Atlantida

Sociologija, historiografija, semiotika ... po potrebi sa cyberprefiksom.

Moderator: Xaotix

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 07 Jul 2005, 14:00

uzme se najuvjerljivija teorija, ali se i napomene da je samo najuvjerljivija teorija, a ne povijesna ?injenica
Instant Geek. Just Add Coffee.

BakaTuljan
Ewok
Posts: 8
Joined: 03 Jun 2005, 16:05

Unread post by BakaTuljan » 07 Jul 2005, 22:53

Da u strucnim krugovima. U znanstveno popularnim upravo obrnuto. Svasta ce ti pokusati uvaliti pod cinjenicu! Sto bombasticnije to bolje! A onda se nadje hrpa ljudi koja nema pojma ni kada je bio stari, a kada srednji vijek i na prvu se kartu da impresionirat glupostima!

Ne znam, malo sam netolerantan prema revizionizmu...

Mala
Ewok
Posts: 10
Joined: 25 May 2005, 13:06
Location: Istra

Unread post by Mala » 09 Aug 2005, 18:54

Atlantida je ovdje samo posrednik, ali je ?injenica da Hrvati s Amerikom imaju ?udnu povezanost:

Na[?]la sam u jednom tekstu da se kukuruz i kaktusi (?) u Dalmaciji uzgajaju ve? od srednjeg vijeka (prije Columba!).
?akavska pomorska predaja o dalekim plovidbama je donedavna bila poznata na vi[?]e jadranskih otoka, ali se nije uklapala u ideologiju kontinentalnih Slavena pa ju slavisti nisu zapisali, i kao toboĹže romanska prepu[?]tena je zaboravu i nestanku. Kod nas je jedino povjesnik prof. Mitjel Yo[?]amya (1976.) (prof. Mihovil Lovri?, ubijen 1976.) popisao staru pomorsku predaju na rodnom otoku Krku, gdje rano?akavske kr?ke legende (Veyske Povede) spominju prastaru oceansku plovidbu i 'kulapne orkaturi' (oceanske kitolovce) iako se kitovi ne love u Jadranu niti u Sredozemlju.
Nasuprot nepomorskih Slavena, u hrvatskoj pomorskoj predaji iz Kvarnera je o?uvano pradavno i bogato narodno nazivlje za desetak oblika oceanskih kitova: orkulatva (kitolov), orkatuur (kitolovac), orkule (kitovi), orkul¨y? (mladi kiti?), orkul¨yna (golema ulje[?]ura - Physeter), sionork^ul (plavi velekit - Balaenoptera) itd.

Zapisi ranih Hrvata prije Columba donedavna iz Sjeverne Amerike jo[?] nisu poznati, ali je ve? pred dvadesetak godina na?ena na istoku Brazila u pomorskoj pokrajini Bahia srednjovjeka kamena plo?a s uklesanim alfabetskim nadpisom, koji je dosta podsje?ao na hrvatsku glagoljicu. Me?utim, ba[?] tada su Hrvati od 1972, nakon sloma "Hrvatskog prolje?a", opet ideopoliti?ki progla[?]eni neplovnim kopnenim Slavenima koje je tek od 10. st. Venecija nau?ila o moru i plovidbi. Takodjer po donedavnoj jugoslavenskoj povijesti zbog "srpskohrvatskog bratstva-jedinstva", Hrvati nisu mogli postati pismeni prije Srba i zato se je dopu[?]talo samo istodobno opismenjavnje nakon ?irila i Metoda. Postanak glagoljice i opismenjavanje su dozvoljavali tek s pokr[?]tavanjem od 9. st, a prije toga su Hrvati jedva postojali i bezuvjetno su morali biti nepismeni kao Srbi i ini Slaveni. Zato je onda odkri?e takve plo?e iz Bahije izgledalo nevjerojatno, pa je po analogiji taj nadpis pripisan mogu?im runama sli?no kao na sjeveru u Kanadi, [?]to je vaĹžilo donedavna. Ipak od devedesetih godina se je poznavanje takvih srednjovjekih petroglifa (nadpisa na stijeni) u JuĹžnoj Americi mnogosruko pobolj[?]alo, jer je u pra[?]umama Paragvaja dosad na?en ?ak 61 sli?an nadpis poput Bahije, pa je to danas najve?i niz srednjovjekih nadpisa u obje Amerike (Wilkins 1974, MacGlone 1993, D.Cyr 1998.). Za njihovo odkri?e je najzasluĹžnija nedavno preminula slovenska profesorica dr. Branka Su[?]nik, koju su nakon 2. svj. rata jugoslavenski komunisti zbog vjere prognali iz domovine, pa je oti[?]la u juĹžnu Ameriku i u Buenos-Airesu je postala najugledniji juĹžnoameri?ki etnolog i antropolog, te direktor nacionalnog muzeja.

Potom je doktorica Su[?]nik po juĹžnoameri?kim planinama i pra[?]umama savjesno pru?avala nepoznate i zanemarene kulture Indijanaca. Napokon je devedesetih godina na sjeveru Paragvaja duĹž gorja Sierra de Amambay otkrila cijeli niz zagonetnih alfabetskih zapisa uklesanih na stijenama visine 800 - 1000 m, a najvi[?]e ih je oko vrhova Pedro Caballero, Cerro Yapones, Cerro Cira itd. Potom je vi[?]e sli?nih zapisa jo[?] nadjeno i juĹžnije uz rijeku LaPlata kod luke Ybyturuzu. Zbog tih zapisa je gorje Amambay nedavno progla[?]eno Paragvajskim nacionalnim parkom. Manji su nadpisi ve? spremljeni u Nacionalnom muzeju Asuncion, dok su ve?i i nepokretni preslikani i njihovi odljevi danas krase parkove u paragvajskoj prijestolnici, kao temelj nacionalnog prestiĹža iz predkolumbove civilizacije Paragvaja. Najstariji je takav zapis datiran oko god. 600, a ini od VI - XIV stolje?a. Prvotno se pomislilo da bi i ovo moĹžda bile vikin[?]ke rune, ali su skandinavski stru?njaci za Vikinge nakon uvida to odbacil. Napokon se pokazalo da je to arhai?ni tip na[?]e uglate glagoljice s vi[?]e-manje vidljivim slovima A, B, K, M, Ĺ , T , V, poluglasom (?) itd. Koliko nam je zasad poznato, ovo na Krku je dosad jedino nalazi[?]te sli?ne ameri?ke legende na Jadranu, jer su sve ostale tradicije o Atlantiku i Americi daleko mla?e i potje?u tek iz 19. ili 20 st. Sli?ne stare legende o ranim srednjovjekim plovidbama preko Zapadnog oceana postoje jo[?] npr u Maroku, Ĺ panjolskoj, Irskoj itd.

Atlantida je bajkovita, ali ovo je daleko bliĹže, ne mislite li? Ovo je konkretnije? Zapisi u stijenama - to se ne da ignorirati!

Za[?]to Hrvati nisu borbeni za vlastitu povijest? Je li ovo jo[?] jedan u nizu razloga za[?]to na[?]i najistaknutiji znanstvenici nisu dozvolili dono[?]enje Tanaitskih plo?a (I-II stolje?e, "Synodos Horouathon" - Hrvatski sabor!) iz Krimske oblasti u Zagreb, ve? su se donijeli samo gipsani odljevi koji su nestali!!! Ĺ to bi bilo da su bili originali?!!

Ona op?a ljudska znatiĹželja u na[?]em slu?aju je debelo zakazala. Tko smo mi, jer o?ito nismo ono [?]to nam tupe da jesmo. Kako smo mogli imati Sabor u II stolje?u, ako smo nastali tek u VII? Kako se glagoljica na[?]la u J. Americi u VI stolje?u, ako su tek Europljani nakon Kolumba uzeli monopol na preplovljavanje Atlantika?

KaĹžem, Atlantida je p...dim prema na[?]im divergencijama. Samo ih treba istraĹžiti.

Pozdrav iz Istre

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

Unread post by Nimrod » 18 Aug 2005, 12:13

wow! :mrgreen:
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

BakaTuljan
Ewok
Posts: 8
Joined: 03 Jun 2005, 16:05

Unread post by BakaTuljan » 10 Sep 2005, 22:27

Zanimljivo, zanimljivo...

Istina je da smo mi ignorantni prema vlastitoj povjesti, kao uostalom i prema mnogim drugim stvarima. Ali, prije nego se prepustim deliriju, zanima me odakle ti sve te informacije, mozes li podjeliti kakav izvor s nama?
Upravo tragam za nekom zanimljivom idejom za amaterski dokumentrni film, a ovo bi bilo sjajno.

Mala
Ewok
Posts: 10
Joined: 25 May 2005, 13:06
Location: Istra

Unread post by Mala » 13 Sep 2005, 16:41

Hvala na zanimanju, izvora ima podosta, evo nekoliko:

- Lovri?, A.Ĺ˝. 1999:"?iril nije izmislio glagoljicu (Glagoljica u predkolumbovoj Americi)" Hrvatsko slovo V/229: str. 5, Dru[?]tvo hrvatskih knjiĹževnika
- Lovri? M, 1998: "Synodos Horouathon - 1.800-ta obljetnica Hrvatskog DrĹžavnog Sabora", Hrvatski knjiĹževni list 32: 8-9, Zagreb-Karlovac
- Ĺ i[?]evi? I, 1976: "Kroatski Indijanci (tragom historijskih podataka i nekih jezi?nih tragova)", Pomorski ?asopis "Na[?]e more", 2: 1-31, Dubrovnik
- Lovri? A.Ĺ˝, Horvat-Milekovi?, 1995: "Hrvatsko zemljopisno nazivlje u Polineziji", Tomislav 4/45:13.
- Lovri?, Horvat-Milekovi?, 1995: "Wissake Yunoke, bijeli poglavica Flathead Hvirtamanna", 1-3. Tomislav 4/40: p23, 41:p27, 42:p27, Zagreb
- Karel Kroch, 1994: "Crvena Hrvatska u Ukrajini ... (374-992. god) Ognji[?]te 8, Zagreb
- Vidovi? M, 1999: "Zarathu[?]tro Spitamo, Gatha", Hrvatski korijeni III, Naklada Tomi?i? - Karlovac (?lanak je iz 1999, mislim da je upravo u tisku kompletan prijevod Aveste na hrvatski)
- Lovri? M. i dr. Lovri? A.Ĺ˝, 2004: "Ranohrvatski srednjovjeki pradialekti", Knjiga 1, monografija
- "Staroiransko podrijetlo Hrvata", zbornik simpozija, 24.06.1998, izdanje Zagreb-Teheran 1999.

/bitni tekstovi o odre?enju podrijetla Hrvata na temelju predslavenskih dijalekata:
- "Ognji[?]te" br. 7, Zagreb 1996, str. 166-173.
- "?akavska ri?" XXV (1997), br. 1-2, Split

- Melki[?]vili, G.A. 1960: "Urartski klinopisni natpisi", tom I-II, no. 1-533, Akademija Nauk Moskva
- Orosius, Presbyter, 418 n.e: "Compendium Historiae Mundi" (Compendious history of the World, vol. I/1, editor J. Bosworth), London
- Pa[?]?enko, E, 1998: "Pojam Hrvat u Velikoj Skitiji ..." Globus 375 (13.O2.1998): 82-87, Zagreb
- Porru, G.M. 1979: "Documenti slavi premetodiani", Studi slavistici (C. VErdiani, p. 216-227, Editori Giardini, Pisa

Radova je mnogo, jo[?] posebno isti?em autore:
Saka?, Vinski, Zacharias Rhetor, Laty[?]ev, Klai?, Graljuk, Van?ik, Gu[?]i?, Pilar, Ĺ ufflay, Tomi?i?, Kalyandraman ...

Ima ne[?]to i na netu (treba Guglati):

- The old-iranian origin of Croats (PDF)
- Identity of Croatians in Ancient Iran
- Hrvatska ljubavi moja
- Pred?irilometodsko podrijetlo glagoljice i glagoljskoga bogosluĹžja
- Proto-language and Sarasvati Civilization (PDF)
- Dom i svijet: Hrvati imaju pravo na istinu o vlastitom podrijetlu
- Put Hrvata od Indije do Jadrana
- Slobodna Dalmacija: Ve?ina Hrvata su anti?ki Iliri indovedskog podrijetla!

Ovo je ovako, s nogu. Tekstova ima mnogo, ali su malo poznati i teĹže dostupni. (Nau?ne biblioteke ... )

U odnosu na Atlantidu, ipak u na[?]oj fantasti?noj povijesti imamo vi[?]e materijalnih dokaza :-)

User avatar
TheFlyOnTheWall
Hani
Posts: 52
Joined: 14 Mar 2005, 17:42
Location: Geminianum
Contact:

Unread post by TheFlyOnTheWall » 11 Nov 2005, 16:53

Dren wrote:Ma morat ?u potraĹžiti tu knjigu u knjiĹžnici, stvarno me se dojmila. Pa ?u vam postat naslov i autora. Mada netko tko duĹže ?ita o Atlantidi vjerojatno moĹže na?i rupe u toj teoriji.
Je mozda Otto Muck autor te knjige?
U tom sam je slucaju procitao...
"Volim oblake... oblake, [?]to prolaze... ondje... divne oblake!"

Post Reply