BLOG.SF

Rasprave o knjigama, časopisima, fanzinima, stripovima, uglavnom svemu što se lista, a ima (ili nema) veze sa SF-om

Moderator: Ire

User avatar
4/\/I)`/
Puppeteer
Posts: 145
Joined: 16 Apr 2005, 01:39
Location: Astralna špilja.
Contact:

Unread post by 4/\/I)`/ » 16 May 2006, 09:19

Zoran wrote:
4/\/I)`/ wrote: 7.) isprano, kao neka pri?a iz istrakonske zbirke...tako....
:drunken: Ĺželi[?] li time re?i da pri?a ba[?] nalikuje na neku to?no odre?enu pri?u iz neke Istrakonske zbirke, ili koristi[?] pri?e iz Istrakonskih zbirki kao pojam za ispranost? :angel:
Definitivno pojam za ispranost :headbang:


Ne, [?]alim se, ovo mi se ?ini kao 'shema' neke osrednje istrakonske pri?e koja je, eto, tek tako upala u zbirku...jer je jo[?] bilo mjesta , a ionako nisu imali ni[?]ta bolje ...u toj zbirci je dosta takvih pri?a ....
Nakon sto smo transhumirali Velebitom, susreli smo se oci u oci groznom transgresijskom diskrepancijom, kojeg li akcidenta! Zbog horibilnog gigantizma imisije nodalnih tiranopolisa , ekocid je bio negligentno neizbjezan...

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 16 May 2006, 17:35

kao urednica zbirke BLOG.SF htjela bih re?i par rije?i o samoj zbirci i dati razloge zašto su pri?e koje su u njoj izašle, bile odabrane.

kao što sam ve? rekla, zbirka je nastala slijedom ideje promoviranja sf-a, ali i bloga kao medija. blog je u hrvatskoj pravi fenomen. jako puno ljudi ga piše, što površno, što ozbiljno (da, ima i takvih). iako za neke je, za mene blog nije krajnji cilj - pogotovo se ovo ti?e tzv. književnih blogova. svi koji pišu žele jednoga dana svoje rije?i vidjeti otisnute u knjizi. mislim da je to logi?no i sasvim prirodno, a to dokazuje i praksa (nekolicina blogera ve? ima ugovore s izdava?kim ku?ama, da ne spominjem blogere koji sudjeluju i pobje?uju na književnim natje?ajima). zato ne vidim razloga da bude sporno izdavanje zbirke blogerskih pri?a.

kao drugo, tako?er ve? re?eno, sve su pri?e prošle kroz uredni?ke ruke. na njima se radilo i one u kona?nici nisu ono što su bile u svom "sirovom" izdanju na blogu. neki su autori više, a neki manje sura?ivali, a ponegdje uop?e nije bilo potrebe za uredni?kim intervencijama.

ovo su najbolje pri?e:

Dario Rukavina: "Ima li piljaka tamo gore, na jugu?"
ova me pri?a uistinu oduševila. stilski je gotovo savršena. ima nekoliko zanimljivih ideja i posebno mi se svi?a što se odvija u Hrvatskoj. imala sam dobar osje?aj u vezi ove pri?e svaki put kad bih je nanovo ?itala.

Blaženko Karešin:"Moj dragi NLO"
ova me pri?a nasmijala do suza. zbilja je zanimljivo prvo je ?uti (budu?i da je na natje?aj stigla u MP3 formatu). ina?e ne volim "smiješnu stranu sf-a", ali ova je pri?a uistinu zabavna.

Pavle ?osi?: "Ponekad stavim ruku na ?elo i kažem sebi: Leposava, prava si seljanka!"
što re?i o ovoj pri?i? meni je jednostavno zakon. jako me podsjetila na pisanje Gorana Konvi?nog.

Tatjana Jambrišak: "Budna me?u zvijezdama"
mislim da je ovo najbolja pri?a u zbirci. definitivno je najrazra?enija i ima najzanimljiviju radnju. i (ne)o?ekivani rasplet :)

ove su solidne:

Andrea Kova?: "Sam svoj ... vlasnik"
ova me pri?a tako?er oduševila nekim svojim idejama (npr. le?e uz pomo? kojih možete ?itati u mraku), pogotovo stoga što je stilski vrlo zrela za jednu u?enicu 2. razreda srednje škole. autorici sam dala primjedbu kako bi onaj podulji traktat o protagonistovoj teoriji trebala smanjiti na razumniju mjeru, me?utim ona se nije složila sa mnom, pa smo ostavili tako kako je. po mom mišljenju, na štetu same pri?e.

Wall: "Kasandra"
ova mi se pri?a svidjela opet zbog ideja. jako mi je bila simpa.

Ariana Meleš Miljevi?: "Nepredvi?ena situacija"
imala sam prilike ?itati dvije pri?e od ove autorice i ova je bila drasti?no bolja od prve. i stilski i narativno i glede likova. mislim da je pri?a solidna i zanimljiva.

Maja Ribari?: "Martin B (73)"
ponovo ideje. budu?nost hrvatske i njezine politike (i politi?ara).

ove su nešto slabije, ali zaslužile su ulazak u zbirku iz onog drugog dijela kad se govorilo o promociji - promociji sf-a me?u blogerima. o?ito je iz pri?a da su ih pisali ili ljudi koji se sf-om previše ne bave ili oni kojima je putem ovog natje?aja sf bio usputna stanica. drago mi je da su bili "navu?eni" na pisanje sf-a, a pri?e nisu nipošto loše, ?ak dapa?e.

Irena Bettzuge: "Nova Zemlja"
Vlado Gašperov: "Željeni zaborav"
Vlado Gašperov: "Putovanje"
Dalibor Kezele: "Zelenooka"
Instant Geek. Just Add Coffee.

Zoran
The Q
Posts: 1724
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 16 May 2006, 21:44

Ire wrote: kao što sam ve? rekla, zbirka je nastala slijedom ideje promoviranja sf-a, ali i bloga kao medija. blog je u hrvatskoj pravi fenomen. jako puno ljudi ga piše, što površno, što ozbiljno (da, ima i takvih). iako za neke je, za mene blog nije krajnji cilj - pogotovo se ovo ti?e tzv. književnih blogova. svi koji pišu žele jednoga dana svoje rije?i vidjeti otisnute u knjizi. mislim da je to logi?no i sasvim prirodno, a to dokazuje i praksa (nekolicina blogera ve? ima ugovore s izdava?kim ku?ama, da ne spominjem blogere koji sudjeluju i pobje?uju na književnim natje?ajima). zato ne vidim razloga da bude sporno izdavanje zbirke blogerskih pri?a.
:) evo, meni je stvarno žao što opet ne komentiram pri?e iz zbirke nego filozofiram oko ne?eg desetog (al da znaš, jednu pri?u sam pro?itao i komentar poslao autorici).

Da li neku knjigu treba izdati ili ne - to je stvar izdava?a i nitko drugi se tu nema što petljat. Samo, eto, mi neki nemamo pametnijeg posla pa volimo laprdati i onda analiziramo opravdanost objavljivanja knjige.

Po meni je "spornost" izdavanja te zbirke upravo u blogu kao mediju. Zašto? Ve? sam rekao, blog je poput snimke koju bendovi naprave u garaži. Služi za pokazivanje nekim ljudima koji na to mogu dati komentare a onda, ako i samo ako je to što je objavljeno na blogu dovoljno kvalitetno, ide se na višu razinu i objavljuje se na papiru.

Uzeti kao kriterij za objavljivanje u zbirci to da pri?a mora prethodno biti objavljena na blogu - je besmisleno. Ako ti netko donese pri?u koja je dobra, što te briga je li bila na blogu? Zapravo, može te jedino SMETATI što je bila na blogu pa je ne možeš u potpunosti smatrati neobjavljenom.
Jednostavno, ne vidim na?in na koji ?injenica da je neka pri?a prethodno objavljena na blogu doprinosi njenoj kvaliteti?

Tako?er, ispravi me ako griješim jer nisam baš upu?en u blogove, ali ja sam ?uo da rije? "blog" dolazi od "Web Log", što bi bio nekakav online dnevnik? Prema tome, razni ljudi koji blog.hr koriste kao servis za objavljivanje koje?ega, zapravo uop?e nisu blogeri? Konkretno, Macanov "blogov kolac" ili Šišovi?eva "bookaleta" uop?e nisu blogovi u pravom smislu rije?i? Jer nemaju tu "dragi dnevni?e" formu.

Jesi li uzimala to u obzir, ili si jednostavno proglasila blogom sve što se nalazi na blog.hr-u?

Što, na primjer, ako netko objavljuje svoje radove na internetu, ali ne na blog.hr-u ve? na svojim osobnim internet stranicama? Po ?emu se ti radovi razlikuju od ovih koje si odabrala za zbirku?

Moje je mišljenje da bi se trebali baviti time je li pri?a DOBRA a ne time je li autor bloger.

Porto
Jedi Master
Posts: 226
Joined: 07 Jul 2005, 14:10
Contact:

Unread post by Porto » 16 May 2006, 22:44

:D :D :D :D :D :D:D :D :D:D :D :D

oj ljudi, oj turci, pa ovaj kru[?]var je neki Ĺže[?]?i debil...

nemam re?i.

User avatar
Bahod
The...
Posts: 1584
Joined: 02 Aug 2005, 21:37
Location: ZG
Contact:

Unread post by Bahod » 16 May 2006, 23:18

Oj bez vrije?anja :zloch:
Image
ParSek :lol:

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 17 May 2006, 09:58

dakle, ponavljam zoranu, ova je zbirka nastala zbog promocije bloga me?u esefi?arima i sf-a me?u blogerima.

dakle, promocije.

to su ti razlozi, a ti sad vidi.
Instant Geek. Just Add Coffee.

Porto
Jedi Master
Posts: 226
Joined: 07 Jul 2005, 14:10
Contact:

Unread post by Porto » 17 May 2006, 10:04

Bahod wrote:Oj bez vrije?anja :zloch:
oj bahode, oj admine-tu?i zahode, ubi te prete[?]ka rije?, jeli?
pa zar jedna rije? moĹže uvrijediti ili prikriti ono je ve?ini jasno i [?]to tako bjelodano IZVIRE, kulja iz ne?ijih postova? oke, sam ?u se cenzurirati, makar vidim da imate gomilu emotikona za anamnezu sli?nih stanja :fucyc: :cyclops: :geek: :duckie:

i znam da istina boli,
ali ponekad treba re?i popu-pop, a kru[?]varu -:cenzura:

:D

hajde, bahode, reci ti meni, kojom bi ti biranom rije?ju okarakterizirao nekoga ko se prosere, a onda usprkos svakom zdravom razumu i logici, usprkos [?]to je razvaljen argumentima i [?]to je s njime pobrisan pod i dalje nastavi valjati u vlastitim govnima?

nije li to pomalo nastrano... da ne velim tu rije?-:cenzura:no?

moĹžete gurati glavu pijesak koliko god Ĺželite i pre[?]utno ne reagiraju?i odobravati kru[?]varovu :cenzura:anu, ali kad putnik namjernik neoptere?en va[?]im internim ge(ek)tovskim odnosima navrati na ovaj forum i nakon pete stranice topica na kojem nije aposlutno NIĹ TA kvalitativno (u pozitivnom ili negativnim smislu) izre?eno o jednoj Ĺžanrovskoj zbirci, kad se susretne sa gomilom infantilne, neargumentirane, trivijalne demagogije, odlazi sa zaklju?kom ste stvarno hrpa nerdova, geekova i :cenzura:a.

i onda se [?]tovani predava?i na tribini knjiĹževni petak ?udom ?ude kako doma?i sf nitko ne uzima za ozbiljno. primjera radi, samo na zadnjem natje?aju... gredice ekran pri?a 04 oplijevljene su od korova sf-a? zaista, sf je tretiran kao da je uistinu rije? o mla?em :cenzura:nom bratu koji je tu, eto, nekom ?udnom igrom slu?aja zalutao. o istome svjedo?i i posjet tribini knjiĹževni petak na kojoj je bilo rije? o jednoj.... hej, helou, enibadi houm? ANTOLOGIJI!!! doma?eg sf-a koja je zjapila prazna i za koju javnost uop?e nije pridala ne duĹžnu, nego ikakvu paĹžnju.

ako se sami ne cijenite i me?usobno ne percipirate, kako moĹžete o?ekivati da vas netko izvan geta uzima za ozbiljno?

i u kojem svijetlu onda sagledavati prijepore kru[?]varolikih stvorenja da pljuju po trudu rijetkih preostalih entuzijasta kao [?]to je ire? zaklju?ak da imate posla s vrhunaravnim :cenzura:om name?e se sam od sebe.

bez objektivne kritike, vama poznatih autora sf-a i ovih nepoznatih, koje vam je skupina entuzijasta regrutirala s bloga - medija koji trenuta?no doĹživljava ogromnu ekspanziju te ima najbrojniju ?itateljsku populaciju, ne?ete se daleko maknuti nego ?ete i dalje plutati u kaljuĹži vlastitog geta. no kru[?]varolikim stvorenjima to izgleda i odgovara.

pametnome dosta.

servus!

User avatar
Kris
Jedi Master
Posts: 228
Joined: 19 Aug 2003, 13:37

Unread post by Kris » 17 May 2006, 11:13

Prije svega, svako pisanje je dobrodošlo.

Isto tako je i dobronamjerna kritika.

Zoranov stav je njegov stav i ima pravo na njega, isto kao što se bilo tko drugi može a i ne mora s njim složiti. Isto kao što ga se može prokomentirati argumentima, a ne vrije?anjem.

?injenica da je blog ?itam pa stoga Zoran nema pojma nije validan argument. Blog je ?itaniji od pisanih izdanja (SF-a na primjer, pošto je to ono što nas zanima) iz više razloga, a od kojih je me?u najvažnijima ?injenica da je taj "geto" (ili zajednica blogera, ako tako bolje zvu?i :) ) mnogobrojniji i bolje povezan nego "geto književnog SF-a". I zato jer je to nešto relativno novo, lako dostupno i "in".

Je li dobra stvar što je izdana papirnata verzija blogovskih SF pri?a? Svakako. Ire je napravila dobar posao, a svaki po?etak je težak pa tako i biranje i obrada pri?a za bilo koju zbirku, ne samo blogovski SF.

Je li Zoran u pravu kad kaže da je diskriminiraju?e inzistirati na izdavanju samo blogovskih SF pri?a? Svakako, s tim da ne vjerujem da je to isklju?uju?i razlog zbog kojeg bi pri?e koje nisu objavljene na blogu bile odbijene. No Zoran se voli igrati apsurdom i dovoditi raspravu u situaciju apsurda, pogotovo kad se na?e ljudi koji potpiruju diskusiju i daju mu goriva :) .

Je li blogovski SF ?itaniji od pisanog SF-a? Mogu?e. Je li kvalitetniji? Nikako, upravo zbog ?injenice da ne prolazi nikakvu uredni?ku obradu nego se objavljuje u sirovom izdanju - na blogu.

Ova Blog.SF zbirka je druga stvar jer je ure?ena i kao takva objavljena. I to je uo?ljiv Irenin trud koji ?e se isplatiti ako blogeri koji su sudjelovali u natje?aju nastave pisati i objavljivati; ali ne samo na blogu jer tamo je objektivna kritika rijetkost, nego i u ovakvim i sli?nim zbirkama.

Što se ti?e kritika na zbirku, pa vidjeli smo ih nekoliko. Bit ?e ih vjerojatno još kad više ljudi pro?ita zbirku.

Jedna stvar, me?utim, mora biti jasna: kritike ne ?ine neko djelo dobrim ili lošim. One mogu samo motivirati autora ili ga demotivirati, a ostalo je na ?itateljima. Opet, ?injenica da je neko književno djelo jako ?itano ne ?ini ga nužno dobrim; ali ako ga ljudi ?itaju to zna?i da je pisac pogodio "žicu" i s tim može biti zadovoljan.

Za kraj, da ponovim da ne odobravam vrije?anja jer to pokazuje nedostatak argumenata i sposobnosti inteligentne rasprave. Bez obzira u kako elokventni paket to bilo umotano. :;
You think of me as rats. You think of a thing known as The Air Force Survival Handbook, where it explains that if you cut off one of my heads --which is where the poison is -- you must then slit open the ventral side and continue the cuts to extend the length of each leg. Subsequent to this, the skin can be peeled off, the belly opened and emptied, the backbone split and both halves roasted on sharpened sticks over a small fire.

Porto
Jedi Master
Posts: 226
Joined: 07 Jul 2005, 14:10
Contact:

Unread post by Porto » 17 May 2006, 12:10

hej kris,

slaĹžem se sa ve?inom navedenog u tvom postu, no osvrnuo bi se na sljede?e:
Kris wrote:
Je li Zoran u pravu kad kaĹže da je diskriminiraju?e inzistirati na izdavanju samo blogovskih SF pri?a? Svakako, s tim da ne vjerujem da je to isklju?uju?i razlog zbog kojeg bi pri?e koje nisu objavljene na blogu bile odbijene. No Zoran se voli igrati apsurdom i dovoditi raspravu u situaciju apsurda, pogotovo kad se na?e ljudi koji potpiruju diskusiju i daju mu goriva :)
projekt ove zbirke nije bio pokrenut s ciljem diskriminacije ne-blogovskih autora, nego je, kao [?]to smo to nebrojeno puta do sada imali prilike ponoviti, pokrenut s ciljem AFIRMACIJE SF pri?a me?u [?]irokim blogerskim auditorijem i obratno, popularizacije bloga kao medija na kojemu afirmaciju mogu potraĹžiti i medijski zapostavljeni autori sf-a. s tim ciljem proveden je i NATJE?AJ koji je, osim na blogu, ogla[?]en i na OVOM forumu te u svim ostalim medijima, tako da NEMA ni govora o tome da je ire poput male crvenkape lutala [?]umom blogovlja i probirala si sf pri?ice za zbirku. a to [?]to ste vi inertni ili neinformirani, pa ste propustili priliku da ispobate ne[?]to novo, ne[?]to "in" i da tako sudjelujete u jednom NATJE?AJU ?iji je produkt SF -zbirka, to je va[?] problem.

a u propozicijama natje?aja, stajalo je da se u obzir uzimaju pri?e objavljene na blogu... dakle, ovdje je blog kori[?]ten kao MEDIJ, kao [?]to je na kraju krajeva kao medij koristi i PAPIR. u propozicijama 99 % knjiĹževnih natje?aja uzimaju se u obzir pri?e poslane na papiru. moĹžemo li i u tom slu?aju govoriti o nekakvoj DISKRIMINACIJI?

[?]to misli[?], [?]to bi se desilo da na neki natje?aj, imenuj ga sam, po[?]aljem samo link na pri?u sa svog bloga, dokument u neadekvatnom formatu ili glinenim plo?icama? :;

dakle zoranovo stajali[?]te o diskriminaciji jednostavno ne pije vodu. punctum! natje?aj je objavljen javno, propozicije su bile jasne, svatko tko je Ĺželio mogao je participirati. osim toga otvaranje bloga i postanje pri?e na blogu jednostavnije je od odlaska u papirnicu, mijenjanja tonera, printanja, lijepljenja koverte... i tako dalje i tako bliĹže.

dakle ovime sam otklonio i to zoranovo kukavi?je jaje.

a [?]to se ti?e tre?e re?enice u kojoj poja[?]njava[?] zoranove motive, vidi[?], tu uvijek postoji opasnost da ?ovjek koji flejma u tom flejmu i izgori. [?]to mu se upravo i desilo. i mislim da nema potrebe da sad ti tu nama obja[?]njava[?] - e pa to je kru[?]var... i [?]to je kru[?]var htio re?i, da vadi[?] mjesto njega kestenje iz vatre, jer ?u ti ja re?i da je taj isti kru[?]var goli nbava kua, i da se imao prilike pokazati u raspravi, a nije. :prigodni prosti smajli: ?ovjeka koji nije u stanju stati iza svojih rije?i i koga drugi trebaju opravdavati po forumu.

Kris wrote: Je li blogovski SF ?itaniji od pisanog SF-a? Mogu?e. Je li kvalitetniji? Nikako, upravo zbog ?injenice da ne prolazi nikakvu uredni?ku obradu nego se objavljuje u sirovom izdanju - na blogu.
blog SF vs pisani SF? odakle ti pak sad to? :D :D :D

bit ?e da referira[?] na kru[?]vara, no moram vas razo?arati, takvo [?]to nije bilo niti u primisli, a kamoli predmetom promi[?]ljanja niti ovog natje?aja niti ove zbirke. moŞda se pitanje generiralo u zoranovoj glavi kao produkt njegova straha glede percepcije njegovog autorskog djela izvan granica doma?eg SF geta? odgovor se name?e sam po sebi. te podjele su umjetne, proizvoljne i uistinu ne postoje. postoji samo dobar i lo[?] SF. i upravo onaj DOBAR, a po mom mi[?]ljenju kod nas ga odli?nog SF-a i odli?nih autora, ZASLUŽUJE ve?u medijsku pozornost, ?itala?ku publiku! i nadam se da ?e uz malu pomo?, izme?u ostalih i bloga, u tome i uspjeti!
Kris wrote: Ova Blog.SF zbirka je druga stvar jer je ure?ena i kao takva objavljena. I to je uo?ljiv Irenin trud koji ?e se isplatiti ako blogeri koji su sudjelovali u natje?aju nastave pisati i objavljivati; ali ne samo na blogu jer tamo je objektivna kritika rijetkost, nego i u ovakvim i sli?nim zbirkama.
svaka ?ast ireni i tanji i macanu. da, svaki trud se isplati?. no bez obzira na irenin trud da ih pridobije te njihov talent preto?i u SF vode, moram primijetiti da blogeri koji su sudjelovali u natje?aju, i oni koji nisu sudjelovali u njemu, pi[?]u i objavljuju punom parom, i da, osim na blogu, objavljuju i u svim ostalim medijima u kojima su itekako podloĹžni objektivnoj knjiĹževnoj kritici, [?]to se naĹžalost, za autore SF-a kojima su ti isti mediji tek daleki, nedostiĹžni sanak, ne bi ba[?] moglo re?i.

a [?]to se ti?e objektivne kritike, sude?i po 'objektivnim kritikama' predmetne zbirke koje smo imali pratiti na ovom topicu, bojim se da ste kao sudionici iste propisno izblamirali... i da se ba[?] niste proslavili u o?ima koje su ovih dana sa zanimanjem bile uperene u vas.

no bez obzira na sve, drago mi je da na ovom topicu napokon imam dobronamjernog i inteligentnog sugovornika.

:mrgreen:
Last edited by Porto on 17 May 2006, 13:05, edited 1 time in total.

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 17 May 2006, 13:05

Ĺ to bi verojatno trebalo zna?iti da smo ostale nedobronamjerne i neintelegentne. De?ko, nemoj me vu?i za jezik...
At last, the stars are finally right...

User avatar
Bahod
The...
Posts: 1584
Joined: 02 Aug 2005, 21:37
Location: ZG
Contact:

Unread post by Bahod » 17 May 2006, 13:09

Ne mislim se s tobom raspravljat o tome [?]to ti misli[?] o Zoranu i vajsvrsa i koje bih birane rije?i trebao koristiti
Stvar je nekakve op?e kulture i pristojnosti da se drugim foruma[?]ima ne pripisuju epiteti izva?eni iz medicinskog rje?nika- barem na ovom forumu
A to da ja ( ili netko drugi) to uop?e mora napominjati je sramotno
i znam da istina boli
vidim da zna[?]

a [?]to se ti?e konstruktivne rasprave ? hvala ti [?]to svojim bolesno duga?kim trabunjanjima i seruckanjma prosvjetljuje[?] nas
hrpu nerdova, geekova i :cenzura:a.
<i>prepravio Bahod</i>

i da, nisam primijetio da te je netko, pa ni ja "tu?i zahod" (oj fore iz vrti?a al' ste mi falile) cenzurirao, ali vidi[?] nisu ti ba[?] sve ideje tako lo[?]e
Image
ParSek :lol:

User avatar
Bahod
The...
Posts: 1584
Joined: 02 Aug 2005, 21:37
Location: ZG
Contact:

Unread post by Bahod » 17 May 2006, 13:12

Dagon wrote:Ĺ to bi verojatno trebalo zna?iti da smo ostale nedobronamjerne i neintelegentne. De?ko, nemoj me vu?i za jezik...
pa naravno recimo moj je post bio extremno bezobrazan, nedobronamjeran i nadasve glup
Image
ParSek :lol:

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 17 May 2006, 13:15

Bahod wrote:
hrpu nerdova, geekova i :cenzura:a.
<i>prepravio Bahod</i>
Ma komu ti to geek, ja sam ?lanica navija?ke skupine Ĺ ajete! ?e[?] se tu?i?
At last, the stars are finally right...

Porto
Jedi Master
Posts: 226
Joined: 07 Jul 2005, 14:10
Contact:

Unread post by Porto » 17 May 2006, 13:16

pa slu[?]aj dagon, ako si se ti sama prepoznala me?u nabrojenima te nedobronamjernima i neintelegentnema, je a kaj ti ja mogu... :drunken:

osim toga, sude?i po ovom tvom quotanom postu s kojim si mi postala sugovornicom, da, ima[?] pravo - barem ti se dobronamjernost nikako ne bi mogla poreci :D :D :D
Dagon wrote:@porto:

ispravak krivog navoda:
zoranovi knjige i ?itaju, i kupuju, i to ne samo nadobodne stanovnike kojekakvih geto poput vas, nego i bogate nepismene ljude poput mene, koje nemaju pojma [?]to je to uop?e blog, dapa?e i dalje Ĺžele Ĺživjeti u blaĹženom neznanju...
mnijem da razmi[?]lja[?] na klingonskom i da je ovo samo lo[?] prijevod. i evo, na kraju, vu?em za jezik. i kaj bu[?] sad? da ne bu[?] moĹžda napisala kakvu objektivnu knjiĹževnu kritiku zbirke blog.sf? :book:
Last edited by Porto on 17 May 2006, 14:23, edited 1 time in total.

Post Reply