Page 1 of 1

FFK 2016 - Arheološke priče (15.06.2016)

Posted: 21 Apr 2016, 14:25
by LordShaper
ORGANIZACIJSKI ODBOR 15. FESTIVALA FANTASTIČNE KNJIŽEVNOSTI U PAZINU I ŽMINJU OGLAŠAVA

NATJEČAJ ZA ARHEOLOŠKE PRIČE

Ovim se natječajem traže priče iz žanrovskog spektra znanstvene fantastike – fantasyja – nadnaravnog horora koje na bilo koji način obrađuju ili koriste tematiku ili arheološke motive, a poželjne su priče koje imaju veze s nekropolama i slično. Po želji, ali nipošto vas na to nećemo obvezati, ako vas nadahnuće posluži smjestite radnju svojih priča u Istru, poglavito u centralni dio Istre, poželjno na područje općine Žminj, a bilo bi lijepo da spomenete i Grad Pazin. Ako vam to ne odgovara, arheološkim temama se možete pozabaviti na bilo koji fantastičan način.

Primaju se priče napisane na hrvatskom jeziku ili na drugim jezicima s kojih ne treba prevoditi, duljine do 10 novinskih kartica (18.000 znakova, uključujući i razmake!).

Priče moraju biti originalne, tj. neobjavljene. Neobjavljenom se pričom smatra ona koja još ni na koji način nije pružena na uvid javnosti u tiskanom ili u elektronskom mediju, uključujući i internet.

Priče treba slati isključivo elektronskom poštom na adresu ffk.price@gmail.com,
kao privitak poruci, u RTF formatu, bez zaglavlja, podnožja, numeracije stranica i ikakvih drugih posebnih formatiranja teksta, na latinici u fontu Times New Roman. Priče moraju biti potpisane imenom i prezimenom autora. Na kraju priče u nastavku teksta treba biti priložena kratka bio-bibliografija autora, odnosno bilješka o piscu, te autorovi kontakt-podaci uz obaveznu e-mail adresu i broj telefona. Priče koje pristignu u drugim formatima ili prijave koje ne sadrže sve propisane elemente, neće se ni otvarati, odnosno neće se uzimati u obzir.

Prosudbena komisija odabrat će najbolje priče za objavljivanje u zajedničkoj zbirci, koja će biti predstavljena na 15. Festivalu fantastične književnosti koji će se održati u Pazinu i Žminju, od 26.-28. kolovoza 2016. godine.
Priče odabrane za objavljivanje u zbirci se ne rangiraju i ne nagrađuju posebnim nagradama. Autori čije se priče odaberu za zbirku bit će pozvani da svoje priče predstave na spomenutom Festivalu.

Rok za slanje priča je 15. lipanj 2016. godine.

Re: FFK 2016 - Arheološke priče (15.06.2016)

Posted: 21 Apr 2016, 14:26
by LordShaper
Eto, drugarice i drugovi, FFK ipak živi :cheers:

Re: FFK 2016 - Arheološke priče (15.06.2016)

Posted: 08 Aug 2016, 12:49
by LordShaper
Izgleda da je sve još u pogonu, evo rezultata (makar ih se mora tražiti svijećom po fb):

Na natječaj ovogodišnjeg Festivala fantastične književnosti stiglo je 33 priča među kojima su za objavljivanje u zbirci ''Arheološke priče'' odabrane sljedeće priče sljedećih autora:

Adrijan Sarajlija: Tagomijeva šetnja

Danijel Bogdanović: Brindisijevi tuneli

Ernest Sanders: Neznani junak

Goran Skrobonja: Crna tajna Belog brda

Marko Fančović: Iskušenje ledy Isabel

Milena Benini: Pas i ključ

Vanja Spirin: Jonina pustolovina

Zoran Vlahović: Cijena napretka

Jasmina Blažić: Čuvar

Tamara Babić: Legenda o žminjskoj vili

Mira Satarić: Nekropola

Maja Oređšković Igrić: Tajna crvene prašine

Aleksandar Žiljak Reklama

Marija Serdar: Životni poziv

Hrvoje Prčić: Dobri stari šovinizam

Dragić Rebrenović: Sije leži dobri Radoje

Igor Rendić: Memoresf

Radovan Petrović: Nagrada starog grada

Vladivoj Lisica-Fox: Dar

Čestitamo uvrštenim autorima i zahvaljujemo svima koji su poslali svoje priče. Priče je odabrala komisija u sastavu Tihana Linardon i Mirko Grdinić. Autore i njihove priče te zbirku ''Arheološke priče'' predstavit ćemo na predstojećem Festivalu fantastične književnosti koji će se održati 26. i 27. kolovoza 2016. u Pazinu i Žminju.


Congrats svima koji su upali :cheers: