psihohistorija

Sociologija, historiografija, semiotika ... po potrebi sa cyberprefiksom.

Moderator: Xaotix

User avatar
MrSini
Jedi Master
Posts: 238
Joined: 04 Apr 2005, 21:59

psihohistorija

Unread post by MrSini » 14 Aug 2005, 21:23

Nadam se da sam dobro napisao naziv :dontknow:
Sta mislite da li je moguce sa tako malim utjecajem na kljucne dogadjaje,kao sto je Asimov opisao u Zaduzbini, kontrolisati ljudsku buducnost i sto je jos vaznije da li ce biti moguce te dogadjaje predvidjeti?

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 14 Aug 2005, 23:48

Malo vjerovatno. Sve i kad bi postojala dobro razra?ena znanstvena teorija na kojoj bi se bazirala ta psihohistorija mislim da bi bilo nemogu?e predvidjeti budu?nost onako kako je to seldon u?inio. Ima tu previše varijabli, nepredvi?enih doga?aja, prirodnih i drugih katastrofa itd.
Mislim da to ipak ostaje samo sf

User avatar
MrSini
Jedi Master
Posts: 238
Joined: 04 Apr 2005, 21:59

Unread post by MrSini » 17 Aug 2005, 23:26

Sve i kad bi postojala dobro razra?ena znanstvena teorija na kojoj bi se bazirala ta psihohistorija
:shock:
Zar ne postoji ne[?]to sli?no?
Ima tu previ[?]e varijabli, nepredvi?enih doga?aja, prirodnih i drugih katastrofa itd.
Ne moĹže se moĹžda primjeniti na zemlju ali moĹžda jednog dana kada ljudi budu na stotinama planeta. :o

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 18 Aug 2005, 09:51

Ne može se možda primjeniti na zemlju ali možda jednog dana kada ljudi budu na stotinama planeta
Što zna?i stotinu puta više varijabli :iconbiggrin:

User avatar
MrSini
Jedi Master
Posts: 238
Joined: 04 Apr 2005, 21:59

Unread post by MrSini » 18 Aug 2005, 23:47

To zna?i da vrijeme i prirodne katastrofe nisu vi[?]e u varijable, a i jedna planeta sama po sebi postaje manje zna?ajan ?inilac.

User avatar
BlockflĂśte
Hani
Posts: 96
Joined: 05 May 2004, 02:34

Unread post by BlockflĂśte » 19 Aug 2005, 03:00

MrSini wrote: Zar ne postoji ne[?]to sli?no?
Jesu li, ne znam: statistika, meteorologija, seizmologija, bla, moĹžda dobri po?eci fragmenata takve discipline?

Kolko se sje?am iz onoga [?]to sam ?itao Asimovljevo(dodu[?]e, nepotpun sam sa serijalom), ?arolija psihohistorike je bila u tome da se u predvi?anjima i procjenama odnosi na ljudsko dru[?]tvo, kao mehanizam, tj. organizam sa predvidivim zakonitostima funkcioniranja. Übersociologija :D.

Uglavnom, odnosi se na dru[?]tvo, a ne toliko na okolne geografske faktore.

Mi, kao masa stoke, ovaca, poprili?no smo predvidivi. Dandanas je mogu?e odokalnim proricanjem malo pronicljivijih osoba potpuno pogoditi kako ?e se ili kako bi se moglo ne[?]to od povijesne globalne vaĹžnosti izroditi.

Ne vidim za[?]to bi u nekoj budu?nosti bilo neizvedivo proricati ili bar samo jako to?no procjenjivati budu?nost, uz upotrebu ogromne i kompleksne algoritamske strukture posve?ene samo tome.

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 19 Aug 2005, 17:15

Ne znam. Upravo u jednom od dijelova fondacije javlja se varijabla koja poremeti Seldonova predvi?anja (Mutant, ako se dobro sje?am, koji po?ne osvajati planetu za planetom). Dakle u pitanju je jedinka koja iska?e iz mase a teško je predviditi (da ne kažem nemogu?e) koliki uticaj ona može imati na razvoj nekog društva.

User avatar
BlockflĂśte
Hani
Posts: 96
Joined: 05 May 2004, 02:34

Unread post by BlockflĂśte » 19 Aug 2005, 20:19

MoĹže[?] pribliĹžno procjenjivati i odre?ivati alternative.

Meni je fascinantna ideja prognozirana pona[?]anja ljudskog roda, valjda jer sam na Matematici.

MoĹžda takva znanost ne bi bila uvijek to?na, ali kao npr. meteorologija, uz dovoljan broj to?nih varijabli mogla bi se sasvim dobro pratiti aproksimacija op?eg stanja.

Post Reply