FUTURA - obavjesti o izlasku novog broja, komentari prica

Rasprave o knjigama, časopisima, fanzinima, stripovima, uglavnom svemu što se lista, a ima (ili nema) veze sa SF-om

Moderator: Ire

Post Reply
Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 03 Sep 2004, 15:08

Ne, ne! NEXUS zbilja postoji!

User avatar
Dren
Jedi Master
Posts: 247
Joined: 16 Jun 2004, 09:18
Location: Place shifting atm

Unread post by Dren » 06 Sep 2004, 09:28

Dagi wrote:Ne, ne! NEXUS zbilja postoji!
by Fox Mulder? :iconbiggrin:

Ooovaj, mislim da ljudi koji rade ?asopise, ma koji rade bilo kakve usluge, trebaju imati ?vrstu vezu sa svojim potro[?]a?ima ukoliko Ĺžele biti uspje[?]ni. Stoga komentari tipa uredni?ka politika, ko misli da moĹže bolje, itd., ne stoje. Jer mislim da je u interesu urednika i ostalih, da imaju feedback, bez obzira jeli on pozitivan ili negativan.
Recimo, svaki ?asopis ima onu rubriku pisma ?itatelja, zar ne? Upravo zbog toga.
if we learn from our mistakes then I'm getting a fantastic education

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 06 Sep 2004, 13:37

Dagon wrote:Ja nikad nisam vidjela nijedan broj NEXUSA na kioscima, niti sam ga uop?e ikad vidjela. Po?injem se sumnjati u njegovo postojanje, da nije sve to ne?ja interna [?]ala?
Dakle, pretpostavljam da je web stranica Nexusa dovoljan dokaz njegovog postojanja. Osim, naravno, u slu?aju da je sve to urota Ljudi U Crnom koji izra?uju laĹžne web stranice kad imaju vi[?]ka slobodnog vremena.

Aleksandar Ziljak
Ancient
Posts: 959
Joined: 09 Apr 2004, 18:42

Unread post by Aleksandar Ziljak » 06 Sep 2004, 13:38

Ĺ to se ti?e NEXUS-a: To je krenulo pro[?]log ljeta, izdava? je Zagreba?ka naklada. Radi se o kratkim romanima, [?]to anonimni pulperi, [?]to renomirana imena (Anderson, Harrison, McLeod, Shaw).

Ideja je bila da se napravi parsto tvrdo kori?enih za biblioteke (Jeste li primijetili da na naslovnoj nije od[?]tampan broj i cijena? To je na naljepnici naljepljenoj na shrink wrap.), a ostalo na kioscima je onda zarada. Pretpostavka je da se bibliotekama uvali sve i tu do?e na nulu.

E sad, distribucija je od po?etka bila za qurac. U srpnju pro[?]le godine, kad se pojavio prvi broj, u Zagreb-gradu ga skoro uop?e nije bilo na Tiskovim kioscima. Sve je, navodno, i[?]lo na more. Kasnije se stvar popravila, a kako je trebalo i?i 12 brojeva, nakon ?ega bi se cijela situacija procijenila, zaklju?ujem da projekt nije ba[?] najbolje pro[?]ao. U me?uvremenu se pojavio novi NEXUS, australska licenca ?asopisa za paraznanosti i teorije zavjere (moĹžda i ure?uje Mel Gibson?), pa mislim da ZN i tu sad ima problem. MoĹžda se ide na promjenu naslova edicije?

Uostalom, sad ve? NEXUSA ima okolo kao remitende, a i pogledajte [?]tandove ZN-a na sajmovima knjiga. To za one koji ho?e sve skupiti...

E sad, idemo na jednu drugu temu. ?itao ja neki dan ALEFE, tj uvodnike Bobana KneĹževi?a. ALEF je u 1991. pao na oko 5000 primjeraka i bio je u problemima (ni[?]ta ?udno za novosadsko izdanje u tom trenutku, iako su shitovi po?eli i ranije). Tu je Boban lupio jednu tezu, a to je da za dobro pokrivanje tada[?]nje Juge treba na kisocima biti 30 000 primjeraka!

OK, sad smo Hrvatska, pa se taj broj smanjuje, ali mi se svejedno ?ini da je za pokri?e hrv. trĹži[?]ta potrebno na kioske baciti vi[?]e tiraĹže nego [?]to FUTURA trenutno ima.

Naime, ve? se Boban Ĺžalio kako mu s jedne strane ljudi kukaju da u nekim mjestima ne mogu na?i ALEF, a s druge strane se sve koli?ine poslane ba[?] u ta mjesta vra?aju kao remitenda!!! Razlog je bio [?]to na svaki kiosk do?e 1 komad i onda se utopi. Doga?a li se to i FUTURI? Ili NEXUSU, kad smo ve? kod toga? ?uo sam onomad da je problema s distribucijom imao i SATURN, propali pulp SF magazin iz 1994 (iza[?]la dva broja).

Mislim da ima jedan mali problem, a to je da Tisak i ostali distributeri male ?asopise tretiraju kao trn u guzici kojeg bi se najradije rije[?]ili i onda se tako i pona[?]aju.

Ima jedno rje[?]enje, ali ono nikako da se uhvati na trĹži[?]tu hrvatskih i biv[?]e-YU SF ?asopisa. To je, ladies and gentlemen, pretplata.

US ?asopisi prodaju pretplatom preko 60% svoje tiraĹže, a od onog [?]to bace na kioske (ili kako ve? tamo distribuiraju) prodaju 25 - 30%.
A. Ziljak

User avatar
Dren
Jedi Master
Posts: 247
Joined: 16 Jun 2004, 09:18
Location: Place shifting atm

Unread post by Dren » 06 Sep 2004, 13:51

Bojan wrote:
Dagon wrote:Ja nikad nisam vidjela nijedan broj NEXUSA na kioscima, niti sam ga uop?e ikad vidjela. Po?injem se sumnjati u njegovo postojanje, da nije sve to ne?ja interna [?]ala?
Dakle, pretpostavljam da je web stranica Nexusa dovoljan dokaz njegovog postojanja. Osim, naravno, u slu?aju da je sve to urota Ljudi U Crnom koji izra?uju laĹžne web stranice kad imaju vi[?]ka slobodnog vremena.
Da ih pitamo da nam srede sferakonsku stranicu? :iconbiggrin:

ako Ĺželite znati ?ija urota, mi[?]em ozna?ite prazno polje u Bojanovu komentaru.
Tako moĹžete ?itati i izme?u redaka na ovom forumu i saznati tko su ovdje [?]pijuni ovih gore (shhhh... ne?emo izgovarat naglas)
if we learn from our mistakes then I'm getting a fantastic education

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 06 Sep 2004, 14:42

Aleksandar Žiljak wrote: E sad, idemo na jednu drugu temu. ?itao ja neki dan ALEFE, tj uvodnike Bobana KneŞevi?a. ALEF je u 1991. pao na oko 5000 primjeraka i bio je u problemima (...). Tu je Boban lupio jednu tezu, a to je da za dobro pokrivanje tada[?]nje Juge treba na kisocima biti 30 000 primjeraka!

OK, sad smo Hrvatska, pa se taj broj smanjuje, ali mi se svejedno ?ini da je za pokri?e hrv. trĹži[?]ta potrebno na kioske baciti vi[?]e tiraĹže nego [?]to FUTURA trenutno ima.

Naime, ve? se Boban Ĺžalio kako mu s jedne strane ljudi kukaju da u nekim mjestima ne mogu na?i ALEF, a s druge strane se sve koli?ine poslane ba[?] u ta mjesta vra?aju kao remitenda!!! Razlog je bio [?]to na svaki kiosk do?e 1 komad i onda se utopi. Doga?a li se to i FUTURI? Ili NEXUSU, kad smo ve? kod toga? ?uo sam onomad da je problema s distribucijom imao i SATURN, propali pulp SF magazin iz 1994 (iza[?]la dva broja).
Pa, nakladnik je poznat po svojoj distribucijskoj politici. Uostalom, dva primjerka koja sam ovo ljeto kupio u Novom Vinodolskom bila su, kao [?]to rekoh, negdje dolje desno iza/ispod vrtuljka s razglednicama. Morao sam prodava?icu izrijekom pitati ima li "Futuru" - premda sam ciljao na najnoviji broj.

A koli?ina otisnutih primjeraka? Dobro pitanje... Nisam trĹži[?]ni stru?njak eda bih mogao ocijeniti, no postavljam drugo pitanje: nova "Futura" je 29,00 kuna, remitenda je upola niĹže cijene. Tko dakle kupuje fri[?]ke brojeve po punoj cijeni? NajzagriĹženiji fanovi? Kolika je dakle realisti?na cijena na trĹži[?]tu (ne govorim o proizvodnoj!), kad se nakladniku isplati prodavati "Futuru" po 14,50 HRK!?
Aleksandar Žiljak wrote: Mislim da ima jedan mali problem, a to je da Tisak i ostali distributeri male ?asopise tretiraju kao trn u guzici kojeg bi se najradije rije[?]ili i onda se tako i pona[?]aju.
Ĺ [?][?][?][?]. Ljudi u crnom slu[?]aju.
Aleksandar Žiljak wrote: Ima jedno rje[?]enje, ali ono nikako da se uhvati na trŞi[?]tu (...). To je, ladies and gentlemen, pretplata.

US ?asopisi prodaju pretplatom preko 60% svoje tiraĹže, a od onog [?]to bace na kioske (ili kako ve? tamo distribuiraju) prodaju 25 - 30%.
Ispravi me ako grije[?]im - nemam integralni tekst pri ruci dok ovo pi[?]em - no u "Parseku" br. 69, u tekstu ?ubijev obra?un sa svima, okomio si se upravo na "...originalnu ("Futurinu" - op. D.) marketin[?]ku politiku: pretplatite se jer mi propadamo..." ?emu si naravno dao svoj - opravdani! - kausti?ni komentar. I jo[?] si sam elaborirao kako je za to potreban odnos poslovnog povjerenja tri strane: nakladnika, ?itatelja i po[?]te.

Okej, taj komentar je objavljen prije cca. pet godina, u doba kad je "Futuru" izdavao "Bakal", a ure?ivala ju je Mihaela Velina. Od tada se nakladnik izmijenio, odnosno promijenilo se dvoje urednika, no "Futura" je izgubila redovitost, pa se pla[?]im kako bi nova kampanja animiranja potencijalnih pretplatnika ostala bez u?inka. Uostalom, ?emu - kad se na kiosku kupi remitenda upola cijene?!

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 06 Sep 2004, 15:02

Bojan wrote: Dakle, pretpostavljam da je web stranica Nexusa dovoljan dokaz njegovog postojanja. Osim, naravno, u slu?aju da je sve to urota Ljudi U Crnom koji izra?uju laĹžne web stranice kad imaju vi[?]ka slobodnog vremena.
Dakle, Bojane, uhva?en si u vrlo nestru?nom [?]ifriranju.

Želi[?] nam re?i da je Mulder aktivan u Hrvatskoj?

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 06 Sep 2004, 15:38

Dagi wrote:Dakle, Bojane, uhva?en si u vrlo nestru?nom [?]ifriranju.
Ti ?e[?] meni... grrr. U mom indexu pored kolegija "Kriptologija" stoji 5.
Dagi wrote:Želi[?] nam re?i da je Mulder aktivan u Hrvatskoj?
Bolje Mulder nego Scully.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 06 Sep 2004, 15:44

Bojan wrote: Ti ?e[?] meni... grrr. U mom indexu pored kolegija "Kriptologija" stoji 5.
Nastavi se truditi... Moje mo?no ra?unalo je razbilo Tvoju [?]iru bez p'o muke! He, he...

Uzgred, osobno bih radije Scully.

ban

Unread post by ban » 06 Sep 2004, 18:52

Bojan wrote:je sve to urota Ljudi U Crnom koji izra?uju laĹžne web stranice
http://www.nikeground.com/

Zoran
The Q
Posts: 1724
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 06 Sep 2004, 20:33

Aleksandar Žiljak wrote:Ima jedno rješenje, ali ono nikako da se uhvati na tržištu hrvatskih i bivše-YU SF ?asopisa. To je, ladies and gentlemen, pretplata.
Daj da se malo uozbiljimo! Poanta pretplate jest da DAM NOVAC UNAPRIJED i vjerujem da će mi ono što sam platio stići. E sad: Novom Listu bih vjerovao - izlazi svaki dan već godinama, National Geographic izlazi svaki mjesec - redovito. TKO BI NORMALAN POVJERIO SVOJE NOVCE MJESEČNIKU KOJI KASNI PO 3 MJESECA???? Ja, objektivno, svaki broj Future gledam kao potencijalno posljednji. Sad sam pretplatnik jer mi je cura platila pretplatu i ne mogu reći da sam zadovoljan ovakvim čekanjem na broj.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3860
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 06 Sep 2004, 20:38

US ?asopisi prodaju pretplatom preko 60% svoje tiraže, a od onog što bace na kioske (ili kako ve? tamo distribuiraju) prodaju 25 - 30%.
S tim da - zanemaruju?i ?injenicu od 50% uštede ako se ?ovjek strpi par mjeseci - oni preko pretplate vjerojatno imaju i manje cijene, a tipi?nom ?itatelju se baš ne isplati pretplatiti se za 4-5 kuna manje (mislim da je toliko za tri broja) i onda strahovati o?e Futura iza?, o?e je zajedno s poštarom pojest susjedov pas...

I, da, zanimljiv mi je onaj slu?aj cenzure na Futurinom forumu. Naime, naknadno sam neslužbeno (zašto?) doznao da je onaj slu?aj sa mjesec dana starom jeftinijom Futurom krivica konkretnog kioska koji se nije na vrijeme riješio remitende. E, sad, zašto ekipa nije jednostavno zaklju?ila stvar tom informacijom - i u potpunosti riješila odgovornosti i urednika i izdava?a i usput lagano mene napravila budalom - nego je umjesto toga obrisala cijeli thread...
Bojan wrote: Ti ?eš meni... grrr. U mom indexu pored kolegija "Kriptologija" stoji 5.
Jel to ono što radi Indiana Jones? Mislim, prou?ava kripte?

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 07 Sep 2004, 09:41

Ionako sam Izitpajnu prorekao hudu i kletu sudbu [?]tono se drvljem i kamenjem osuo na "Futurinog" nakladnika.
Izitpajn wrote: I, da, zanimljiv mi je onaj slu?aj cenzure na Futurinom forumu. Naime, naknadno sam nesluĹžbeno (za[?]to?) doznao da je onaj slu?aj sa mjesec dana starom jeftinijom Futurom krivica konkretnog kioska koji se nije na vrijeme rije[?]io remitende. E, sad, za[?]to ekipa nije jednostavno zaklju?ila stvar tom informacijom - i u potpunosti rije[?]ila odgovornosti i urednika i izdava?a i usput lagano mene napravila budalom - nego je umjesto toga obrisala cijeli thread...
?ekaj, tog komada diskusije se ne sje?am: imali redovitu "Futuru", pa je prodavali pod remitendu, [?]to li?

A zgodan je ovaj primjer cenzure: ima[?] privatni ?asopis, no za web stranicu i forum se brine drugi privatni nakladnik. No, cenzura ipak radi bez gre[?]ke. Cenzori svih zemalja, ujedinite se!

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3860
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 07 Sep 2004, 11:32

Dagi wrote:Ionako sam Izitpajnu prorekao hudu i kletu sudbu štono se drvljem i kamenjem osuo na "Futurinog" nakladnika.
Pa kad mi duguje pare :) Šta si mislio, da ja to iz ideala? :occasion8: :brave:
?ekaj, tog komada diskusije se ne sje?am: imali redovitu "Futuru", pa je prodavali pod remitendu, što li?
Pa... ono što sam napisao... Uredni?ina verzija (kojoj nemam razloga ne vjerovati): Kiosk (onaj na ?ošku Frankopanske i Ilice) nije vratio remitendu kad su došli po nju, a ono što ne vrate moraju platiti, pa su onda bacili Futuru u izlog s upola manjom cijenom, tj. onoliko koliko su dužni dati izdava?u za svaki prodani broj. Otprilike. Onda sam ja to vidio, pomislio da je Bernard poslao najnoviji broj u pola cijene i digao dreku.
A zgodan je ovaj primjer cenzure: imaš privatni ?asopis, no za web stranicu i forum se brine drugi privatni nakladnik. No, cenzura ipak radi bez greške. Cenzori svih zemalja, ujedinite se!
Pa imaju oni svog admina. Ako se ne varam, u Pazinu si (izme?u ostalog)sjedio za stolom s njegovim bratom :3some:

Post Reply