Detalji iz buduĂŚnosti

Sociologija, historiografija, semiotika ... po potrebi sa cyberprefiksom.

Moderator: Xaotix

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Detalji iz budu?nosti

Unread post by Klara » 23 May 2004, 21:12

Gledala sam neku ve?er film Event Horizont.
Ne Ĺželim raspravljati o njemu jer mi se nije svidio, ali neke stvari su mi bile jako glupe. Na primjer:

- me?u predmetim koji plutaju nakon havarije svemirskog broda nalazi se klasi?an ru?ni sat :shock:
- glavni junak se bije britvom i pjenom za brijanje 8-)
- ?ovjek pu[?]i na brodu :x

Te tri stvari se po mom mi[?]ljenju definitivno ne?e odrĹžati do ere svemirskih putovanja.

Ja zami[?]ljam da ?e ru?ni satovi u vrlo bliskoj budu?nosti prerasti u kombinaciju sata, mobitela, kalkulatora i sli?nih sitnica...

Brijanje: vjerojatno ?e u bliskoj budu?nosti izmisliti trajnu depilaciju. Sigurna sam da ?e Ĺžene to odmah iskoristiti (mislim na noge i sl.), ali me zanima [?]to mislite - da li ?e se mu[?]karci brijati i dalje svaki dan?

Pu[?]enje na svemirskom brodu ne?u komentirati. Ali me zanima na primjer kako ?e izgledati [?]kolska torba u?enika za pedesetak/stotinjak godina. Plo?ice kao u Stra Treku? Diskovi koji se ume?u u ra?unala koje imaju u [?]koli? Ne?e biti torbe jer ?e sve nositi u ra?unalu na zape[?]?u? Ili ?e ipak trobe biti pune papira? Ili kombinacija? :alien:

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 23 May 2004, 21:30

da i ja sam primijetila niz gluposti, tipa..

- ljudi u budu?nosti su sposobni napraviti nekakav brod na gravitacijski pogon, štoli, al kad ga idu istraživati onda sa sobom nemaju nikakvu digitalnu mapu unutrašnjosti broda koja bi im se projicirala ravno ispred o?iju, ili barem nekakav palmtop, ma ?ak ni papirnatu kartu, nacrt, ništa, nego - pazi sad ovo - trebaju konstruktora broda da ih preko interkoma voda okolo.. :puke:

- stru?njaci koji su prou?avali onu snimku s EH nisu prepoznali da lik govori latinskim jezikom, nego se to što on govori - citiram - 'ne bi ni moglo okarakterizirati jezikom'!! :tongue2:
Instant Geek. Just Add Coffee.

ban

Re: Detalji iz budu?nosti

Unread post by ban » 23 May 2004, 22:29

Klara wrote:Sigurna sam da ?e Ĺžene to odmah iskoristiti (mislim na noge i sl.),
:uzdravlje:
Klara wrote: ali me zanima [?]to mislite - da li ?e se mu[?]karci brijati i dalje svaki dan?

Pa ne briju se svi muskarci svaki dan :<)=

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 24 May 2004, 01:54

- me?u predmetim koji plutaju nakon havarije svemirskog broda nalazi se klasi?an ru?ni sat
- glavni junak se bije britvom i pjenom za brijanje
- ?ovjek pu[?]i na brodu
Nemoj biti tako sigurna da ?e ljudi tako lako odbaciti navike (mislim i na pona[?]anja i na predmete). Npr. da bi se ?ovje?anstvo rije[?]ilo pu[?]enja, trebala bi se dogoditi revolucija - u doslovnom zna?enju rije?i. Jer, kako se odre?i pu[?]enja, bez da o[?]teti[?] drĹžavne prora?une i bogata[?]e koji su vlasnici duhanske industrije.
Ru?ni sat. kombinaciju sata mobitela, kalkulatora vec imamo u vecini GSM mobitela. a postoje i GSM-i s elektronskim sustavom za placanje, palm kompjuterima i GPS-om. Kao sto vidis, takva buducnost je vec ovdje. E sad... zasto sve to ne bi bilo u formi rucnog sata (t.j. na narukvici)? Mislim da je to ipak prakticnije nego nositi uredjaj u dĹžepu ili kao zna?ku u Star Treku.
Sto se tice brijanja... da, vjerojatno si u pravu (bar se nadam :) ).
Da me ne bi krivo razumjela... ne branim film - [?]tovi[?]e, smatram da je glup do bola. Samo mislim da ne treba brzopleto zakljucivati o buducnosti.
kako ?e izgledati [?]kolska torba u?enika za pedesetak/stotinjak godina
Za[?]to uop?e misli[?] da ?e za 100 godine postojati klasi?ne [?]kole (zgrade)? U SAD-u sve vi[?]e klinaca tijekom godine u?e doma (pomo?u obrazovnih kompjuterskih programa ili na Internetu), a na kraju godine polaĹžu testove pred komisijom. Tako su svima (i roditeljima i drĹžavi) manji tro[?]kovi. A postoje i mnogi drugi modeli obrazovanja, koji isklju?uju klasi?nu [?]kolu. (Sad bi ti mogla upotrijebiti moj argument - da brzopleto zaklju?ujem o budu?nosti - ali, kao [?]to rekoh, ove stvari se ve? doga?aju, i zasad daju dobre rezultate).

Sve [?]to sam napisao mogu [?]ire elaborirati ali mi se ne da. Ako zivis u ZG, dodji u utorak u Picikato pa cu to uzivo.

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 24 May 2004, 12:45

Bojan wrote: Jer, kako se odre?i pu[?]enja, bez da o[?]teti[?] drĹžavne prora?une i bogata[?]e koji su vlasnici duhanske industrije.
Ma nisam bila dovoljno jasna, mislila sam na pu[?]enje u svemirskom brodu.

Ru?ni sat. kombinaciju sata mobitela, kalkulatora vec imamo u vecini GSM mobitela. a postoje i GSM-i s elektronskim sustavom za placanje, palm kompjuterima i GPS-om. Kao sto vidis, takva buducnost je vec ovdje. E sad... zasto sve to ne bi bilo u formi rucnog sata (t.j. na narukvici)?


Tu se slaĹžemo, mislim da ?e sat ostati na ruci samo ?e prerasti u ure?aj s vi[?]e funkcija. Ali sumnjam da ?e postojati ru?ni sat kome je jedina funkcija pokazivanje vremena (osim recimo za djecu, kao igra?ka...).

Za[?]to uop?e misli[?] da ?e za 100 godine postojati klasi?ne [?]kole (zgrade)? U SAD-u sve vi[?]e klinaca tijekom godine u?e doma (pomo?u obrazovnih kompjuterskih programa ili na Internetu), a na kraju godine polaĹžu testove pred komisijom. Tako su svima (i roditeljima i drĹžavi) manji tro[?]kovi. A postoje i mnogi drugi modeli obrazovanja, koji isklju?uju klasi?nu [?]kolu.
Mene zanima ta tema - kako ?e izgledati u?enje za stotinjak godina. Mislim da ?e [?]kola postojati u nekom obliku jer ona ima i ulogu socijalizacije, mislim re?i da bi [?]kola koja se odvija isklju?ivo preko interneta odgojila generacije koje bi se te[?]ko uklopile u dru[?]tvo. Ono [?]to je trenutno u [?]kolstvu budu?nost (zbog ?ega mi idemo na seminare i te?ajeve) je timski rad i suradno u?enje. Dakle vi[?]e komunikacije a ne manje.
Ali kako ?e izgledati taj rad, da li ?e uop?e uklju?ivati pisanje na papiru (bez pisanja i biljeĹžnica je danas nastava nezamisliva). Da li ?e djeca u?iti npr. pisati slova rukom, ili ?e ih isklju?ivo tipkati? Ĺ to mislite?

Sve [?]to sam napisao mogu [?]ire elaborirati ali mi se ne da. Ako zivis u ZG, dodji u utorak u Picikato pa cu to uzivo.
Ja sam iz Rijeke

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 24 May 2004, 14:33

Ma nisam bila dovoljno jasna, mislila sam na pu[?]enje u svemirskom brodu.
Pretpostavljam da je ve? sad zabranjeno pu[?]enje u svemirskim letjelicama i postajama.
Mene zanima ta tema - kako ?e izgledati u?enje za stotinjak godina.
I mene zanima... studiram pedagogiju na Filozofskom u Zagrebu, i uĹžasno sam tuĹžan jer na 4. god. nismo imali kolegij futurologija :( (bio je na popisu izbornih, ali nije bilo dovoljno zainteresiranih studenata). Ĺ mrc.
mislim re?i da bi [?]kola koja se odvija isklju?ivo preko interneta odgojila generacije koje bi se te[?]ko uklopile u dru[?]tvo
Te[?]ko bi se uklopili u dana[?]nje dru[?]tvo... ali u dru[?]tvo kakvo ?emo imati za 100 godina?
Osim toga, u?enje preko kompjutera spojenih u mreĹžu (npr. Internet) pruĹža prili?no velike mogu?nosti timskog rada i suradni?kog u?enja. Da ne govorim o mogu?nostima koje donosi daljnji razvoj VR tehnologije. Ve? sad postoje natjecanja u kojima skupina u?enika iz razli?itih drĹžava dobiju zadatak (kojeg nijedan od njih ne moĹže rije[?]iti sam) i moraju ga rije[?]iti sura?uju?i preko Interneta. Mislim da se nijedna [?]kola iz Hrvatske nije uklju?ila u projekt. Ali razmisli [?]to se sve vjeĹžba na taj na?in: jezik (vjerojatno engleski), sposobnost brzog pronalaĹženja potrebnih podataka (vje[?]tina koja ?e, IMHO, uskoro biti temeljna vje[?]tina za "preĹživljavanje" u viim stupnjevima obrazovanja i u mnogim radnim sredinama) i timski rad.
Ali kako ?e izgledati taj rad, da li ?e uop?e uklju?ivati pisanje na papiru (bez pisanja i biljeĹžnica je danas nastava nezamisliva).
Kod nas je nezamisliva. Na zapadu ve? sad postoje [?]kole u kojima svaka u?ionica ima kompjuter po u?eniku, pa je scenarij u kojem u?eniku ne treba ni biljeĹžnica ni olovka ni knjiga ni torba - sasvim zamisliv. :computer:
Da li ?e djeca u?iti npr. pisati slova rukom, ili ?e ih isklju?ivo tipkati?
Mislim da ?e se na po?etku obrazovanja - moĹžda u vrti?u - u?iti pisati rukom jer ?e tako najbrĹže nau?iti oblik slova. Ali nakon toga jednostavno ne?e biti potrebe za pisanjem rukom. Znam da se to ?ini [?]okantnim, ali mojoj baki je bilo [?]okantno kad su iz [?]kola izbacili predmet krasopis.

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Re: Detalji iz budu?nosti

Unread post by Indigo Montoya » 24 May 2004, 15:07

- me?u predmetima koji plutaju nakon havarije svemirskog broda nalazi se klasi?an ru?ni sat :shock:
Možda je u pitanju muzejski primjerak, obiteljsko naslije?e ili vrijedni antikvitet? Mislim da se u svakoj porodici i danas u svakodnevnoj uporabi može prona?i poneka sitnica koju je vrijeme poodavno ve? pregazilo a koju njeni vlasnici i dalje tvrdoglavo upotrebljavaju više zbog njene sentimentalne no stvarne prakti?ne vrijednosti.
Ja'b osobno, da imam para k'o žala, kupijo sebi (il' tebi) ra?e jedan Bugatti star 50-60 godina neg bilo koju limenu mrcinu koju danas proizvode....
- glavni junak se bije britvom i pjenom za brijanje 8-)
?ini mi se da u snimanju SF-ova (ovdje prvenstveno mislim na Hollywoodsku produkciju) postoji nepisano pravilo kako film jednostavno mora sadržavati niz familijarnih sitnica sa kojim ?e se gledatelji nevi?ni SF žanru mo?i poistovjetiti. Rije? je jednostavno o tome da se nemogu svi ljudi istom lako?om upucati u atmosferu i radnju koja se odvija parsto-tisu?a-milja u budu?nosti, a ove fakti?ki zaista anakrone sitnice imaju im valjda svrhu pomo?i u tome.
- ?ovjek puši na brodu :x
S ovim se slažem, do tada ?e valjda osmisliti nekakve sinteti?ke nikotinske preparate (tablete, flastere, inhalatore whatever) sa istim u?inkom na konzumenta a bez pogubnih nusefekata na okolinu...


:blob:
Image

User avatar
dmi
Puppeteer
Posts: 121
Joined: 06 Nov 2003, 12:33
Contact:

Re: Detalji iz budu?nosti

Unread post by dmi » 24 May 2004, 15:32

Indigo Montoya wrote:S ovim se slaĹžem, do tada ?e valjda osmisliti nekakve sinteti?ke nikotinske preparate (tablete, flastere, inhalatore whatever) sa istim u?inkom na konzumenta a bez pogubnih nusefekata na okolinu...
...osim [?]to onda ne?e znati kud' ?e sa rukama... :;

User avatar
Klara
Ancient
Posts: 748
Joined: 21 Aug 2003, 20:15
Location: Rijeka
Contact:

Unread post by Klara » 25 May 2004, 20:55

Bojan wrote: I mene zanima... studiram pedagogiju na Filozofskom u Zagrebu, i uĹžasno sam tuĹžan jer na 4. god. nismo imali kolegij futurologija :( (bio je na popisu izbornih, ali nije bilo dovoljno zainteresiranih studenata). Ĺ mrc.
Da, futurologija zvu?i zanimljivo. Ja bih to isto rado slu[?]ala.
Jedno sasvim off topic pitanje: jeste li u?ili [?]to vezano za teoriju izbora i Kvalitetnu [?]kolu?
...mojoj baki je bilo [?]okantno kad su iz [?]kola izbacili predmet krasopis.
Moja mama je ?esto znala re?i da da bi meni to trebalo... :x

Ja ?ekam dan kada se dnevnici ne?e morati ispisivati rukom (moji izgledaju kao da ih je ispunjavalo dijete iz vrti?a). A ponekad mi se znalo desiti da me ljudi karakteriziraju prema rukopisu. :?

Sva sre?a da svjedodĹžbe mogu u printer :mrgreen:

User avatar
L.Z.
Ancient
Posts: 691
Joined: 07 Sep 2003, 20:29
Location: Labin
Contact:

Unread post by L.Z. » 25 May 2004, 21:12

Na http://www.knjiga.hr/08.asp?mjesec=&ID=982 bila je jedna vijest o tabli s podatcima poput one u star trecku, s malom tipkovnicom, i memoriskim čipom s nekoliko stotina knjiga. Četri baterije od voltu i pol mogu , ako se ne varam, ispisati 10000 stranica a energiju ne koristi za održavanje ispisa nego samo za ispis i sve to za nekih dvjestotinjak dolara.
Život je samo san na putu do smrti

ban

Unread post by ban » 25 May 2004, 22:01

Gledao sam veceras par epizoda battlestar galactice i mogu vam reci da Starbuck pusi ko turcin na brodu Image

User avatar
dmi
Puppeteer
Posts: 121
Joined: 06 Nov 2003, 12:33
Contact:

Unread post by dmi » 26 May 2004, 07:32

...u ono vrijeme su i motori letjeli i imali krila... :;
Zbilja mene najvi[?]e vesele stvari koje su u budu?nosti i kojima svi znaju rukovati (ono pojam su jednostavnosti) a danas pola ljudi ne zna ni konzervu otvoriti...

User avatar
Indigo Montoya
Ancient
Posts: 605
Joined: 25 Mar 2004, 13:12
Location: Out of my mind
Contact:

Unread post by Indigo Montoya » 26 May 2004, 09:36

dmi wrote:...u ono vrijeme su i motori letjeli i imali krila... :;
Zbilja mene najviše vesele stvari koje su u budu?nosti i kojima svi znaju rukovati (ono pojam su jednostavnosti) a danas pola ljudi ne zna ni konzervu otvoriti...
Pa to je bar lako, tutneš konzervu u ležište fuzijskog otvara?a za konzerve i stisneš crveni gumb... aj ti otvori heksapak sa mlijekom.

:blob:
Image

User avatar
dmi
Puppeteer
Posts: 121
Joined: 06 Nov 2003, 12:33
Contact:

Unread post by dmi » 26 May 2004, 12:03

...to jedino ide uz uporabu Sile (i ne pomi[?]ljati na Tamnu stranu)...
(kod nas doma to klinka radi a moja malenkost poslije uredno pobri[?]e cijelu kuhinju po[?]to je najdraĹža odavno digla ruke od uzaludnosti odrĹžavanja ?isto?e u tom prostoru ;) )

Post Reply