Darwin

Astronomija, geologija, botanika ...

Moderator: Xaotix

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Darwin

Unread post by Ire » 09 Oct 2005, 19:56

imam filing da smo negdje na?eli ovu temu, samo nemrem na? .. evo, neka bude jopet ..
Protiv Darwina više od 400 znanstvenika

ZNANOST I VJERA - Dok u SAD-u traju politi?ka i ideološka trvenja o Darwinovoj teoriji evolucije, posebice otkad je u Bijeloj ku?i Georg W. Bush, više od 400 stru?njaka iz cijeloga svijeta javno se odreklo Darwinove teorije.


Više nije vijest da u SAD-u ve? dulje vrijeme traju politi?ka i ideološka trvenja o Darwinovoj teoriji evolucije, posebice otkad je vlast u Bijeloj ku?i preuzeo George W. Bush. Ta sporenja idu tako daleko da se Darwina nastoji izbaciti iz škola, a umjesto njega uvesti teorija kreacionizma ili "inteligentnog kreiranja", po kojoj je život stvorio Bog, odnosno neko nadnaravno bi?e. No, i te kako je zanimljiva vijest da se ve? više od 400 znanstvenika s razli?itih podru?ja iz cijeloga svijeta odreklo Darwinove teorije! Tu je vijest zapazio i vjerski internetski portal "Križ života" s katoli?kim usmjerenjem koji je ?ak postavio pitanje je li došao kraj Darwinovoj teoriji evolucije.
Svojevrstan referendum za izjašnjavanje o Darwinovoj teoriji pokrenuo je ameri?ki Institut Discovery iz Seattlea, privatna istraživa?ka organizacija koja sponzorira znanstvenike koji tragaju za na?inima koji bi odredili jesu li neki oblici života mogli biti proizvod inteligencije radije nego evolucije. John West, jedan od direktora tog instituta, naglasio je da je dio istraživanja koja su u tijeku posve?en provjeravanju kombinacija ishoda nastalih kad se udruže šansa za nastanak s odabirom na temelju nužnosti, plus nasumi?na mutacija te kolika je vjerojatnost da bi to sve zajedno moglo stvoriti žive sustave kakve danas vidimo.

"Bijeli slon" suvremene misli
Ta je institucija ve? 2001. objavila dokument iz pera jednog od svojih vode?ih ljudi, dr. Davida Berlinskog, matemati?ara i filozofa Centra za znanost i kulturu Instituta, koji je nazvao "Dokument neslaganja s Darwinom". Kako piše na internetskim stranicama Instituta (<a>www.discovery.org</a>), na to su ga potaknule tvrdnje da danas u svijetu ne postoji znanstvenik koji se ne slaže s darvinisti?kom evolucijskom teorijom. Ustvrdio je da je "Darvinisti?ka teorija evolucije veliki bijeli slon suvremene misli, gotovo u potpunosti neupotrebljiv predmet praznovjerja". Na web stranici detaljno je opisano zašto je Institut krenuo u taj pothvat, a tu je i popis s više od 400 znanstvenika svih disciplina koji su dosad potpisali izjavu koja nosi naziv "Znanstvene ograde od darvinizma". Svaki je znanstvenik svojim potpisom potvrdio svoje neslaganje s tom teorijom evolucije te mogu?noš?u da se slu?ajnim mutacijama i prirodnim odabirom može objasniti nastanak života.
U Institutu tvrde kako je ?injenica da velik broj znanstvenika ne smatra da darvinisti?ka teorija može objasniti nastanak života, a West o?ekuje još ve?i broj potpisa stru?njaka nakon šire rasprave o materijalisti?kim evolucijskim teorijama u znanstvenim krugovima. West naglašava kako se u posljednje vrijeme u medijima dosta govori o sukobu znanosti i religije, što je za njega pogrešno postavljena dvojba jer, kaže, "i ovaj popis svjedo?i o rastu?oj grupi znanstvenika koji propituju darvinisti?ku teoriju na znanstvenom temelju".

Me?u potpisnicima i 70 biologa
Me?u potpisnicima su najve?im dijelom znanstvenici iz SAD-a, ali ih ima i iz drugih zemalja svijeta: Rusije, Velike Britanije, Kine, Italije, Novog Zelanda, Finske, Australije, Južne Afrike, Norveške, Nizozemske, Južne Koreje, Njema?ke... Dodatna je zanimljivost da je me?u potpisnicima i više od 70 biologa. Institut je na web stranici istaknuo dvojicu ruskih biologa s moskovskog državnog sveu?ilišta, Leva V. Beloussova i Vladimira L. Voeikova, koji su nedavno potpisali spomenuti dokument. Voeikov je ondje profesor bioorganske kemije, a Beloussov embriologije te je i ?lan Ruske akademije prirodnih znanosti.
Objavljena je Voeikova izjava da "ideologija i filozofija neodarvinizma, koja je prema rije?ima današnjih zagovornika "znanstvena osnova biologije", ozbiljno šteti razvoju znanosti i krije prava pitanja i probleme u biologiji".
Me?utim, stav hrvatskih znanstvenika, posebice biologa, ponešto je druk?iji. Akademik Vladimir Paar kaže da se Darwinova teorija još uvijek potvr?uje te da je potrebno još puno rada da bi se u potpunosti dokazala, odnosno opovrgnula.
U svakoj teoriji ima potvr?enih ?injenica i dijelova koji još nisu znanstveno utvr?eni. Nema ozbiljnog znanstvenika koji ?e re?i da je Darwinova teorija apsolutno to?na. No kad se darvinizam poveže s genetikom, nešto ?e se dokazati smatra akademik Paar.
Naglašava, me?utim, kako je peticija Instituta Discovery i "odricanje darvinizma" zapravo nervozna reakcija 400 znanstvenika.
Znanstveni savjetnik Hrvatskoga prirodoslovnog muzeja, biolog i teolog Josip Balabani? istaknuo je kako je darvinizam teorija, ali teorija koju je prihvatila i velikim dijelom dokazala znanstvena javnost.
Danas, u mitohondrijskoj DNK imamo aposlutno nepobitan dokaz evolucije kako ju je opisao Darwin. Upravo iz ove ?injenice i fizi?kih dokaza proizlazi prihvatljivost Darwina. Usto, onaj tko želi, evoluciju može dokazati i kroz embriologiju objašnjava Balabani?.

Obmanjivanje javnosti
Balabani? isti?e da je darvinizam osnova za strelovit razvoj biologije u posljednjih 150 godina i nije mu jasno kako se neki biolog može odre?i teorije na ?ijim temeljima po?iva razvoj moderne znanosti, osobito genetike.
Znanstvenici koji su se odrekli Darwina, naglašava, nisu dokazali ništa, "pokušavaju jednostavno obmanuti javnost".
Znanstveni kreacionisti svoja uvjerenja temelje na potpuno neutemeljenoj pri?i. Svojim djelovanjem oni zloupotrebljavaju religiju i Bibliju tvrdi biolog i teolog prof. Balabani?.
Najoštriji kriti?ar kreacionista me?u hrvatskim znanstvenicima svakako je prof. dr. sc. Mirjana Kalafati?, profesorica evolucije na zagreba?kom Prirodoslovno-matemati?kom fakultetu. Ideju kreacionizma smatra "besmislenom idejom ša?ice ljudi koji ne znaju o ?emu govore".
Sve se mijenja, svemir se mijenja, sve je u dinamici, sve je to evolucionizam. Darwinovu teoriju još nitko nije uspio pobiti. Dokaz za to je molekularna biologija koja se sve brže razvija, upravo na temeljima darvinizma. Teoriju evolucije ne treba odbacivati, o njoj treba više u?iti u osnovnoj i srednjoj školi. Sada je situacija da udžbenike pišu ljudi koji ovaj proces ne razumiju pa poglavlja evolucije jednostavno zaobilaze smatra M. Kalafati?.
Kako re?e, ideja kreacionista je svijet "prikazati nepromjenljivim, a to je nemogu?e".
Kad bi to bilo mogu?e, bebe nakon ro?enja ne bi rasle, cijeli bi život bile u istoj formi i nikad ne bi umirale jer starenja ne bi bilo. I papa Ivan Pavao II. ustvrdio je kako je ?ovjek vrsta poput bilo koje druge ogor?ena je Kalafati?, kako je rekla, jer su protivnici darvinizma agresivni bez bilo kakve osnove.
Ministar zanosti, obrazovanja i športa Dragan Primorac iznosi stav mnogih znanstvenika i teologa koji smatraju da ne bi trebalo biti sukoba izme?u vjere i evolucionizma.
O potrebi me?usobnoga prožimanja znanosti i vjere progovorio je i papa Ivan Pavao II. u svojoj glasovitoj enciklici "Vjera i razum", u kojoj je kazao kako sama vjera bez razuma može zavesti u slijepu ulicu, a suhoparno racionaliziranje, bez vjere, u puki relativizam. Svaki ekstremizam vodi u isklju?ivost i prekid potrebnog dijaloga smatra ministar Primorac.
Dijalog znanosti i vjere
Što se ti?e evolucije u školskim programima, Primorac je istaknuo kako se "u školama stvaranje svijeta u?i kroz program biologije koja kao egzaktna znanost o tom pitanju daje samo ?injenice i znanstvene spoznaje".
S druge strane, postoji i vjeronauk gdje se ta tema prou?ava kroz biblijski prikaz koji nije znanost, ve? ga treba tuma?iti simboli?ki, što ?e i ve?ina teologa i potvrditi istaknuo je Primorac te zaklju?io kako se zauzima za znanstvenu slobodu i dijalog izme?u znanosti i vjere jer jedno drugome imaju što re?i i mogu biti na obostrano oboga?enje.

Ve?ernji list
Instant Geek. Just Add Coffee.

User avatar
Bahod
The...
Posts: 1584
Joined: 02 Aug 2005, 21:37
Location: ZG
Contact:

Unread post by Bahod » 09 Oct 2005, 20:27

Ja se veselim tome [?]to ?e mojim klincima biti lak[?]e, pa valjda ?emo i mi jednog dana prihvatiti te "moderne" znastvene spoznaje :uzdravlje:
b.
cssssss koji sam vizionar
Last edited by Bahod on 15 Dec 2005, 20:54, edited 1 time in total.
Image
ParSek :lol:

corwin
Ancient
Posts: 595
Joined: 18 May 2005, 22:24

Unread post by corwin » 09 Oct 2005, 21:57

a mi mislili da je ovo [?]to ?itamo fantasy :x
sorry zbog gramatike

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3869
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 09 Oct 2005, 23:49

Zanimljivo kako je ovih 400 svoje misljenje potkrijepilo potpisom, a njihovi protivnici argumentima.

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 10 Oct 2005, 13:37

Na lokalnoj televiziji su davali seriju predavanja u vezi s tim što ih je držao jedan znanstvenik iz SCG. U osnovi, ?itava teorija se zasniva na tome da je iznio neke nepodudarnosti u vezi sa evolucijom i nastankom svijeta uop?e (a ima ih fakat mnogo) i na taj na?in ustvrdio da svijet nije star milijarde godine kao što se danas tvrdi. Onda je uzeo Bibliju kao osnovu i pokušao, prate?i doga?aje iz nje, dokazati da je svijet star u stvari svega nekoliko tisu?a godina.

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 10 Oct 2005, 13:45

Sad mi kaĹže[?], da sam znala prije, poslala bi tim pamjetnjakovi?ama pozivnicu na Korlevi?evo predavanje na RIKONu. :?
At last, the stars are finally right...

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 10 Oct 2005, 13:58

Miles wrote:Na lokalnoj televiziji su davali seriju predavanja u vezi s tim [?]to ih je drĹžao jedan znanstvenik iz SCG.
Petrovi? iz Beograda? Zaboravio sam, dodu[?]e, ime?!

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 10 Oct 2005, 16:13

Ne znam kako se zove. Crn, mršav i odli?an govornik

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 10 Oct 2005, 16:18

Prema opisu, mogao bi biti.

Naime, Na Hrvatskoj televiziji ide emisija "Na rubu znanosti" koju vodi Kre[?]imir Mi[?]ak (dobitnik SFERE), pa je jednom tema bila: jesu li dinosauri i ljudi Şivjeli istodobno? (zajedno, [?]to li) Pa je Mi[?]ak pozvao Aleksandra Žiljaka (dobitnika SFERE) kao kriptozoologa i spomenutog Petrovi?a (nije dobio SFERU) kao zastupnika kreacionisti?kih teorija. Bilo je zgodno...

User avatar
Miles
Ancient
Posts: 776
Joined: 25 Feb 2005, 16:01
Location: sarajevo

Unread post by Miles » 10 Oct 2005, 18:00

Znam za emisiju i gledam je kad stignem, ali tu epizodu nisam upratio.

User avatar
Bahod
The...
Posts: 1584
Joined: 02 Aug 2005, 21:37
Location: ZG
Contact:

Unread post by Bahod » 10 Oct 2005, 21:19

Miles wrote:U osnovi, ?itava teorija se zasniva na tome da je iznio neke nepodudarnosti u vezi sa evolucijom i nastankom svijeta uop?e (a ima ih fakat mnogo) i na taj na?in ustvrdio da svijet nije star milijarde godine kao [?]to se danas tvrdi. Onda je uzeo Bibliju kao osnovu i poku[?]ao, prate?i doga?aje iz nje, dokazati da je svijet star u stvari svega nekoliko tisu?a godina.
pa naravno da ima nepodudarnosti, ali evolucija nije egzakna znanost,
samo zato [?]to ne[?]to ne znamo to?no objasniti ne zna?i da treba odbaciti teoriju koja u principu funkcionira, s druge strane postoji gro nepobitnih dokaza da je kreacionizam kao idejea/teorija potpuno pogre[?]an

da se razumijemo ne napadam tebe nego sam revoltiran ?injenicom da se o ovakvim glupostima uop?e raspravlja na "znanstvenoj" razini

btw na ideju da se starost svijeta izra?una broje?i generacije u Bibliji do[?]ao je u Srednjem vijeku neki sve?enik ( ne mogu se sjetiti imena) u Irskoj
taj je brija? "izra?unao" ne samo godinu nego i to?an datum :x :x
Image
ParSek :lol:

User avatar
Zeljko
Ancient
Posts: 746
Joined: 31 Mar 2005, 22:39
Location: Sarajevo
Contact:

Unread post by Zeljko » 10 Oct 2005, 22:35

kod naske u sarajevu je religiozni fanatizam u svojim najboljim danima

recimo u?e[?] u knjiĹžaru koja nema ama ba[?] nijednu SF knjigu niti bilo [?]to skre?e sa traga [?]kolske lektire ali zato ima[?] knjige i knjige + dodatni multimedijalni CDovi o pogubnosti darvinizma (Hitler i Staljin sa lijeve i desne strane Darvina - ?ovjek se u grobu okre?e)
Woe be unto him who opens one of the seven gateways to hell, because through that gateway evil will invade the world.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 11 Oct 2005, 10:15

Bahod wrote:
btw na ideju da se starost svijeta izra?una broje?i generacije u Bibliji do[?]ao je u Srednjem vijeku neki sve?enik ( ne mogu se sjetiti imena) u Irskoj
taj je brija? "izra?unao" ne samo godinu nego i to?an datum
Pa, i u romanu Dobri predznaci ? fina i to?na predvi?anja jedne Agnes Nutter, vje[?]tice od Pratchetta i Gaimana (Good Omens - the Nice and Accurate Prophesies of Agnes Nutter, Witch, "Monolith" broj 3, preveo Marko Fan?ovi?) spominje se to?an datum...

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3869
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 11 Oct 2005, 12:12

Neki redovnik (zna se i koji, ali ja ne znam) je izra?unao da je svijet nastao 1. rujna (ili listopada? Nisam siguran koji mjesec) 4004. BC

Post Reply