Umro je Stanislav Lem

Rasprave o knjigama, časopisima, fanzinima, stripovima, uglavnom svemu što se lista, a ima (ili nema) veze sa SF-om

Moderator: Ire

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 28 Mar 2006, 11:27

U tzv. "Lem affair", Lem je izba?en iz SFWA nakon teksta koji je i kod nas preveden u Živkovi?evu zborniku Nau?na fantastika iz 1976. Ukratko, kaŞe da je ameri?ki SF [?]und, ki?, "kretenizam masovne produkcije", da kriti?ari "hvale pisce hard SF-a koji imaju obi?nu diplomu profesora fizike, [?]to zna?i da je ve?ina pisaca SF-a (koja to nema) prekinula osnovno [?]kolovanje zbog op?e slabosti mozga", da je SF "kurva, kao Sonja iz Zlo?ina i kazne, kurva se s ne?kanjem" itd. itd. Genijalan, saitir?an tekst. Phillip Jose Farmer je poludio i traŞio da Lem ostane bez po?asnog ?lanstva u SFWA. Rekao je da je Dick s njime u tom, ali je Dick to u pismu Science Fiction Studies Darka Suvina negirao (ovdje, u arhivi na sajtu SFS-a). Na kraju je Lemu ponu?eno REDOVITO ?lanstvo, jer su nastojali izbje?i skandal pa su "zaklju?ili" da on ne moŞe biti po?asni ?lan, nego za[?]to ne bi bio redoviti, jer objavljuje SF u Americi!?

U dana[?]njem obituaryju SFWA *laĹže*:
Lem was an honorary member of Science Fiction and Fantasy Writers of America until his work was published in the United States and he was eligible for regular membership. He was disappointed with the loss of honorary membership and felt it was due to the controversial nature of some of his work. Although a SFWA member offered to pay for this Active Membership, Lem declined the offer.
http://www.sfwa.org/news/2006/slem.htm

On naime na kraju nije izba?en iz po?asnog, nego su to zata[?]kali dav[?]u mu redovito ?lanstvo, ali je on odbio (premda su mu oni nudili da ?e platiti njegovo ?lanstvo).


Ina?e, postoji i drugo slavno Dickovo pismo o Lemu, napisano na njegov lo[?] dan. U pismu FBI-ju optuĹžuje Suvina i Science Fiction Studies da su inflitrirani komunisti?ki [?]pijuni u SAD i da ih vodi neki Stanislaw Lem iz komunisti?ke Poljske, pod krinkom lijeve kritike SF-a. Pismo je dostupno na Lemovu sajtu: http://www.lem.pl/cyberiadinfo/english/faq/faq.htm#dick
Dick je o?ito bio na malo teĹžim stvarima tih dana.
On September 2, 1974 Philip K. Dick sent the following letter to the FBI (Please keep in mind Mr. Dick was most probably suffering from schizophrenia):

Philip K. Dick to the FBI, September 2, 1974

I am enclosing the letterhead of Professor Darko Suvin, to go with information and enclosures which I have sent you previously. This is the first contact I have had with Professor Suvin. Listed with him are three Marxists whom I sent you information about before, based on personal dealings with them: Peter Fitting, Fredric Jameson, and Franz Rottensteiner who is Stanislaw Lem's official Western agent. The text of the letter indicates the extensive influence of this publication, SCIENCE-FICTION STUDIES.

What is involved here is not that these persons are Marxists per se or even that Fitting, Rottensteiner and Suvin are foreign-based but that all of them without exception represent dedicated outlets in a chain of command from Stanislaw Lem in Krakow, Poland, himself a total Party functionary (I know this from his published writing and personal letters to me and to other people). For an Iron Curtain Party group - Lem is probably a composite committee rather than an individual, since he writes in several styles and sometimes reads foreign, to him, languages and sometimes does not - to gain monopoly positions of power from which they can control opinion through criticism and pedagogic essays is a threat to our whole field of science fiction and its free exchange of views and ideas. Peter Fitting has in addition begun to review books for the magazines Locus and Galaxy. The Party operates (a U..S.] publishing house which does a great deal of Party-controlled science fiction. And in earlier material which I sent to you I indicated their evident penetration of the crucial publications of our professional organization SCIENCE FICTION WRITERS OF AMERICA.

Their main successes would appear to be in the fields of academic articles, book reviews and possibly through our organization the control in the future of the awarding of honors and titles. I think, though, at this time, that their campaign to establish Lem himself as a major novelist and critic is losing ground; it has begun to encounter serious opposition: Lem's creative abilities now appear to have been overrated and Lem's crude, insulting and downright ignorant attacks on American science fiction and American science fiction writers went too far too fast and alienated everyone but the Party faithful (I am one of those highly alienated).

It is a grim development for our field and its hopes to find much of our criticism and academic theses and publications completely controlled by a faceless group in Krakow, Poland. What can be done, though, I do not know.

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 28 Mar 2006, 12:25

evo ?lanka na Iskonu:

http://www.iskon.hr/kultura/page/2006/0 ... 67006.html
Jedan od vode?ih svjetskih pisaca znanstvene fantastike, Poljak Stanis?aw Lem umro je u ponedjeljak u Krakovu u 85. godini, izvijestila je poljska agencija PAP.

Stanis?aw Lem je ro?en 1921. godine u Lavovu, u današnjoj Ukrajini, a njegova djela kao što su Solaris, Glas gospodara i Cyberiada prevedena su na više od 40 jezika i tiskana u više od 27 milijuna primjeraka.

Me?u najpoznatijim Lemovim djelima je Solaris, koji je doživio dvije filmske ekranizacije - 1972. godine u režiji Andreja Tarkowskog i holivudsku produkciju 2002. u režiji Stevena Soderbergha, u kojoj glavnu ulogu igra George Clooney.

Lemova djela odlikuju nekonvencionalne zamisli, bogatstvo fantazije, osebujno znanstveno i filozofsko promišljanje te ga mnogi smatraju ne samo piscem znanstvene fantastike, nego i filozofom i univerzalnim misliocem.

Poljski pisac prvi je roman Astronauti objavio 1951. godine, a znanstvenu je fantastiku prestao pisati 1989. godine i posvetio se pisanju predvi?anja budu?ih razvoja za potrebe vlada i organizacija u pitanjima kao što su ra?unalni kriminalitet, tehnološki i eti?ki problemi koje nosi širenje interneta.

Stanis?aw Lem je umro na odjelu za bolesti srca sveu?ilišne klinike u Krakovu, gdje se posljednjih tjedana lije?io zbog teško?a s krvotokom.
Instant Geek. Just Add Coffee.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 28 Mar 2006, 12:30

Osmrtnica iz "Parseka":
STANIS?AW LEM
1921. - 2006.

Dana 27. oĹžujka ove godine u Krakovu je nakon duge bolesti umro Stanis?aw Lem. Vijest je potresla sve ljubitelje znanstvene fantastike diljem svijeta: SF je siroma[?]niji za jo[?] jednog majstora.

Stanis?aw Lem ro?en je 12. rujna 1921. u gradu Lavovu, gdje se i [?]kolovao, a studij medicine dovr[?]io je na Jagelonskom sveu?ili[?]tu u Krakovu i premda je primio diplomu, nije poloĹžio zavr[?]ne ispite kako ga vojska ne bi unaova?ila kao lije?nika. Ubrzo je objavio prvu novelu, ?ovjek s Marsa, no objavljivanje njegovog prvog romana - Bolnica promjene - sprije?ila tada[?]nja komunisti?ka cenzura.
Prvi objavljeni roman, Astronauti, pojavio se 1951. godine, eda bi Lemova karijera uzela punog maha krajem pedesetih, odnosno po?etkom [?]ezdesetih godina. Tada nastaju njegovi najpoznatiji romani - Eden, Povratak sa zvijezda, Solaris, Nepobjedivi, Glas gospodara, Pri?e pilota Pirxa i drugi.
Po?etkom sedamdesetih Lem se posvetio i filozofskim raspravama te esejistici. Godine 1973. pozvan je biti po?asnim ?lanom Science Fiction Writers of America, no tri godine kasnije je izba?en zbog otvorenog kritiziranja ameri?kih kolega, s iznimkom Philipa K. Dicka.
Nakon uvo?enja izvanrednog stanja u Poljskoj, Lem odlazi 1982. u Berlin, a zatim u Be?. U emigraciji je napisao posljednja SF djela, uklju?uju?i Fijasko 1986. godine. U domovinu se vra?a dvije godine kasnije.
Tijekom devedesetih Lem se posve?uje futurologiji i esejestici. ?lan je Poljske akademije umjetnosti i vi[?]estruko odlikovan. Prema njegovoj pri?i snimljen je poljski film Probni let pilota Pirxa, dok je roman Solaris ekraniziran je dva puta - u Rusiji i Americi.

Preporu?amo sluĹžbenu web stranicu Stanis?awa Lema:
http://www.lem.pl

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 29 Mar 2006, 10:25

Jutarnji list:

ju?era[?]nja vijest je na http://www.jutarnji.hr/kultura_i_zivot/ ... o,18887.jl, a dana[?]nji komentar na
http://www.jutarnji.hr/kultura_i_zivot/ ... o,19037.jlImage
Stanislaw Lem - ?ovjek koji je Ĺželio biti prorok
Pi[?]e: Željko Ivanjek
Foto: Reuters
--------------------------------------------------------------------------------

Stanislaw Lem


U ?asu kad se zvijezdama vra?a Stanislaw Lem, poljski pisac znanstvene fantastike, moramo priznati da se danas znanost i fantastika ne druĹže kao neko?.

Kada je ?ovjek stupio na Mjesec, a cijeli je svijet promatrao Neila Armstronga na TV-u 21. srpnja 1969., Lem je ve? bio veliki i poznati autor. Pisao je u Poljskoj, ?lanici Var[?]avskog pakta, pa je njegov san o putovanju u svemir, san o svemirskoj slobodi, bio mnogo, mnogo vi[?]e od knjiĹževnog Ĺžanra. Bio je pretvoren u san milijuna Poljaka o samoj slobodi. I o komunikaciji s drugima planetima, drugim svjetovima.

Kada je veliki Andrej Tarkovski 1972. snimio film prema Lemovu klasi?nom romanu ikoni ?Solarisu?, nekako je bio zape?a?en jedan stvarala?ki domet koji ?e malotko nadma[?]iti.

Svijet robota

Iako je Isaac Asimov (?Ja, robot?) ve? ondje (1920. - 1992.), u onostranom, Stanislaw Lem zajedno s njim jo[?] sa?injava temelje na[?]eg doĹživljaja robota i robotike. I temelje slave znanstveno-fantasti?nog Ĺžanra koji je 70-ih itekako harao i po biv[?]oj Jugoslaviji.MoĹžda nije tren za razmatranje o razlozima slave znanstvene fantastike u biv[?]im komunisti?kim zemljama, ali spomenuti san o slobodi zacijelo je bio njezin dio.

Lem se rodio u Lavovu (danas Ukrajina) 1921. i bio je po formaciji lije?nik, i sin lije?nika. U relativno visokim godinama objavio je prve tri knjige, dva romana, ?Povratak zvijezdama? i ?Solaris?, i zbirku pri?a ?Brevijar robota? (1961.); 1965. objavio je ?Cyberiadu? (o svijetu kojim vladaju roboti), a onda je u [?]utnji, za koje je rasla njegova europska i svjetska slava, proĹživio puna dva desetlje?a, sve do 1986., kada je objavio ?Fijasko? (tema propasti prvog kontakta s Drugim), opet zbirku pri?a. Poput autora ?2001: Odiseja u svemiru?, Arthura C. Clarkea (r. 1917.), Poljak Lem zbiljski se zanimao za znanost.

Totalno uru[?]avanje

Ma koliko se njegovi romani ?inili izmi[?]ljenima, on je s njima Ĺželio mnogo, mnogo vi[?]e. Zapravo, cijenio je ulogu Julesa Vernea kao jednog od velikih prethodnika toga Ĺžanra. Pisac znanstvene fantastike morao bi, prema Lemu, nositi i ulogu proroka.

Stoga se njegovi znanstveni eseji, sabrani u knjigama ?Teorija slu?aja? (1968.) te ?Fantastika i futurologija? (1970.), ?itaju kao razmatranja mogu?e ljudske budu?nosti. Upravo su Asimov, Clarke i Lem bili nose?e trojstvo znanstvene fantastike, barem u nas. Pojavili su se po?etkom 70-ih po pristupa?noj cijeni u biblioteci Kentaur te u dĹžepnoj knjizi Beogradskog izdava?kog zavoda.

Nekako s uru[?]avanjem komunizma Lem se odrekao pisanja i po?eo od 1989. djelovati kao savjetnik vlada i korporacija o pitanjima ra?unalnog kriminaliteta te tehnolo[?]kih i eti?kih problema koje stvara [?]irenje interneta.

Odustao je od uloge proroka i pretvorio se u korisnog savjetnika. Jednostavno, vi[?]e nije imao potrebe pisati. A moĹžda je samo utvrdio da je pad Berlinskog zida i komunizma nadi[?]ao sva predvi?anja o dalekoj budu?nosti.

Pisac ve? klasi?nog ?Solarisa?, koji je svoju drugu, holivudsku ekranizaciju doĹživio 2002. (u Soderberghovoj reĹžiji s Clooneyjem u glavnoj ulozi), preminuo je u gradu Stwoszove Majke BoĹžje, u Krakowu, u ponedjeljak, u svojoj 85. godini.

'Solaris', roman koji je obiljeĹžio Lemovo djelo
Tema romana 'Solaris' obiljeĹžila je ?itavo Lemovo knjiĹževno djelo. Roman po?inje dolaskom protagonista -znanstveno-istraĹživa?kog svemirskog broda nad povr[?]inu planeta Solarisa. Solaris je prekriven 'oceanom', jedinstvenim organizmom. Taj ocean pokazuje znakove visoke inteligencije, ali svi poku[?]aji komunikacije s njim osu?eni su na propast. Problem komunikacije s izvan-zemaljcima ('alien') javlja se kao sredi[?]nji motiv ne samo ovoga djela.

Satiri?ki i humoristi?ki elementi obiljeĹžavaju Lemov stil, kao i razmatranja o jalovom ljudskom dru[?]tvu. Zbog vi?enja ljudskog roda u najcrnjim okolnostima kriti?ari Lema uspore?uju s Vonnegutom (posebno 'Futurolo[?]ki kongres', i 'Memoare na?ene u kadi'). U mnogim njegovim pri?ama javlja se Ijon Tichy, lik naivnog svemirskog putnika koji plovi beskrajem u svemirskom brodu - 'jednosjedu'. To bi, po Lemu, bio svatko od nas.

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 29 Mar 2006, 15:14

Ire wrote:
Miles wrote:Uh Fijasko :? Tu sam knjigu 2 puta pokušao ?itati. Prvi put sam je ostavio na 40. strani a kad sam je nastavio drugi put, uz sav moj trud i želju nisam mogao dogurati dalje od 60-70 strane.
same here! :?
Dobro je da nisam jedini :))

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 29 Mar 2006, 15:20

:uzdravlje:

ja sam se do sad to sramila re? :D
Instant Geek. Just Add Coffee.

User avatar
Kris
Jedi Master
Posts: 228
Joined: 19 Aug 2003, 13:37

Unread post by Kris » 30 Mar 2006, 10:49

E ako vam je bilo teško ?itati "Fijasko", pokušajte "Glas gospodara" :x
You think of me as rats. You think of a thing known as The Air Force Survival Handbook, where it explains that if you cut off one of my heads --which is where the poison is -- you must then slit open the ventral side and continue the cuts to extend the length of each leg. Subsequent to this, the skin can be peeled off, the belly opened and emptied, the backbone split and both halves roasted on sharpened sticks over a small fire.

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 30 Mar 2006, 14:01

Glas gospodara... Peiznajem, istav stvar. Poku[?]ao kao srednjo[?]kolac. MoĹžda je sad vrijeme da se oprobam opet? (Tad sam odustao na drugom poglavlju... nisam bio shvatio nijednu jedinu rije?. Mislim da mi ni Joyce niti najĹže[?]?i modernisti?ki romani nisu takvo ne[?]to priu[?]tili). Da, deset godina kasnije, moĹžda je vrijeme:-)

S druge strane, u toj mojoj fazi Lema (drugi gimnazije, mislim), pro?itao sam sve dostupno, pa i Fijasko, koji me je mu?io, ali sam ga jako zavolio na kraju. ?ak sam pro?itao i Sumu technologije - sje?am se malo, osim da je bila genijalna. Ali Glas gospodara je bio ne[?]to nemogu?e, barem za mene i onda. Ba[?] me sad zanima. (Cujemo se za koju godinu... :ocasion: )

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3859
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 31 Mar 2006, 23:58

Mislim da sam ga ja pro?itao do kraja, ali nisam siguran :)

Ina?e, pozdrav s Istrakona ;)

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 04 Apr 2006, 13:33

Evo, ja izvje[?]tavam da sam se uspje[?]no probio kroz gustih prvih [?]ezdeset stranica Fijaska, koja govore o pilotu Parvusu i potrazi za Pirksom... Koliko god bilo gusto napisano, sasvim u duhu Lema (isti postupak kao kad u Solarisu potro[?]i par poglavlja na detaljno opisivanje "povijesti solaristike"). Sad su svi mrtvi, i po?inje "sasma" (da ostanem u arhai?nom duhu prijevoda) novi roman. Jo[?] 200+ stranica to go...

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 10 Apr 2006, 14:31

Evo, na Lemovu engleskom forumu (na http://www.lem.pl) preveli su kratke streaming fajlove, s Lemovim posljednjim izjavama i nastupima u 2000-ima.
http://wrocenter.pl/biennale/wro2k/html/slem_pl.htmlMovie 1
Lem: Every way to distigush oneself from the crowd is good. Lately I've seen a picture in the New Yorker, showing a massive crowd, and one man jumping up, saying "God! I am Here!"

Movie 2
Lem: A thought cannot be efectively translated into image. And if it ever happens, it's a rarity.

Movie 3
Lem: There's a graph (I like those, because of my unhealthy sympathy for statistics) which shows that nowadays the largest number of servers - which is somehow the determinant of 'internetization' of a given State - is of course highest in the US, later come the western European countries and Poland is left behind - but in Poland this number grows stormingly.

Movie 4
Lem: There are many processes ongoing nowadays, which I find not delightful. For example, among the new electronic gadgets there are books into which one can load any book from any library (like Amazon) and read without paper, printing and so on. Such gadgets I do not enjoy, because the mean not only the invasion of the data transfers growth, but also the invasion of the images.
[comment: Lem is talking about things like Sony E-reader, note that this was taken in 2000.]

Movie 5
Lem: This altogether creates a kind of informational flood, in which it is hard to perform any reasonable selection; and simultaneously continue the processes which are derivates of the mass culture. This results in tha flattening of culture, the specific 'de-elliterisation', the loss of authorities and emergence of self-appointed artificial authorities; we've had such situation in futurology - which [futurology] is now half-dead & gone; one cannot get the futurologist' diploma from any existing university, thus anyone can claim to be a futurologist - all you need to start telling the future is to find a sponsor and a good medium.

Movie 6
Lem: I try (unfortunately) to be well informed, therefore I hold on to the respected journals, such as American 'Foreign Affairs'; these papaers are in a way dangerous: the strongly controversial conceptions of the world's future are featured therein, meanwhile the redaction notes always say that the journal is perfectly neutral - everybody can say anything and they won't interfere - for example we have Francis Fukuyama, whom I'd put in a soundproof case long ago, he still writes there, defending his end of history by finding lots of more or less twisted arguments that the history won't end.

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 04 Jan 2007, 15:04

Alo, u teorijskoj sekciji: Darko Suvin o Lemu
http://forum.tip.it/nosf/viewtopic.php?t=1600

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 07 Aug 2007, 22:02


Post Reply