Sferakonski okrugli stol 2006.

Jednogodišnji čušpajz

Moderator: niniane

User avatar
Dagon
The Q
Posts: 1044
Joined: 14 Jul 2004, 18:15
Location: Istria/R'lyeh

Unread post by Dagon » 10 May 2006, 15:09

Daj razradi mi neki koncept te pretplate, pa ?e[?] dobiti proviziju.
At last, the stars are finally right...

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 10 May 2006, 15:15

Hrvoje Pr?i? wrote:
Ire wrote:a kad ste se, oprostite, raspitali?
Ha-ha, ne ide to tako. Ne povla?i ?lanstvo za rukav osobe iz rukovodstva i odbora da ih pita kad je skupština, nego izabrano rukovodstvo obavještava ?lanove o skupštini, dnevnom redu i sli?no. Rukovodstvo, odbori, dužnosnici se biraju da budu servis ?lanstva, a ne obrnuto, biraju se da provode usvojeni progrem, a ne da kore ?lanstvo što samo nešto ne u?ini, biraju se da animiraju, populariziraju, kreiraju... a ne da tek budu.
welcome to the real world

ovo što ste vi napisali jedva da funkcionira na "ozbiljnim" razinama, a kamo li u jednom društvu gra?ana .. nemojte molim vas pretjerivati

da vas je doista zanimalo, raspitali biste se

osim toga, ja kao svježiji ?lan, dobila sam dojam da je godišnja skupština nešto što se redovito doga?a nakon sferakona. dakle, molim lijepo.
Instant Geek. Just Add Coffee.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 10 May 2006, 15:49

Ire wrote:welcome to the real world

ovo [?]to ste vi napisali jedva da funkcionira na "ozbiljnim" razinama, a kamo li u jednom dru[?]tvu gra?ana .. nemojte molim vas pretjerivati

da vas je doista zanimalo, raspitali biste se

osim toga, ja kao svjeĹžiji ?lan, dobila sam dojam da je godi[?]nja skup[?]tina ne[?]to [?]to se redovito doga?a nakon sferakona. dakle, molim lijepo.
Hm, kad smo ve? u realnom svijetu, zamisli izbore na razini drĹžave kad ti se na op?e iznena?enje pojavi na malim ekranima spiker i najavi novog premijera, koji lijepo objasni da su ju?er bili izbori, za koje nitko nije znao, i njegova je stranka uvjerljivo osvojila dvotre?insku ve?inu, a tko nije iza[?]ao na birali[?]ta sam je kriv jer se nije raspitivao kad ?e biti izbori... ili skupt[?]inu dioni?ara neke tvrtke koji odjednom saznaju da je izabran novi upravni odbor na skup[?]tini na kojoj je usvojen i plan za idu?e razdoblje, [?]to ?e biti s dividendama i sli?no, a tko nije bio na skup[?]tini niti dobio materijale niti sudjelovao u odlu?ivanu, ha tko mu je kriv, zna da ?e se tijekom godine odrĹžati skup[?]tina dioni?ara pa se mogao raspitati... ili ku?ni savjet u tvojoj zgradi - odjednom ti se na vratima pojavi tip koji kaĹže da je novi zastupnik suvlasnika, da je neki dan bio skup na kojem je izabran, odlu?eno je da se pri?uva pove?a za 3000%, da se njemu mjese?no pla?a 10.000 kuna naknade, da se financira preure?enje zajedni?kog tavana u koji ?e onda useliti njegova trudna k?erkica, te da je na istoj skup[?]tini odlu?eno kako svaki stanar jednom tjedno mora oprati stubi[?]te i ba[?] je danas va[?] dan... dakako na skupu suvlasnika su sve odluke donesene jednoglasno, a tko nije do[?]ao na skup niti sudjelovao u odlu?ivanju, pa BoĹže moj, za[?]to se nije raspitivao kad ?e skup, znao je da se ne[?]to mora odlu?iti i da se povremeno odrĹžavaju takvi skupovi...

U realnom svijetu to tako NE funkcionira, osim kad se (ne) Ĺželi...
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3863
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 10 May 2006, 20:31

Hrvoje Pr?i? wrote:još uvijek živim u jalovoj nadi da se SFera kao najstarije, nekad i najbrojnije i najorganiziranije društvo, koje je iniciralo osnivanje ve?ine sadašnjih društava, društvo s najve?im brojem ?lanova "od autoriteta", koje se nalazi usred milijunskog okruženja metropole u kojoj je jezgra politi?ke i ekonomske mo?i države, valja ponašati sukladno svemu tome, biti vodi? i inicijator, vezivno tkivo hrvatskog SF-a, protagonist i model i uzor u razvijanju i etabliranju, kvalitetnom vrednovanju naše SF-scene.
A ja i dalje mislim da je sve ovo ?ista megalomanija od koje treba bježati kao vrag od tamjana jer je upravo to ono što je razorilo SFeru krajem 80-ih. SFera nije korporacija koja mora rasti da bi opstala. SFera nije carstvo koje živi na vlastitim osvajanjima. SFera nije imperijalna sila koja je tim ja?a što ima više pipaka razasutih uokolo. SFera je klub u koji se u?lanjuju pojedinci radi ostvarivanja svojih HOBISTI?KIH interesa; ako netko od toga želi raditi karijeru ili pumpati ego, na krivom je mjestu.
Dagi wrote:Kad ve? idemo utvr?ivati ?injenice, budimo precizni. Na sferakonskom okruglom stolu 2006. kritiku na ra?un SFerinog foruma na NOSF-u izrekao je po?asni ?lan SFere. Redoviti ?lanovi su bili ti koji su vezu s NOSF-om branili.
Okej, I stand corrected. No, to možda daje lijepu ilustraciju onome što želim re?i. Situacija je ekvivalentna izborima za Sabor i glasovima dijaspore: dijaspora ima pravo birati hrvatsku vlast, ali nema nikakve obaveze koje iz toga proizlaze. Po?asni ?lanovi SFere su doživotni i nemaju nikakve obaveze prema SFeri. Što god kažu u javnosti, može se percepirati kao "u ime SFere", a zbog ?ega onda redovni ?lanovi, koji su zapravo jedini u SFeri, onda moraju okolo gasiti vatre. Drugim rije?ima, lako je tu?im kurcem po gloginjama mlatiti.
U ovome ?asu ?ak se bavim idejom o dva okrugla stola za sljede?i Sferakon: jedan op?i, a drugi o stanju SFere.
Mislim da "okrugli stol o SFeri" nema smisla raditi na Sferakonu. SFera je udruga koju ?ini odre?en broj pojedinaca, ima svoje prostorije gdje se ?lanovi nalaze svaki tjedan i tko god želi raspravljati o SFeri, može do?i tamo. ?injenica da neki to ne rade, nego o relativno internim stvarima raspravljaju po javnim forumima - ne mislim na Dagija - samo govori o njihovoj ozbiljnosti.

Ina?e, o skupštini SFere su obaviješteni svi redovni ?lanovi, dakle oni koji su platili ?lanarinu. Sve po?asne, izvanredne i ostale ?lanove nema smisla pozivati jer, kao prvo, ima ih nekoliko stotina pa ne bi svi stali u prostoriju, kao drugo, ionako nemaju pravo glasa i, kao tre?e, vidi ono što sam napisao o dijaspori, pravima i obavezama. Naravno, nijednog po?asnog ?lana ne?e se istjerati ukoliko do?e na skupštinu, dapa?e, svi su dobrodošli. No, od formalnog pozivanja smo odustali iz ?isto prakti?nog razloga. To je i u statutu.

A analogija s državnim izborima i premijerom sasvim je u rangu one megalomanije koju sam tako?er spomenuo i kojoj se izri?ito protivim.

Nego, što se ti?e najave skupštine u dnevnom tisku, poslali smo priop?enje koje se trebalo emitirati u Dnevniku na HRT-u, ali vijest je ispala jer je u zadnji ?as došla ekskluzivna reportaža iz Gornje Ba?uge u kojoj se otelilo tele sa šest nogu.

Hrvoje Prcic
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 03 May 2005, 18:06
Location: Zagreb

Unread post by Hrvoje Prcic » 11 May 2006, 01:41

Izitpajn wrote:
Hrvoje Pr?i? wrote:jo[?] uvijek Ĺživim u jalovoj nadi da se SFera kao najstarije, nekad i najbrojnije i najorganiziranije dru[?]tvo, koje je iniciralo osnivanje ve?ine sada[?]njih dru[?]tava, dru[?]tvo s najve?im brojem ?lanova "od autoriteta", koje se nalazi usred milijunskog okruĹženja metropole u kojoj je jezgra politi?ke i ekonomske mo?i drĹžave, valja pona[?]ati sukladno svemu tome, biti vodi? i inicijator, vezivno tkivo hrvatskog SF-a, protagonist i model i uzor u razvijanju i etabliranju, kvalitetnom vrednovanju na[?]e SF-scene.
A ja i dalje mislim da je sve ovo ?ista megalomanija od koje treba bjeĹžati kao vrag od tamjana jer je upravo to ono [?]to je razorilo SFeru krajem 80-ih. SFera nije korporacija koja mora rasti da bi opstala. SFera nije carstvo koje Ĺživi na vlastitim osvajanjima. SFera nije imperijalna sila koja je tim ja?a [?]to ima vi[?]e pipaka razasutih uokolo. SFera je klub u koji se u?lanjuju pojedinci radi ostvarivanja svojih HOBISTI?KIH interesa; ako netko od toga Ĺželi raditi karijeru ili pumpati ego, na krivom je mjestu.
Silno mi je zadovoljstvo [?]to mogu re?i da mislim sasvim suprotno od tebe. SlaŞem se samo u detalj?i?u oko nazadovanja Sfere koje je po?elo krajem 80-ih, a razlog je [?]to su majoritet zadobili ljudi upravo poput tebe, sa shvatanjima istim ili sli?nim tvojima, kojima je SFera bila mjesto za zafrkanciju, igranje, isklju?ivo neobaveznu razbibrigu, bez pravog osje?aja za vrijednosti Dru[?]tva, za tradiciju, odgovornost, pripadnost, organizaciju i organiziranost, prava i obveze koje proistje?u iz ?lanstva, bez strasti, kreativnog entuzijazma, bez vizije i spoznaje uloge, mjesta i zada?a Dru[?]tva. Skidam kapu pojedincima koji su napravili sjajne stvari (Macanovo povijesno bavljenje izdava[?]tvom, Dagijev trud oko Parseka u zadnje vrijeme, Žiljkovu i Šaki?evu antologiju, Ireninu strastvennu predanost) ali SFere nema nigdje. U Sferu se doista dolazi i zbog hobija ali Sfera bi trebala biti mnogo vi[?]e od toga. Žalim tebe, a jo[?] vi[?]e Sferu, a najvi[?]e SF u Hrvatskoj, ako je tvoj pristup i pristup ve?ine u Dru[?]tvu. Uz njega ?e SF ostati u marginaliziranom getu trivijalije.
Izitpajn wrote:
Dagi wrote:Kad ve? idemo utvr?ivati ?injenice, budimo precizni. Na sferakonskom okruglom stolu 2006. kritiku na ra?un SFerinog foruma na NOSF-u izrekao je po?asni ?lan SFere. Redoviti ?lanovi su bili ti koji su vezu s NOSF-om branili.
Okej, I stand corrected. No, to moĹžda daje lijepu ilustraciju onome [?]to Ĺželim re?i. Situacija je ekvivalentna izborima za Sabor i glasovima dijaspore: dijaspora ima pravo birati hrvatsku vlast, ali nema nikakve obaveze koje iz toga proizlaze. Po?asni ?lanovi SFere su doĹživotni i nemaju nikakve obaveze prema SFeri. Ĺ to god kaĹžu u javnosti, moĹže se percepirati kao "u ime SFere", a zbog ?ega onda redovni ?lanovi, koji su zapravo jedini u SFeri, onda moraju okolo gasiti vatre. Drugim rije?ima, lako je tu?im kurcem po gloginjama mlatiti.
Nisam upoznat kakav je stav Sfere danas spram po?asnih ?lanova - koji su to postali dobivanjem nagrade - ali nekad su oni imali i sva prava redovitih ?lanova i tako i bili tretirani, a "po?asnost" je bila samo jo[?] jedno priznanje. Ne bi me ?udilo da se takav pristup dijametralno promijenio. Ĺ to se ostalih tvojih rije?i ti?e, tipi?no su nedore?ene s jakim okusom nedostatka lijepih manira i neprimjerenih insinuacija. Ako se tvoja osuda "govorenja u ime SFere" odnosi na mene, grdno grije[?]i[?] jer ja govorim u svoje ime, jer ve? vi[?]e od 15 godina nisam u tijelima SFere, a na kakvo ga[?]enje vatre aludira[?] doista mi nije jasno. A ako govorim o SFeri, na to, da prosti[?], itekako imam pravo kao jedan od onih koji su je gradili i mnogo toga ugradili u renome koji je bila dosegla. U tvojoj slikovitoj poredbi ja bih bio dragovoljac, pripadnik onih koji su stvorili i obranili domovinu i zato imaju povla[?]teni status.
Izitpajn wrote:
U ovome ?asu ?ak se bavim idejom o dva okrugla stola za sljede?i Sferakon: jedan op?i, a drugi o stanju SFere.
Mislim da "okrugli stol o SFeri" nema smisla raditi na Sferakonu. SFera je udruga koju ?ini odre?en broj pojedinaca, ima svoje prostorije gdje se ?lanovi nalaze svaki tjedan i tko god Ĺželi raspravljati o SFeri, moĹže do?i tamo. ?injenica da neki to ne rade, nego o relativno internim stvarima raspravljaju po javnim forumima - ne mislim na Dagija - samo govori o njihovoj ozbiljnosti.
SFera je dru[?]tvo, otvorena javna udruga od op?eg dru[?]tvenog interesa, [?]to je i izrijekom bilo re?eno u aktima o osnivanju, pa se o njoj moĹže zboriti i na javnim debatama koje su po definiciji tome namijenjene, a poglavito kad su ve? pokrenute diskusije s temama o i/ili oko Sferinih djelatnosti. A ako netko Ĺželi privatni zatvoreni klub za ispucavanje svojih sitnih osobnih potreba unutar ?etiri zida neka ga kao takvog osnuje i promovira.

Ostatak tvoga poku[?]aja da napi[?]e[?] zabavan pamflet ne?u ni komentirati, ako ima[?] ne[?]to ozbiljno i pametno re?i bit ?e mi drago odgovoriti ti, a za odgovaranje na neozbiljnosti, bezobrazluke i za lije?enje tu?ih kompleksa i frustracija nemam ni vremena ni volje.
Jedini način da se otkriju granice mogućega jest zakoračiti preko njih u nemoguće!

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

Unread post by Nimrod » 11 May 2006, 02:44

Vidim ja da je jedna stvar zajedni?ka svim ?lanovima SFere - volimo se prepucavat. :!:

Mene osobno tradicija interesira - želim je zabilježiti i dokumentirati. A kad do?e do današnjeg rada SFere, mislim da ?u svoju tradiciju stvara sama, s ostalima kojima se da.

I još jednu stvar bih htjela re?i: kad je moj ujak 60-tih u Zagrebu doveo svoj mercedes ljudi su se iš?u?avali. Obiteljska legenda kažu da je bio prvi. Isto kao kad se i moj tata odvezao s jednim u ono zabito selo iz kojeg dolazi krajem 70.tih. Tamo je bio prvi. Al, jebi ga ni mercedes vise nije kaj je bio, danas se ni za Ferarijima ne okre?u. Ni po bosanskim selima, a kamoli u metropoli. :angel:
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

Unread post by Nimrod » 11 May 2006, 03:01

Hrvoje Pr?i? wrote:
bez pravog osje?aja za vrijednosti Društva, za tradiciju, odgovornost, pripadnost, organizaciju i organiziranost, prava i obveze koje proistje?u iz ?lanstva, bez strasti, kreativnog entuzijazma, bez vizije i spoznaje uloge, mjesta i zada?a Društva. Skidam kapu pojedincima koji su napravili sjajne stvari (Macanovo povijesno bavljenje izdavaštvom, Dagijev trud oko Parseka u zadnje vrijeme, Žiljkovu i Šaki?evu antologiju, Ireninu strastvennu predanost) ali SFere nema nigdje. U Sferu se doista dolazi i zbog hobija ali Sfera bi trebala biti mnogo više od toga
Sfera nije zasebni entitet koji ima svoj vlastiti život ve? klub koji ?ine ljudi. Sa svakom smjenom generacija taj ?e se klub mijenjati. To je neizbježno.

A to da je nema nigdje, nije istina. Postoji na Kajzerici svaki utorak, na FER-u jednom godišnje, na TV-u ili u novinama svakih par mjeseci, a bome i u svim knjigama koje je objavila. To što više nije jedini freak u selu zvanom Hrvatska uistinu nije nešto što bi trebalo predbacivati njenim sadašnjim ?lanovima.
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

Tomislav Sakic
The Q
Posts: 1042
Joined: 24 Nov 2004, 11:36
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Tomislav Sakic » 11 May 2006, 10:06

Zoran wrote:Futura ne izlazi jer ne donosi dovoljnu zaradu. Vrlo jednostavno. Da donosi pare, izlazila bi svaki mjesec.
Da, ali ne donosi zaradu jer ne izlazi. KuĹži[?]? :geek:

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 11 May 2006, 20:42

Hrvoje Pr?i? wrote:zamisli izbore na razini drĹžave kad ti se na op?e iznena?enje pojavi na malim ekranima spiker i najavi novog premijera, koji lijepo objasni da su ju?er bili izbori, za koje nitko nije znao, i njegova je stranka uvjerljivo osvojila dvotre?insku ve?inu, a tko nije iza[?]ao na birali[?]ta sam je kriv jer se nije raspitivao kad ?e biti izbori
Kad se ve? pozivate na drĹžavne izbore...
U normalnim drĹžavama (to, naĹžalost, isklju?uje Hrvatsku) na izbore izlaze oni koji toj drĹžavi pla?aju porez. U normalnim udrugama (to uklju?uje SFeru) pravo glasa imaju oni koji toj udruzi pla?aju ?lanarinu.
Hrvoje Pr?i? wrote:bez pravog osje?aja za vrijednosti Dru[?]tva, za tradiciju, odgovornost, pripadnost, organizaciju i organiziranost, prava i obveze koje proistje?u iz ?lanstva, bez strasti, kreativnog entuzijazma, bez vizije i spoznaje uloge, mjesta i zada?a Dru[?]tva
Sieg heil!
Hrvoje Pr?i? wrote:U tvojoj slikovitoj poredbi ja bih bio dragovoljac, pripadnik onih koji su stvorili i obranili domovinu i zato imaju povla[?]teni status.
Ne znam kojim bih rije?ima izrazio ga?enje spram pozivanja na povla[?]teni status, ste?en sudjelovanjem u stvaranju ne?ega. Zaista nisam o?ekivao da ?e se dobrovoljacima '41. i dragovoljcima '91. pridruĹžiti i utemeljitelji '76.

User avatar
Hamenaglar
Ancient
Posts: 813
Joined: 25 Apr 2005, 20:05
Contact:

Unread post by Hamenaglar » 11 May 2006, 22:59

Izitpajn wrote:A ja i dalje mislim da je sve ovo ?ista megalomanija od koje treba bježati kao vrag od tamjana jer je upravo to ono što je razorilo SFeru krajem 80-ih. SFera nije korporacija koja mora rasti da bi opstala. SFera nije carstvo koje živi na vlastitim osvajanjima. SFera nije imperijalna sila koja je tim ja?a što ima više pipaka razasutih uokolo. SFera je klub u koji se u?lanjuju pojedinci radi ostvarivanja svojih HOBISTI?KIH interesa; ako netko od toga želi raditi karijeru ili pumpati ego, na krivom je mjestu.
Izitpajn ne slazem se s tobom.

Megalomani su ti koji mijenjaju svijet. Ako zelim SF izvesti iz geta u kojem je sada, onda moramo biti megalomani.

Sad cu reci ovo. Sfera ne mora biti taj megaloman. Ali netko mora. Najlakse bi bilo kad bi to bio netku u Zagrebu, a ako se ne varam ljudi koji najvise znaju o SF nisu u Srebrnom zmaju ili takvoj nekakvoj udruzi, vec su uglavnom u sferi.
nema me.

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 12 May 2006, 00:23

Pham Nuwen wrote:Megalomani su ti koji mijenjaju svijet.
Doista, neki megalomani su uspjeli promijeniti svijet (Napoleon, Hitler, Staljin...), ali vecina ipak nije (te su jednostavno prepusteni zaboravu). Ono sto je pak zajednicko uspjesnim i neuspjesnim megalomanima, je to da uglavnom zavrse u septickoj jami koju su sami iskopali, a bogami i napunili.
Pham Nuwen wrote:Ako zelim SF izvesti iz geta u kojem je sada, onda moramo biti megalomani.
Jel' ovo prvo lice jednine bilo tipfeler, ili...?
No, dosta dugo sam vjerovao da postoji geto o kojem govoris. A onoga dana kad sam prestao vjerovati u njega, on je jednostavno... nestao. Pretpostavljam da je to prilicno dobar primjer za Dickovu definiciju stvarnosti: "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away".
Pham Nuwen wrote:Sad cu reci ovo.
Eto, ovakve nepotrebne recenice su dokaz negativnog utjecaja Sanaderovih govora na mladez. :)
Pham Nuwen wrote:Sfera ne mora biti taj megaloman. Ali netko mora.
SF nije religija koju treba siriti. Tko 'oce citat -- nek cita. Tko nece -- ne mora. Isto je i s pisanjem. Ja i citam i pisem i lijepo mi je. Nemoj me shvatiti krivo -- slazem se da je popularizacija SF-a dobra stvar (jer ce onda biti i vise SF-a za citanje, i vise publike za ono sto napisem), ali treba biti umjeren u tom populariziranju. Evo, ja sam se zasad zadovoljio organiziranjem "Dana popularne znanosti" na SFeraKonu. Covjek (ali i organizacija) se lako ugusi prevelikim (megalomanskim) zalogajem.

Zoran
The Q
Posts: 1724
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 12 May 2006, 00:57

Tomislav Šaki? wrote:
Zoran wrote:Futura ne izlazi jer ne donosi dovoljnu zaradu. Vrlo jednostavno. Da donosi pare, izlazila bi svaki mjesec.
Da, ali ne donosi zaradu jer ne izlazi. Kužiš? :geek:
Al ne stvara ni gubitak. Kužiš? :geek:

User avatar
Hamenaglar
Ancient
Posts: 813
Joined: 25 Apr 2005, 20:05
Contact:

Unread post by Hamenaglar » 12 May 2006, 01:02

Bojan wrote:
Pham Nuwen wrote:Megalomani su ti koji mijenjaju svijet.
Doista, neki megalomani su uspjeli promijeniti svijet (Napoleon, Hitler, Staljin...), ali vecina ipak nije (te su jednostavno prepusteni zaboravu). Ono sto je pak zajednicko uspjesnim i neuspjesnim megalomanima, je to da uglavnom zavrse u septickoj jami koju su sami iskopali, a bogami i napunili.
Zasto nisi spomenuo Lincolna koji je ukinuo ropstvo (doduse nisam siguran da su mu razlozi bili humanisticki). Ako su svi megalomani tako losi, zasto jos ne zivimo u srednjem vijeku. Ja sam poprilicno uvjeren da ljudska rasa (zahvaljujuci raznim megalomanima) moralno napreduje, samo nazalost ne dovoljno brzo. Brzina tehnoloskog napretka je puno veca. Nazalost. Ljudi su danas malo bolji nego sto su bili u srednjem vijeku ( ali nazalost su puno mocniji). No to sad i nije toliko vazno. Vazno je da povijest uglavnom pamti lose megalomane, vecinom zato da bismo mogli nauciti na njihovim pogreskama i zato sto su ucinili puno stete. Jedan los megaloman ucini vise stete nego sto 100 dobrih megalomana napravi dobroga.
Bojan wrote:
Pham Nuwen wrote:Ako zelim SF izvesti iz geta u kojem je sada, onda moramo biti megalomani.
Jel' ovo prvo lice jednine bilo tipfeler, ili...?
No, dosta dugo sam vjerovao da postoji geto o kojem govoris. A onoga dana kad sam prestao vjerovati u njega, on je jednostavno... nestao. Pretpostavljam da je to prilicno dobar primjer za Dickovu definiciju stvarnosti: "Reality is that which, when you stop believing in it, doesn't go away"..
rijec je o tipfeleru, trebalo je biti zelimo... sto se tice SF geta. Kad je neki SF-ovac dobio nobelovu nagradu za knjizevnost. Zasto SF-a nema u lektiri.

Stvarnost je stvarnost, a ono sto ti vjerujes je ono sto ti vjerujes. Mogu ja vjerovati da nema ozonskih rupa, da nema ratova itd. ali to ne mijenja stvarnost. Vjera je pasivna. Akcija je aktivna (zato se zove akcija). Ja sam za aktivnost ne pasivnost ( napomena: nikoga ne optuzujem da je pasivan, samo izricem svoje stajaliste).
Bojan wrote:
Pham Nuwen wrote:Sad cu reci ovo.
Eto, ovakve nepotrebne recenice su dokaz negativnog utjecaja Sanaderovih govora na mladez. :)
gle, u pravu si. Potpuno se slazem s tobom i drago mi je da si mi na to ukazao.
Bojan wrote:
Pham Nuwen wrote:Sfera ne mora biti taj megaloman. Ali netko mora.
SF nije religija koju treba siriti. Tko 'oce citat -- nek cita. Tko nece -- ne mora. Isto je i s pisanjem. Ja i citam i pisem i lijepo mi je. Nemoj me shvatiti krivo -- slazem se da je popularizacija SF-a dobra stvar (jer ce onda biti i vise SF-a za citanje, i vise publike za ono sto napisem), ali treba biti umjeren u tom populariziranju. Evo, ja sam se zasad zadovoljio organiziranjem "Dana popularne znanosti" na SFeraKonu. Covjek (ali i organizacija) se lako ugusi prevelikim (megalomanskim) zalogajem.
[/quote]

dakle ako je popularizacija SF-a dobra stvar, a slazemo se da je. Zasto ga ne popularizirati. Ako nam trebaju megalomani za to, zasto ne.

Mislim da je vazno pitanje. Hoce li se SF (kod nas) sam popularizirati ili bismo mi to trebali uciniti.

Ili zapravo bolje pitanje. Trebamo li pasivno ili aktivno popularizirati sf. Pasivna popularizacija? Po meni to je donekle ono sto SFERA radi, dakle primamljuje ljude koji vole SF, trudi se "natjerati" ih da ga zavole jos vise itd. Barem sam ja to tako nekako shvatio. I to su nekakvi dojmovi.

Eh, sad prije nego skocite na mene zbog ove izjave, trebamo se zapitati koliko ljudi zbog aktivnosti SFERE se po prvi put susretne s SF-om kao zanrom ili pak postane ozbiljan ljubitelj SF-a. Dakle pitanje je koliko SFERA kao organizacija dovede ljudi u SF zanr koji inace ne bi usli u taj zanr (nespretna formulacija recenice ali nadam se da ste shvatili).

Eh sada ponovit cu ono, SFERA ne mora dovesti nikoga u zanr. Ali ako zelimo popularizirati SF onda netko mora dovoditi ljude u zanr, a ne cekati da oni sami dodju k nama.

I opet da zakljucim, ako svi mi tezimo popularizaciji SF-a kao zanra, kulture, nacina zivljenja ili sto vec (a vjerujem da zelimo), onda ga mi i moramo AKTIVNO popularizirati. Dakle da se posluzim analogijom, moramo poceti ljude vuci za rukav i gurati im u ruke SF knjige (po mogucnosti hrv. autora).

Sada nije SF jedino sto treba (ako uopce treba) popularizaciju. Knjizevnost takodjer treba popularizirati, vani se jos moze zivjeti od pisanja, ali kod nas tesko. Klincima su knjige nesto nepojmljivo, gade im se. Moja ideja je iskoristiti SF za popularizaciju knjizevnosti. Sada treba jos uvjeriti knjizevnike-elitiste u to i obavili smo pola posla :))

Takodjer moj dojam je da je SF kao knjizevni zanr najpopularniji. Bez obzira na geto.

I sada vise necu nista reci u ovom postu (tj. napisati).
nema me.

User avatar
Bojan
Puppeteer
Posts: 136
Joined: 16 Dec 2003, 03:47
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Bojan » 12 May 2006, 03:03

Pham Nuwen wrote:Kad je neki SF-ovac dobio nobelovu nagradu za knjizevnost.
Ako SF-ovci pocnu dobivati nobelove nagrade za knjizevnost... ministar Primorac ce se doci slikat. Sanader ce nas tijekom svoje predstojece predsjednicke kampanje doci pozdraviti. U SFeru ce se uguziti dva-tri akademika. Dobit cemo prostor u zgradi Gradske skupstine. Bandic ce se pocet pojavljivat na sastancima utorkom, i proglasit ce sebe jedinim clanom Skupstine SFere... a jednog dana ce nas docekati zakljucana vrata i zastitar koji ce nas pristojno zamoliti da se mirno razidjemo i pronadjemo si novi hobi, buduci da je organizaciju SFeraKona upravo preuzeo forum mladih SDP-a.
Pham Nuwen wrote:Zasto SF-a nema u lektiri.
Huh... jesi ti normalan? Zelis li ti unistiti SF?
Ajde zatvori oci i zamisli klince kako proklinju lektiru. A sad zamisli da je ta lektira Asimov (ili Gibson ili Heinlein ili Dick ili...). Jedan od razloga zasto se klincima SF svidi kad ga uzmu citati, je upravo taj sto ga, za razliku od lektire, ne moraju citati.
Pham Nuwen wrote:Akcija je aktivna (zato se zove akcija).
Jel' ti to pokusavas uci u feralov Greatest Shits?
Pham Nuwen wrote:Ja sam za aktivnost ne pasivnost
Opet zvucis kao Sanader. "Pokrenimo SFeru!"
Pham Nuwen wrote:dakle ako je popularizacija SF-a dobra stvar, a slazemo se da je. Zasto ga ne popularizirati. Ako nam trebaju megalomani za to, zasto ne.
Ma populariziramo ga. SFeraKon je popularizacija SF-a. Istrakon je popularizacija SF-a. Pazinski FFK je popularizacija SF-a. Ad Astra je popularizacija SF-a. Biblioteka SFera je popularizacija SF-a. Dvanaest godisnjih zbirki hrvatskog SF-a je popularizacija SF-a.
Pham Nuwen wrote:Hoce li se SF (kod nas) sam popularizirati ili bismo mi to trebali uciniti.
Upravo tako -- kvalitetan SF sam sebe promovira.
Pham Nuwen wrote:Pasivna popularizacija? Po meni to je donekle ono sto SFERA radi
Cuj, meni se SFeraKon cini kao prilicno aktivna popularizacija.
Pham Nuwen wrote:ako zelimo popularizirati SF onda netko mora dovoditi ljude u zanr, a ne cekati da oni sami dodju k nama.
Jedna prekrasna stvar sa SFerom je to sto nije monolitna. Zelim ti reci da se malo smiris s ovim "nama". Koji "mi"? Izitpajn, siguran sam, ima jednu viziju kako SFera treba funkcionirati (anarhija!). Mihaela ima drugu (PR! mediji! promocije!). Irena ima trecu (radionice! knjizevne veceri! 3 websitea!). Ziljak i Svel imaju cetvrtu (lezbe! tenkovi! pravni akti!). Ja imam petu (eeeh... bolje da to ne kazem). I tako dalje.
Shvacas li sto ti govorim? To jednostavno ne moze funkcionirati kako si zamislio.
Pham Nuwen wrote:I opet da zakljucim, ako svi mi tezimo popularizaciji SF-a kao zanra, kulture, nacina zivljenja ili sto vec (a vjerujem da zelimo), onda ga mi i moramo AKTIVNO popularizirati. Dakle da se posluzim analogijom, moramo poceti ljude vuci za rukav i gurati im u ruke SF knjige (po mogucnosti hrv. autora).
Jesi li ti mozda jehovin svjedok?
Pham Nuwen wrote:Sada nije SF jedino sto treba (ako uopce treba) popularizaciju. Knjizevnost takodjer treba popularizirati
Sad te imam! Upravo si primjerom pokazao kako nastaje geto o kojem pricas -- sam si, bez pomoci nekog iz drustva knjizevnika, SF izdvojio iz knjizevnosti.
Tko je stvorio geto? Oni koji ga vide. Gdje je geto? U njihovim umovima.
Pham Nuwen wrote:Moja ideja je iskoristiti SF za popularizaciju knjizevnosti. Sada treba jos uvjeriti knjizevnike-elitiste u to i obavili smo pola posla :)
AAAAAAAAAAAAAAAAAH!
Kakve veze "knjizevnici-elitisti" imaju s ovime? Opet te pitam: zelis li ti unistiti SF?

Post Reply