Page 1 of 1

Konkurs za Refesticonsku zbirku 2020 (10.05.2020)

Posted: 02 May 2020, 00:49
by Xaotix
Kako je saopšteno ovogodišnja tema je odabrana kako bi se kroz priče o drevnim Ilirima koji su vjekovima naseljavali prostore Balkana doprinijelo očuvanju i valorizaciji kulturne baštine Crne Gore i cijelog regiona.
'Istorijski podaci, legende, događanja od prije dvije hiljade godina, arheološki lokaliteti, istaknute ličnosti, poput kraljice Teute, drevne Duklje, Batonovog ustanka, mogu poslužiti kao nadahnuće piscima iz svih država okruženja za stvaranje autentičnih fantastičnih priča'’, smatra direktor Radija Bijelo Polje i realizator ovog projekta Dragić Rabrenović.
''Nastojimo da svake godine predstavimo istoriju, kulturu, umjetnost Crne Gore našim partnerima iz regiona i težimo da to bude kroz književnost. Odlučili smo da osmo izdanje festivala bude posvećeno zajedničkim precima koji su naseljavali prostore Balkanskog poluostrva prije dva milenijuma, kako bi doprinijeli jačanju međususjedskih odnosa i saradnji umjetnika na svim nivoima''
Propozicije konkursa:
1.Tema konkursa je drevno ilirsko kraljevstvo;
2.Na konkurs se mogu slati samo neobjavljene priče (epska ili naučna fantastika, fantazija, horor);
3.Potrebno je da se radnja odnosi na osobu, događaj, mjesto, motiv ili period ilirske vladavine na prostorima Balkana, a može se odvijati u prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti;
4.Priče mogu biti na crnogorskom, srpskom, hrvatskom ili bosanskom jeziku, dužine od 3 do 8 stranica;
5.Tekst treba poslati isključivo elektronskom poštom na adresu refesticon@gmail.com i to u Word-u (font Arial, veličina 12) sa naslovom, imenom i prezimenom autora/autorke, kratkom biografijom (do 300 riječi) i kontakt podacima;
6.Jedan autor/autorka može poslati samo jednu do sada neobjavljenu priču u bilo kojoj formi za čije autorstvo i odgovara;
7.Autor/autorka dostavljanjem priče prihvata uslove konkursa i pravila festivala o objavljivanju priče;
8.Krajnji rok za slanje priča je 10.5.2020. godine;
9.Odabrane priče se ne honorarišu i ne dodeljuju se nagrade za najbolju;
10.Izbor pristiglih priča će obaviti međunarodni žiri, dok će rezultati biti objavljeni prije održavanja festivala;
11.Autori/autorke čije priče budu objavljene biće pozvani da učestvuju na festivalu;
12.Odabrane priče će biti objavljene u zbirci ''Ilirsko kraljevstvo'' koja će premijerno biti predstavljena na 8. Regionalnom festivalu fantastične književnosti REFESTICON 2020, koji će se održati u junu u Bijelom Polju, u Crnoj Gori.
http://www.refesticon.com/index.php/cg-ostale/1287-drevni-iliri-tema-osmog-refesticon-a