SFerakon 2005. - Bilten

Jednogodišnji čušpajz

Moderator: niniane

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

SFerakon 2005. - Bilten

Unread post by Hrvoje Prcic » 03 May 2005, 19:03

Nemam ba[?] obi?aj pri?ati po forumima ([?]to ne zna?i da ih voajerski ne volim ?itati), ali s obzirom na to da se u ovogodi[?]njem sferakonskom biltenu br. 3 spominje moje ime morao sam se prvo u?laniti, a potom i napisati retke koji slijede kako bih ispravio i dopunio otisnuto.

1. Moje prezime nije Pr?i? nego Pr?i?.
2. Nasmijala me sitna zlobica autora teksta izraĹžena re?enicom "urednik koji je sahranio Sirius"
3. Novinarski je nekorektno (?ak i kad je rije? o bilten?i?u) izvla?iti re?enice iz konteksta, pa te ulomke pritom i (opet uz dozu zlo?esto?e) komentirati. Da je autor paĹžljivije slu[?]ao [?]to sam rekao (umjesto da je rabio telepatiju pa iznosi [?]to sam pritom mislio), ?uo bi da sam govore?i o tome kako se SFera posljednjeg desetlje?a odvojila od institucija imao na umu njezinu odvojenost od primjerice Dru[?]tva knjiĹževnika, me?unarodnih i doma?ih institucija koje pomaĹžu i financiraju kulturne aktivnosti, od medija koji su danas institucije, od gradskih i drĹžavnih fondova etc., [?]to zna?i da je na neki na?in i sama bila na putu da izgubi status institucije u SFandomu. Neovisno o tome je li komunizam pao ili ne. (Mala poduka iz filozofije i sociolgije - nije pao komunizam, nego socijalizam u kojemu se teĹžilo dosegnuti komunizam kao idealno besklasno dru[?]tvo.)
4. Ina?e je posao s Biltenom solidno odra?en. :wave:
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3856
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 03 May 2005, 19:47

Ad 1. Ispri?avam(o) se. Ipak BILTEN nije novina nego komad papira koji se popunjava na licu mjesta i odmah baca van iz printera. Pa nemamo lektora ni ništa sli?no. Tako da ne mogu garantirati da se ne?e ponoviti, ali mogu dati sve od sebe.

Ad 2. To je i bila poanta. ;)

Ad 3.
a)Bio sam novinar pa me malo živcira formulacija "izva?eno iz konteksta". Naime, kad politi?ar to kaže onda to obi?no zna?i "novinar je napisao ono što sam mislio (a što je bilo o?igledno, samo sam ja htio ispast fin), a ne ono što sam rekao". Što je, nota bene, i posao novinara: da prenosi zna?enje.
b)novinar nije slušao, nego su mu prepri?ali. Više njih. Dakle, nije novinar krivo shvatio, nego ve?ina onih koji su slušali. Pa vi sad vidite.
c)Što se ti?e DrK-a i (ostalih) doma?ih institucija, molim primijetiti da su iste u vrijeme komunizma (o samom terminu kasnije), ma koliko birokratske i trome i neefikasne, bile benevolentnije prema društvima kao što je SFera. Jednostavno zato što je vladaju?a dogma govorila o "boljoj budu?nosti", pa se SF tu nekako uspijevao provu?i, makar kroz podsvijest priu?enih referenata i referentica. Danas su stvari drasti?no razli?ite, da sad ne elaboriram. Da samo ukratko ponovim ono što sam ve? rekao na drugom forumu po pitanju srodne teme: netko tko je drpao spajalice, stolice, papir i ostali potrebiti materijal na radnom mjestu i donosio ih u SFeru prije '90. krao od države koju to i nije bilo previše briga. Onaj tko to radi poslije '90., krade je od poslodavca kojeg to zna jako naljutiti, ili od sebe. (just for the record, nemam ništa protiv goreopisane društveno korisne kra?e :))
d)"Pad komunizma" je op?eprihva?ena sintagma za ono što se dogodilo '89-91., neovisno o svom temeljnom zna?enju, pa je tako i koristim.
Ad 4. Hvala :)

Zoran
The Q
Posts: 1724
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 03 May 2005, 23:38

:iconbiggrin: :iconbiggrin: Daj više prestani braniti Sferu po pitanju "sad je teže nego nekada". Evo ti u istom tom Zagrebu udrugu "Agram" koja se bavi Warhammerom i sli?nim igricama pa je sponzoriraju MORH i odjel za zdravstvo i soc. skrb grada Zagreba, i to zato što oni svojim aktivnostima provode "program prevencije neželjenog ponašanja kod mladih". Dakle, o?ito je da se u institucije MOŽE doprijeti i danas... pitanje je "KAKO". Nemoj se više izvla?iti na pad komunizma, nije s komunizmom svijet propao.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3856
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 04 May 2005, 01:59

:x Sorry, al to mi je uvjetovani refleks... ?im netko kaže "Miiii smo tooo nekad ovakoooo raaaadili......" osjetim potrebu napomenuti da su nekad bila druga vremena... Iako znam da objektivno to i ne mora biti presudni faktor. Što mogu kad sam :angryfire: :cussing: :pain10: prznica? :oops:

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Re: SFerakon 2005. - Bilten

Unread post by Ire » 04 May 2005, 10:27

Hrvoje Pr?i? wrote:... sve ...
"BURYING THE TRUTH SINCE 1994"

mislim da to sve govori..

šta su biltenuša i pomo?nik biltenuše sve nasrali o meni uop?e se ne želim prisje?at.. :!: :!:
Instant Geek. Just Add Coffee.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 04 May 2005, 18:17

Ad 1. /Ispri?avam(o) se. Ipak BILTEN nije novina nego komad papira koji se popunjava na licu mjesta i odmah baca van iz printera. Pa nemamo lektora ni ni[?]ta sli?no. Tako da ne mogu garantirati da se ne?e ponoviti, ali mogu dati sve od sebe./
OK, i doista ?u biti zahvalan ako se pripazi.

Ad 2. /To je i bila poanta. ;)/
Koje, biti malo zloban ili izazvati osmijeh?

Ad 3. /a)Bio sam novinar pa me malo Ĺživcira formulacija "izva?eno iz konteksta". Naime, kad politi?ar to kaĹže onda to obi?no zna?i "novinar je napisao ono [?]to sam mislio (a [?]to je bilo o?igledno, samo sam ja htio ispast fin), a ne ono [?]to sam rekao". Ĺ to je, nota bene, i posao novinara: da prenosi zna?enje./
Ne slaĹžem se. Izva?eno iz konteksta zna?i da je uzet dio misli, ali ne i razrada ili obja[?]njenje te misli, pa se prvom dijelu dodijeli zna?enje koje govornik nije imao na umu. NPR, novinar me citira "Ovo je najbolji SFerakon dosad..." i na tome gradi tezu kako ovo doista jest najbolji SFerakon u povijesti, ali je izostavio moj nastavak: "...koji je napravila ekipa [?]to ga organizira posljednjih desetak godina".
Nadalje, posao novinara ni u kom slu?aju nije da prenosi zna?enje, nego isklju?ivo ?injenice. Bio sam urednik i u politi?kim tjednicima i u raznovrsnim magazinama i to je bilo prvo [?]to sam u?io novinare - ne komentiraj nego izvje[?]tavaj, ne ocjenjuj nego vjerno prenosi!
/b)novinar nije slu[?]ao, nego su mu prepri?ali. Vi[?]e njih. Dakle, nije novinar krivo shvatio, nego ve?ina onih koji su slu[?]ali. Pa vi sad vidite./
Vidimo - Novinarstvo/bilten tipa rekla-kazala.
/c)Ĺ to se ti?e DrK-a i (ostalih) doma?ih institucija, molim primijetiti da su iste u vrijeme komunizma (o samom terminu kasnije), ma koliko birokratske i trome i neefikasne, bile benevolentnije prema dru[?]tvima kao [?]to je SFera. Jednostavno zato [?]to je vladaju?a dogma govorila o "boljoj budu?nosti", pa se SF tu nekako uspijevao provu?i, makar kroz podsvijest priu?enih referenata i referentica. Danas su stvari drasti?no razli?ite, da sad ne elaboriram. Da samo ukratko ponovim ono [?]to sam ve? rekao na drugom forumu po pitanju srodne teme: netko tko je drpao spajalice, stolice, papir i ostali potrebiti materijal na radnom mjestu i donosio ih u SFeru prije '90. krao od drĹžave koju to i nije bilo previ[?]e briga. Onaj tko to radi poslije '90., krade je od poslodavca kojeg to zna jako naljutiti, ili od sebe. (just for the record, nemam ni[?]ta protiv goreopisane dru[?]tveno korisne kra?e :))/
Hm, mislim da strukture i danas kao i prije rade na isti na?in, [?]to zna?i prijateljstva, veze, poznanstva, preporuke, puno papirologije i sli?no, sve su ostalo nijanse.
Ne razumijem to o kra?ama od poslodavaca, kakve sad to veze ima s mojim mi[?]ljenjem da je SFera izgubila kontakt s institucijama?
/d)"Pad komunizma" je op?eprihva?ena sintagma za ono [?]to se dogodilo '89-91., neovisno o svom temeljnom zna?enju, pa je tako i koristim./
Op?enito prihva?eno mi[?]ljenje jest i da je SF trivijalna literatura - ho?e[?] li i to koristiti? :iconbiggrin:
Ad 4. /Hvala :)/
Molim
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3856
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 04 May 2005, 19:41

Ad 2. /To je i bila poanta. ;)
Koje, biti malo zloban ili izazvati osmijeh?
Ovo prvo je sredstvo (jedno od). Ovo drugo je cilj.
Nadalje, posao novinara ni u kom slu?aju nije da prenosi zna?enje, nego isklju?ivo ?injenice. Bio sam urednik i u politi?kim tjednicima i u raznovrsnim magazinama i to je bilo prvo što sam u?io novinare - ne komentiraj nego izvještavaj, ne ocjenjuj nego vjerno prenosi!
Okej, ovaj dio rasprave se odvezao od topica, pa ajmo sad po tangenti. Dakle, što ako politi?ar natrtlja gomilu praznih floskula po kojima svaki novinar ili ?itatelj mora pola sata kopati da bi pronašao smisao? Nije li odgovornost novinara da se probije kroz sve to i ?itaocu ne servira nešto što ovaj ne?e ni pro?itati, ve? ?e odustati jer shva?a da nema smisla. Ne bi li umjesto toga trebao pokušati prepri?ati re?eno kako bi ?itatelju dao informaciju o tome što je ?ovjek zapravo rekao ili mislio?
Vidimo - Novinarstvo/bilten tipa rekla-kazala.
Hehe, a tko je rekao da BILTEN ima ikakve veze s novinarstvom? :) Ajmo još jednom: što piše u zaglavlju? :)
Ne razumijem to o kra?ama od poslodavaca, kakve sad to veze ima s mojim mišljenjem da je SFera izgubila kontakt s institucijama?
Ma dobro, to mi je pobjeglo jer sam se sjetio jedne druge, sli?ne rasprave. No, to je zgodan primjer zašto je danas bilo kome teže nabaviti potrepštine za SFeru. A ovo s poznanstvima, papirologijom i ostalim je djelomi?no to?no, iako je ?injenica da su se vremena prili?no promijenila.

Osim toga, SFera se nije odvojila od institucija. Pogledajte popis sponzora u programskoj knjižici. Samo što je sve to puno puno siromašnije nego prije 15 godina.
Op?enito prihva?eno mišljenje jest i da je SF trivijalna literatura - ho?eš li i to koristiti?
Pa, to baš i nije toliko op?eprihva?eno, bar koliko se meni ?ini. Možda je bilo prije 20 godina, ali danas ... su se vremena promijenila :)

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 04 May 2005, 20:25

Izitpajn wrote:
Nadalje, posao novinara ni u kom slu?aju nije da prenosi zna?enje, nego isklju?ivo ?injenice. Bio sam urednik i u politi?kim tjednicima i u raznovrsnim magazinama i to je bilo prvo što sam u?io novinare - ne komentiraj nego izvještavaj, ne ocjenjuj nego vjerno prenosi!
Okej, ovaj dio rasprave se odvezao od topica, pa ajmo sad po tangenti. Dakle, što ako politi?ar natrtlja gomilu praznih floskula po kojima svaki novinar ili ?itatelj mora pola sata kopati da bi pronašao smisao? Nije li odgovornost novinara da se probije kroz sve to i ?itaocu ne servira nešto što ovaj ne?e ni pro?itati, ve? ?e odustati jer shva?a da nema smisla. Ne bi li umjesto toga trebao pokušati prepri?ati re?eno kako bi ?itatelju dao informaciju o tome što je ?ovjek zapravo rekao ili mislio?
Ispricavam se sto upadam, ali nije tako. Barem ne bi smjelo biti. Jer onda ne samo da nam politicari seru sto zele, nego to mogu raditi i novinari, koji bi morali biti objektivni.

Pravo svakog covjeka je da moze samostalno donijeti vlastite zakljucke na osnovu cinjenica kojima raspolaze -- ako netko to nije u stanju onda je ili a) maloljetan, b) zaostao ili c) nezreo, i dok ove prve dvije grupe stite institucije ova treca si je sama kriva. Ali ako netko svjesno prenosi samo dio cinjenica, ili njihovu vlastitu interpretaciju, onda doprinosi smanjenoj mogucnosti razumijevanja svoje publike a da na to oni nemaju utjecaja.

Tko kaze da su novinari savrseni i nepogrijesivi i da savrseno razumiju ono sto interpretiraju -- jasno da bi oni sami voljeli misliti da je tako, ali to ih onda ne razlikuje od politicara. Ako ja bez pogovora prihvatim nesto sto je novinar za mene "prepricao" i "protumacio", i zbog toga pogrijesim, kriv je novinar, ali posljedice snosim ja. Netko moze sad reci "pa nemoj bez pogovora prihvacati ono sto novinari govore", ali cemu onda sluze novinari? No, to ne znaci da novinar ne smije iznijeti svoj stav, ali mora jasno naglasiti sto je stav, a sto cinjenice.

Naravno, sve ovo stoji u teoriji i kako bi trebalo biti po nekoj opcoj eticnosti. U praksi* previse cesto dolazimo u situaciju da novinari "tumace" i zanemaruju sasvim cinjenice (24 sata, anyone?), a nezrelih ima previse da bi se takve novinare moglo zatrti.

No cak i u praksi mozemo dozivjeti vaznost novinarske objektivnosti. Da naveden primjer koji mi je blizak, zamisli informaticki casopis koji testira nekakvu opremu i onda objavljuje rezultate. Kad bi ti rezultati bili tipa "ovaj hard disk je sranje" ili "ona maticna ploca je carstvo nebesko", tko bi im vjerovao? Zato oni uvijek navode niz konkretnih pokazatelja i benchmark testova, eventualno nesto situacija koje su im se dogodile pri testiranju (npr. "nismo mogli uci u setup BIOSa"), cime naglasavaju da netko drugi mozda nece imati takvo iskustvo, te mozda svoj osobni dojam ako ga je prozvod jako ostavio. Jasno, nisu sva podrucja ovako egzaktna, ali ovaj primjer po mom misljenju jasno prikazuje princip.

_________________________________
* Kako je rekao legendarni Yogi Berra: "In theory, there is no difference between practice and theory. In practice there is." :)

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3856
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 04 May 2005, 22:38

Meni je baš super to što je sada krenula totalno apstraktna rasprava o ne?emu vrlo konkretnom. Me?utim, ne da mi se sad navodit primjere, znam samo da sam ?etiri godine radio kao dnevni novinar za najobjektivniji dnevni list u Hrvatskoj dok je još nešto vrijedio i da sam dobro ispekao zanat. Isto tako, da sam radio ovako kako mi se ovdje preporu?uje, ili bih završio u ludnici ili nitko ne bi ?itao moje tekstove zato jer bi bili konfuzni, neinformativni i nezanimljivi. (Berislave, nadam se da primje?uješ razliku izme?u politi?kog govora i novog komada hardvera koji treba rezancirati)

Ina?e, bilo bi lijepo prenijeti punu informaciju, ali u dnevnim novinama, zbog opsega stvari, to jednostavno nije mogu?e. Zato novinar mora selektirati i preraditi informacije. I to je ono što razlikuje dobre od loših novinara.

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 04 May 2005, 22:51

Izitpajn wrote:(Berislave, nadam se da primje?uješ razliku izme?u politi?kog govora i novog komada hardvera koji treba rezancirati)
Ako si dobro procitao moj post, znas i odgovor na ovo pitanje.

Zoran
The Q
Posts: 1724
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 05 May 2005, 09:51

Izitpajn wrote: ?etiri godine radio kao dnevni novinar za najobjektivniji dnevni list u Hrvatskoj
:iconbiggrin: Meni ova izjava djeluje dosta subjektivno....

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 05 May 2005, 10:53

Zoran wrote:
Izitpajn wrote: ?etiri godine radio kao dnevni novinar za najobjektivniji dnevni list u Hrvatskoj
:iconbiggrin: Meni ova izjava djeluje dosta subjektivno....
OK, evo onda jo[?] jedne subjektivne izjave: moja k?i (studtica novinarstva na FDV-u) kaĹže nijedne hrvatske novine ne zadovoljavaju kriteriji njihovih predava?a. (Al nisu oni puno milostivije ni prema svojima, kaĹžu da jedine koliko-toliko pristojne novine u Slovenije - Delo).

Nat
At last, the stars are finally right...

Post Reply