Page 1 of 6

Pose?en na papir

Posted: 11 Apr 2006, 14:31
by Hrvoje Prcic
Pro?itah na sferakonskom blogu da ?e u tzv. sferakonskoj zbirci Zagrob, koja je, kako kaĹže njezin opis, posve?ena doma?im pri?ama strave, a potpisuju je urednici Tatjana Jambri[?]ak i Darko Vrban, biti objavljen "esej o hororu Pose?en na papir, koji je napisao Oto Oltvanji". Dakle, autor iz Srbije, a njegov ?e uradak, sude?i po naslovu, biti objavljen na ekavici. Vrlo sam neugodno iznena?en i volio bih iz krugova ?elni[?]tva SFere, kao i od ?lanova SFere vi[?]e ?uti o tom izdava?ko-uredni?kom potezu.

Posted: 11 Apr 2006, 15:50
by Ire
ne valja autor iz Srbije ili ekavica?
tzv. sferakonskoj zbirci Zagrob
zašto "tzv" ? :scratch:

Posted: 11 Apr 2006, 17:27
by mcn
ZAGROB je zbirka horrora, dakle stvari koje plasse Hrvate, te je srpskom jeziku u njoj prirodno mjesto.

mcn

Re: Pose?en na papir

Posted: 12 Apr 2006, 01:14
by Zoran
Hrvoje Pr?i? wrote:Pro?itah na sferakonskom blogu da ?e u tzv. sferakonskoj zbirci Zagrob, koja je, kako kaže njezin opis, posve?ena doma?im pri?ama strave, a potpisuju je urednici Tatjana Jambrišak i Darko Vrban, biti objavljen "esej o hororu Pose?en na papir, koji je napisao Oto Oltvanji". Dakle, autor iz Srbije, a njegov ?e uradak, sude?i po naslovu, biti objavljen na ekavici. Vrlo sam neugodno iznena?en i volio bih iz krugova ?eTništva SFere, kao i od ?lanova SFere više ?uti o tom izdava?ko-uredni?kom potezu.
Ja kao DOŽIVOTNI PO?ASNI ?LAN Sfere moram re?i da je to sve u duhu europskih integracija i kulturalne razmjene. Jedna interaktivna igra da se zabave ?itatelji. Sli?no ko križaljka. Uzmete olovku i ubacujete IJE i JE.

Uostalom, ako nastave s ovim debilnim intervencijama u hrvatski jezik, uskoro ?u bolje govoriti srpski.

Posted: 12 Apr 2006, 09:58
by Ire
u prošlogodišnjoj sferakonskoj zbirci bilo je SMS SF pri?ica na engleskom, pa nitko s tim nije imao problema :dontknow:

Posted: 12 Apr 2006, 10:29
by Kris
Hm,

nešto me zanima, ako je netko u zadnje vrijeme sura?ivao sa srpskim izdava?ima i tamo objavio neku pri?u, jesu li te pri?e objavljene u originalu, dakle ijekavicom i na hrvatskom jeziku ili su prevedene.

Jedna je stvar ?injenica da razumijemo srpski jezik i ekavicu, ali uostalom ve?ina SF/F konzumenata razumije i engleski, a druga je stvar princip.

Ho?emo li onda u sljede?oj zbirci objaviti i pri?u na engleskom, jer bi netko mogao smatrati da ona tako bolje zvu?i, odnosno više odgovara stilu pisanja?

Koji su kriteriji objavljivanja, odnosno zaprimanja pri?e na natje?aj za sferakonsku zbirku - je li jedan od kriterija slanje pri?e na hrvatskom jeziku? Ako nije, ne vidim problem i dakle, sljedom toga u budu?nosti možemo o?ekivati i pri?e na engleskom. Ako je, onda je pri?a trebala biti prevedena na hrvatski, koliko god to nelogi?no moglo zvu?ati s obzirom na ?injenicu da ?e ?itatelji vrlo dobro razumjeti pri?u i ovako.

Posted: 12 Apr 2006, 10:47
by Bahod
Kris wrote: Ako je, onda je pri?a trebala biti prevedena na hrvatski, .
zapravo bi ju onda trebalo lektorirati-pa svi znaju da je Srpski samo lo[?]e napisani 'Rvacki :;

Posted: 12 Apr 2006, 11:56
by Ire
Kris wrote:Hm,

nešto me zanima, ako je netko u zadnje vrijeme sura?ivao sa srpskim izdava?ima i tamo objavio neku pri?u, jesu li te pri?e objavljene u originalu, dakle ijekavicom i na hrvatskom jeziku ili su prevedene.

Jedna je stvar ?injenica da razumijemo srpski jezik i ekavicu, ali uostalom ve?ina SF/F konzumenata razumije i engleski, a druga je stvar princip.

Ho?emo li onda u sljede?oj zbirci objaviti i pri?u na engleskom, jer bi netko mogao smatrati da ona tako bolje zvu?i, odnosno više odgovara stilu pisanja?

Koji su kriteriji objavljivanja, odnosno zaprimanja pri?e na natje?aj za sferakonsku zbirku - je li jedan od kriterija slanje pri?e na hrvatskom jeziku? Ako nije, ne vidim problem i dakle, sljedom toga u budu?nosti možemo o?ekivati i pri?e na engleskom. Ako je, onda je pri?a trebala biti prevedena na hrvatski, koliko god to nelogi?no moglo zvu?ati s obzirom na ?injenicu da ?e ?itatelji vrlo dobro razumjeti pri?u i ovako.
kao prvo i osnovno, nije stvar u pri?i, ve? o eseju na kraju knjige.

Posted: 12 Apr 2006, 12:28
by Zoran
Kris wrote:Hm,

nešto me zanima, ako je netko u zadnje vrijeme sura?ivao sa srpskim izdava?ima i tamo objavio neku pri?u, jesu li te pri?e objavljene u originalu, dakle ijekavicom i na hrvatskom jeziku ili su prevedene.
Ja objavio dvije-tri u Srbiji. Ostavili na rvackom, ?ak i one koje su preveli na ?irilicu su ostale na rvackom.

Posted: 12 Apr 2006, 12:31
by Zoran
Uostalom, radije bih da ?itava zbirka bude na srpskom nego da po?nemo objavljivati pri?e hrvatskih autora pisane na engleskom.

Posted: 12 Apr 2006, 13:40
by Kris
Ire wrote:
Kris wrote:Hm,

nešto me zanima, ako je netko u zadnje vrijeme sura?ivao sa srpskim izdava?ima i tamo objavio neku pri?u, jesu li te pri?e objavljene u originalu, dakle ijekavicom i na hrvatskom jeziku ili su prevedene.

Jedna je stvar ?injenica da razumijemo srpski jezik i ekavicu, ali uostalom ve?ina SF/F konzumenata razumije i engleski, a druga je stvar princip.

Ho?emo li onda u sljede?oj zbirci objaviti i pri?u na engleskom, jer bi netko mogao smatrati da ona tako bolje zvu?i, odnosno više odgovara stilu pisanja?

Koji su kriteriji objavljivanja, odnosno zaprimanja pri?e na natje?aj za sferakonsku zbirku - je li jedan od kriterija slanje pri?e na hrvatskom jeziku? Ako nije, ne vidim problem i dakle, sljedom toga u budu?nosti možemo o?ekivati i pri?e na engleskom. Ako je, onda je pri?a trebala biti prevedena na hrvatski, koliko god to nelogi?no moglo zvu?ati s obzirom na ?injenicu da ?e ?itatelji vrlo dobro razumjeti pri?u i ovako.
kao prvo i osnovno, nije stvar u pri?i, ve? o eseju na kraju knjige.
Ok, koji su kriteriji objavljivanja eseja u zbirci?


Zorane, stvar je u principima i odredbama natje?aja. Ako se pri?u/esej može objaviti na srpskom (osobno, ne vidim neki problem u tome), zašto se ne bi objavile i pri?e hrvatskih autora pisane na engleskom? ;)
Možda jedino ako je uvjet pisanje na materinjem jeziku. :)

Posted: 12 Apr 2006, 13:40
by Hrvoje Prcic
Iskreno re?eno, nisam iznena?en da nitko iz izabrane uprave SFere nije na[?]ao za shodno da odgovori na ozbiljno postavljeno pitanje na "svome" forumu (kao i [?]to se ne ?udim [?]to Sfera nema svoj forum nego gostuje na tu?em, ma koliko on dobar bio). MoĹžda i jest ne[?]to napisao, ali s obzirom na to da na sluĹžbenim stranicama Dru[?]tva nema ni[?]ta o sluĹžbenim osobama niti ustroju Dru[?]tva, to nikako ne mogu znati. Sve u svemu ozbiljnog odgovora nema, ali i to je vrlo jasan odgovor. Puno sam godina i rada uloĹžio u SFeru pa me ljuti takav pristup i pona[?]anje.

Dakle, SFera je prvo i najstarije dru[?]tvo za znanstvenu fantastiku i sukladno tome bi se trebalo i pona[?]ati te ozbiljno skrbiti i o svome ugledu i o ?lanstvu i o Ĺžanru i o svemu [?]to je povezano s time. Dru[?]tvo treba reagirati, poglavito kad ure?iva?ka koncepcija zbirki donosi, hm, osebujnosti zbog kojih Dru[?]tvo moĹže snositi posljedice. Kako ve? vidim pitanja "koje?", recimo da one mogu biti odbijanje financiranja, kritike u etabliranim ?asopisima, osude kultrunih krugova i institucija etc. SluĹžbeni jezik u Hrvatskoj je hrvatski knjiĹževni jezik i njega valja upotrebljavati u sluĹžbenim publikacijama i izdava[?]tvu, osim u specifi?nim slu?ajevima. Tiskanje "sferakonske" zbirke nikako nije specifi?an slu?aj. U prvome redu neprihvatljivo mi je da zbirka koja se di?i opisom "zbirka doma?ih pri?a" donosi stru?ni rad iz druge drĹžave, kao da nema doma?ih autora koji bi to mogli dobro napisati (da se razumijemo, vrlo cijenim Ota Oltvanjija i moj stav nema veze s njime niti s kakvo?om njegova rada, nego je principijelne naravi). A vrhunac neprimjerenosti je ostaviti rad na izvornoj ekavici. Da li bi da je pisan na makedonskom ili njema?kom ili [?]panjolskom tako?er bio ostavljen u originalu?

Na?u dalje polemizirati o ovome, sapienti sat.

P.S. A kako i [?]to i za[?]to objavljuju izdava?i u Srbiji uop?e nema veze s time [?]to i kako i za[?]to se objavljuje ovdje.

Posted: 12 Apr 2006, 14:27
by Alien2dio
Potpuno se slazem s Hrvojem.
Osobno nemam nikakvih problema s citanjema knjiga ne ekavici i bez razmisljanja cu kupiti knjigu izdanu u Srbiji.
Samo ako nije pisana cililicom, ne zbog averzije nego mi to pismo nikako ne lezi.
Medutim, nonsens mi je da zbirka hrvatskih prica u hrvatskom izdanju bude dijelom pisana ekavicom.
Hrvatska puska o hrvatskom ramenu, hrvatsko slovo u hrvatskom izdanju! :;

Posted: 12 Apr 2006, 15:45
by Ire
:!:

kojih pola zbirke????