluju.

Od stila pisanja o?ekujem da je pri?a lijepo "[?]trikana". Ĺ to zna?i da re?enice nisu preduge, ali da su ipak povezane...jedna vodi u drugu a radnja te?e, prijelazi su nezamjetni, ali tempo se mjenja. Dinami?nost kratkih re?enica, melankoliju duĹžih, duhovitost i suvislost dijalozima, sve povezano - kad pri?u baci[?] na pod da se otkotrlja a ne raspadne u komadi?e.IYKWIM.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:05

Dagon wrote:Dobra Sf pri?a mora me iznenaditi, a po mogu?nosti i zabezeknuti.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:06

Aleksandar Žiljak wrote:Postoje poznata tri "Š": [?]ora, [?]eva, [?]ega. PoŞeljno je da pri?a ima bar dva.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:10

Dagon wrote:

Dagi wrote:
Dagon wrote:Dobra Sf pri?a mora me iznenaditi, a po mogu?nosti i zabezeknuti
.


To govori[?] o suvinovskom "o?u?enju"?
Ne, vi[?]e o svojoj potrebi za uzbu?enijama, koja me izme?u ostalog tjera da se bavim ekstremnim sportovima. Obi?nog mi je dosta u svakodnevnom Ĺživotu, a u knjiĹževnosti, kao i u sportu traĹžim adrenalin.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:11

Dagi wrote:
Dagon wrote:Ne, vi[?]e o svojoj potrebi za uzbu?enijama, koja me izme?u ostalog tjera da se bavim ekstremnim sportovima. Obi?nog mi je dosta u svakodnevnom Ĺživotu, a u knjiĹževnosti, kao i u sportu traĹžim adrenalin.

O joj, joj!

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 08 Sep 2004, 12:15

Indigovu pri?u i komentare na nju sam prebacila u Literarni kutak. Ali to se pokazalo puuno kompliciranijim nego sam zami[?]ljala (a nema opcije undo) pa je sada ova tema puna citata :scratch: :oops:

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 08 Sep 2004, 13:18

I [?]to sad? Ostali smo bez dretve!

JeĹži ga, 'aj'mo ponovno. Slijedi nekoliko pri?a koje kvalitetom i utjecajem izdvajam.

Gibson: Burning Chrome ("Sirius" br. 114, Kako smo popalili Kromu, naslovnica Igora Kordeja!). Visokotehnolo[?]ki noir. Dva polu-pu[?]ioni?ara odhakaju najopasniju kriminalku za te[?]ke milijune. Pri tome su zaljubljeni u istu plitku Ĺženskicu. Etalon za masu cyberpunk pri?a, dan danas inspirira autore. Osobito kod doma?ih autora koji se la?aju tog podĹžanra.

Heinlein: The Roads Must Roll ("Sirius" br. 146, Ceste moraju i?i) Tehnolo[?]ka anticipacija, dodu[?]e neostvarena - pokretne pje[?]a?ke vrpce, odnosno ceste - izmijeni socijalnu sliku Amerike. Slijedi i reakcija. Mogao sam uzeti bilo koju Heinleinovu pri?u tehnolo[?]ke anticipacije, ova je upala po metodi slu?ajnih brojeva.

Heinlein: They ("Sirius br. 125, Oni) Mra?ni solipsizam: ima li i?ega izvan na[?]e glave?

Heinlein: All You Zombies ("Sirius" br. 60, Tko ste vi drugi?) Vjerojatno savr[?]ena kronomocijska pri?a. Okej, znam da je to ve? tre?i Heinlein [?]to ga spominjem, no ne ?inim to bez razloga. ?ovjek putuje kroz vrijeme, mijenja spolove te bude sam sebi otac i majka. I jo[?] pone[?]to. Obvezna lektira.

Martin: Sandkings ("Sirius" br. 99, Kraljevi pijeska) Ljudska obijest susre?e neobi?ne ku?ne ljubimce. Onda stvar malo izmakne kontroli. Klasika.

Waldrop i Utley:Custer's Last Jump (Carr: Najbolje SF pri?e 1977., Custerov posljednji skok) Vjerojatno najmanje poznata jer je u Hrvatskoj objavljena razmjerno davno. Custer ide na Little Big Horn u zra?nom brodu, no Indijanci imaju avione posakrivane jo[?] od Gra?anskog rata. K tome, vrlo vje[?]to sro?eni pasti[?].

Za svaku od ovih pri?a drĹžim kako je na svoj na?in reper po kojemu se mogu mjeriti SF pri?e uop?e. Mogao bih dodati i Asimovljev ciklus o tiotimolinu, ako ni[?]ta kao duhoviti kvazi-znanstveni traktat koji je navodno nakratko zaĹživio kao nenamjerni hoax u znanstvenim krugovima. No, krenimo redom.

Dragi suforuma[?]i, predloĹžite pri?e koje smatrate izvrsnima, utjecajnima (makar na svakog ponaosob!) ili uop?e primjerima dobre SF pri?e!

I molim neka ova dretva ne doĹživi ponovno seljakanje! Malo gledaju?i dretvu o ne?itanju doma?ih autora, vidjeh kako je moderatorica dva puta cijepala niz koji je i te kako bio on topic. Barem u odnosu na kasnija meandriranja iste diskusije!
Last edited by Dagi on 08 Sep 2004, 21:37, edited 1 time in total.

User avatar
Kris
Jedi Master
Posts: 228
Joined: 19 Aug 2003, 13:37

Unread post by Kris » 08 Sep 2004, 15:11

Roger Zelazny - "Corrida". :headbang: - Iz malo drugačije perspektive.
You think of me as rats. You think of a thing known as The Air Force Survival Handbook, where it explains that if you cut off one of my heads --which is where the poison is -- you must then slit open the ventral side and continue the cuts to extend the length of each leg. Subsequent to this, the skin can be peeled off, the belly opened and emptied, the backbone split and both halves roasted on sharpened sticks over a small fire.

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 08 Sep 2004, 15:39

Indigovu pri?u i komentare na nju sam prebacila u Literarni kutak
kao moderator ovog foruma, moram protestirati, pošto je indigo svoju pri?u postao ovdje s razlogom, kojeg sam ja uvažila i nisam prebacivala jer je indigo postanjem svoje pri?e ovdje htio neš re?.. da sam ja htjela, ja bih prebacila!

ovako je ispalo više nereda nego reda..
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 08 Sep 2004, 16:42

Okej, moje dame, isprika objema na reakciji na Klarino premje[?]tanje postova. Osje?am se malo krivim, jerbo sam zakuhao stvar...

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Unread post by Indigo Montoya » 08 Sep 2004, 18:47

Killdozer - Theodore Sturgeona, u literarnoj formi SF-a o kojoj pri?amo (a pri?amo o pri?i) Edward Hamilton Waldo AKA T.S. otac poznate izreke "90% svega je..." u mojoj maloj "crnoj knjižici" jedan je od najve?ih ?arobnjaka... njegov kung-fu jednostavno rula


:blob:
Image

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 10 Sep 2004, 09:57

Kris, Indigo!

Poznajem obje pri?e koju je svaki od vas predloĹžio. Zbilja jesu odli?ne. No, Ĺželio bih da se izjasnite za[?]to ih takvima drĹžite?

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 10 Sep 2004, 10:40

SF pri?a ima jako puno dobrih, zapravo ima vi[?]e dobrih SF pri?a nego romana. Ali za mene je najbolja pri?a svih vremena - Call of Cthulhu (al nemojte me odmah osuti drvom i kamenjem, znam da to nije ?isti SF). Za[?]to? Da nije bilo te pri?e, ne bi bilo ni 90% knjiga koje krase moje police. Nemojte se previ[?]e uzbuditi zbog toga, zna se dam sam udarena s Lovecraftom. :;

Nat
At last, the stars are finally right...

Post Reply