Page 1 of 1

Koji je vas prvi Sferakon

Posted: 20 Sep 2004, 13:15
by BerislavLopac
Evo kratke ankete. Bas me zanimaju rezultati.

Posted: 20 Sep 2004, 13:22
by Dagi
Studentski centar. Ballcon ne ra?unam.

Uostalom, 2001. je bio vjerojatno najbolji.

Posted: 20 Sep 2004, 14:04
by Dagon
Ja sam kliknula na zadnju opciju - nikad bila.

Nat

Posted: 20 Sep 2004, 14:07
by Bojan
2000.

"Raspad sistema"?... zna?i zato su organizatori bili tako Ĺživ?ani.

"SFeraKon o kojem se ne pri?a"? ... i zato su svi prisutni na jednom SFerinom sastanku utorkom, prije nekoliko mjeseci, dobili staklast pogled kad sam spomenuo taj SFeraKon.

Hm. Zaista... sje?am se da mi nakon nekoliko minuta tog SFeraKona vi[?]e nije bilo jasno za[?]to ljudi pri?aju o konvencijama kao o zanimljivim doga?ajima. No, kad sam shvatio da se na samom SFeraKonu ni[?]ta ne doga?a, smjestio sam se u kut i krenuo ?itati zbirku. Sve u svemu, nije bilo tako lo[?]e.

Posted: 20 Sep 2004, 22:57
by yngvarr
Dani ponosa i slave. 1986 ako se ne varam (imam još negdje ulaznicu, a vjerojatni i program, samo tko će to sada naći).

+Ballcon. Mislim, ono: putujem sa starom na more, ali zastajemo u Zagrebu na par dana kod njene prijateljice na Trešnjevci. Ujutro ja lagano pjehe do grada, dolazim pred STUC. :shock:??? Konvencija??? Europska??? Pet minuta poslije, na polaznoj točci: "Stara ja sam tamo-i-tamo, vraćam se... err... pa navečer valjda." E, da. Ima se i plakat. :iconbiggrin:

Posted: 20 Sep 2004, 23:40
by Nimrod
ove godine. i bilo mi je suuuuuuuuuuuuuuuuper. ha.

Posted: 25 Sep 2004, 20:52
by Ire
uvjetno re?eno prošle godine i definitivno ove :o