Nagrada publike

Razgovori ugodni o udruzi, prostoru, tračevima i svemu ostalome ...

Moderator: niniane

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Nagrada publike

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 10:41

Namjerno otvaram novu dretvu, kako ne bih optere?ivao onu koja bi se ticala ?istih informacija [?]to je u teku?oj godini objavljeno.
Izitpajn wrote:Na primjer, moze se napraviti da na svakoj konvenciji ljudi popunjavaju listic SA IMENOM, PREZIMENOM I ADRESOM (da ne bi bilo dupliranja), pa se onda sve zbroji jednom godisnje i eto.
Mislim si: zapravo je ovo dobra ideja. Primjerice, nagrada sferakonove/istrakonove/kojeve? publike...

Narav nagrade SFERA je ionako takva da se radi o privatnoj nagradi privatne udruge. Mislim, bilo je ve? dosta diskusije na tu temu, posebice koliko je nagrada ozbiljna, no ovdje Ĺželim povu?i neke uspporedbe.

Uzmimo paralelu s dvije najprestiĹžnije SF nagrade: Hugom i Nebulom. Prili?no je jasno [?]to je [?]to. Huga dodjeljuje ?lanstvo Worldcona - uplati[?] kotizaciju i moĹže[?] glasovati. Dakle, radi se o fanovskoj nagradi koja je prili?no dobar indikator [?]to se svidjelo (uglavnom angloameri?koj) publici tijekom teku?e godine. Nebula je pak profesionalna nagrada SFWA (Science Fiction & Fantasy Writers of America, koja pak odraĹžava stav struke (ceha, ?ega ve?...) [?]to je te godine bilo najbolje.

Hrvatska nema nagradu publike - [?]to bi bio ekvivalent Hugu - a niti profesionalnu nagradu. Da je ikada zaĹživio HAZeBIF (ili kako se to ve? pi[?]e), naime Hrvatska akademija znanstvene beletristike i fantastike, moĹžda bismo imali neku koliko-toliko profesionalnu nagradu. S druge strane, istina je da je SFERA fan-klub koliko i literarni kruĹžok ([?]to je pak pri?a za sebe), no ona u biti ostaje udruga ljubitelja SF&F-a. Dakle, dok se ne pojavi nagrada koja ?e pretendirati na to da bude profesionalnim priznanjem, barem nagrada publike imala bi smisla...

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 25 Aug 2005, 11:10

Podrzavam ideju. Samo jedan tehnicki detalj glede
da na svakoj konvenciji ljudi popunjavaju listic
Bolje upregnuti tehnologiju (Web) umjesto (ili pored) popunjavanja listica. Na taj nacin moze glasati i sira publika od one koja dodje na Sferakon. Sto se tice dupliciranja, da sad ne ulazim u detalje, ali to je non-issue (jednostavno ga je izbjeci, ili barem ograniciti da ga ne bude nista vise nego bi ga bilo s papiricima).

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 13:57

Pa, o tome je ve? bilo rije?i u drugoj dretvi unutar ove teme... Web-glasovanjima nekako ne vjerujem. Ne bih Ĺželio nikoga vrije?ati, ali nije zabiljeĹžena jedna kampanja gdje su ljudi sustavno putem interneta glasovali za posvema[?]nje postranike (hrv. outsidere).

Uostalom, eto dodatnog poticaja za Sferakon - tko uplati kotizaciju za sva tri dana, dobija zbirku i listi? za glasovanje. Nadam se da bi se time u?vrstila baza fanova koji konzistentno dolaze na cijelu manifestaciju, ?itaju zbirke, a u budu?e i glasuju.

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 25 Aug 2005, 14:19

Dagi wrote:Pa, o tome je ve? bilo rije?i u drugoj dretvi unutar ove teme... Web-glasovanjima nekako ne vjerujem. Ne bih želio nikoga vrije?ati, ali nije zabilježena jedna kampanja gdje su ljudi sustavno putem interneta glasovali za posvemašnje postranike (hrv. outsidere).
Da, ako je anketa anonimna. Ova ne bi bila.

Evo primjera: Lani sam (preko Weba) glasao za plakat na Outward natjecaju (nesto vrlo slicno "SFeri" po konceptu), pa su me izvukli da kao predstavnik publike dodjem na dodjelu (koja je inace pokusavala biti "glamurozan" dogadjaj). (Bila je ideja da predstavnik publike predaje nagradu dobitniku nagrade publike; srecom je osim mene izvucena i jedna mlada dama pa se ja nisam morao brukati pred ljudima. :) )

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 14:31

BerislavLopac wrote:
Dagi wrote:Pa, o tome je ve? bilo rije?i u drugoj dretvi unutar ove teme... Web-glasovanjima nekako ne vjerujem. Ne bih Ĺželio nikoga vrije?ati, ali nije zabiljeĹžena jedna kampanja gdje su ljudi sustavno putem interneta glasovali za posvema[?]nje postranike (hrv. outsidere).
Da, ako je anketa anonimna. Ova ne bi bila.

Misli[?], elektroni?ka? Hm, a tko mi brani registrirati se na nizu komercijalnih servera i onda glasovati pod nizom adresa? Ili sam ja ne[?]to krivo shvatio?

Mislim, moja osnovna ideja je malo osvjeĹžiti Sferakon (v. dretvu pod Fandom) na na?in da dobije dodatni sadrĹžaj.

S druge strane, nitko ne brani NOSF-u (ili kome ve?) neka organizira elektroni?ko glasovanje za, recimo, nagradu NOSF-a.
Last edited by Dagi on 25 Aug 2005, 15:20, edited 1 time in total.

User avatar
Sandman
Ancient
Posts: 746
Joined: 28 Oct 2004, 09:26
Location: Republika P

Unread post by Sandman » 25 Aug 2005, 14:36

E sad.

Pitanje je kome bi se željelo dozvoliti glasovanje. Da li samo ?lanovima SFERE, ljudima koji dolaze na SFERAKON, ili ...

Ako bi samo posjetioci SFERAKONA i ?lanovi SFERE bili u mogu?nosti glasati (što ima neke logike), onda bi bilo poželjno upad na SFERAKON pla?ati unaprijed pa da se može glasati preko weba uz potpis ?lanskog broja ili nešto sli?no kako ne bi došlo do dvostrukog glasovanja.

E tu je jedan problem što se upad na SFERAKON pla?a na ulazu a ne unaprijed.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 15:42

Hm, hajdemo po redu.

Idealno bi bilo da se za Sferakon skupi [?]to vi[?]e kotizacija unaprijed. Jednostavno, kako bi se na samoj konvenciji raspolagalo s teku?im nov?anim sredstvima. Me?utim, u praksi se gotovo sve kotizacije uplate na desku (tj. na ulazu).

No, i opet se paketi? (zbirka plus dĹžidĹže, ako ih bude) preuzima na desku...

Moja razmi[?]ljanja idu u smjeru nagrade sferakonske publike [?]to zna?i da bi je dodjeljivalo ?lanstvo Sferakona, [?]to opet sa samom SFerom (udrugom) nema nuĹžno veze. Stoga i nisam odu[?]evljen idejom glasovanja putem interneta. No, kome se ho?e, neka sa?ini i takvo glasovanje.

User avatar
Sandman
Ancient
Posts: 746
Joined: 28 Oct 2004, 09:26
Location: Republika P

Unread post by Sandman » 25 Aug 2005, 15:51

Mislim da je od glavnih problema glasanja na desku ?injenica kako bi se "laureati" znali samo dan unarpijed.

Tj. u petak, a dodjela SFERE je u subotu. Što predstavlja odre?eni logisti?ki problem prebrojavanja glasova (nisam u organizaciji konvencije, niti sam ?lan SFERE, ali mi se nekako ?ini da doti?ni ljudi baš ne bi bili oduševljeni time), a tu je i problem izrade plo?ica koje se lijepe na "pepeljaru" i trebale bi biti gotove na vrijeme.

Znam da se mogu izraditi u subotu ujutro ali mi se nekako ?ini da bi stvar trebalo zgotoviti barem tjedan dana unaprijed. Zato sam ve?i pobornik glasanja preko weba.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

NOSF-ova nagrada, prijedlog

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 15:51

Barem nagradu NOSF-a ne bi bilo te[?]ko sastaviti. Otvori se dretva i u mjesec-dva primaju se nominacije. Kad se skupi deset nominacija (to je ograni?enje, ?ini mi se, za NOSF-ove ankete), otvori se anketa koja opet traje neko doba. Zatim se dodijeli nagrada, bilo virtualna ([?]to bi bilo u stilu cijelog postupka izbora), bilo da se smisli [?]togod, pa uprizori na konvenciji. Ako se dodjeljuje na Sferakonu, veĹže se na sve?anu skup[?]tinu i dodjelu SFERA, odnosno na Istrakonu se dodijeli s istrakonskom nagradom.

FAQ:
1. Ĺ to ako se ne skupi 10 nominacija?
Postupak nominiranja traje ograni?eno vrijeme; kad istekne, nema vi[?]e nominacija.

2. Ĺ to ako se skupi jedna ili ni jedna nominacija?
J...ga, prop'o natje?aj.

3. Ĺ to ako do?e vi[?]e od 10 nominacija?
NEMA! ?itaj gore [?]to pi[?]e!

4. Ĺ to ako par trolova uzurpira natje?aj? Mislim, mi po[?]teni glasujemo jedamput, a onda se na?e nekoliko majmuna i glasuje po x puta?
Nema lijeka (zato i jesam osobno protiv takvih natje?aja).

5. Ĺ to ako netko nabrzinu nominira 10 vlastitih pri?a?
To se izbjegne propozicijama. Primjerice, 1 autor = 1 pri?a.

6. To 1 autor = 1 pri?a nije fer! ja znam ?ovjeka koji fenomenalno pi[?]e!
J...ga, nek' skuplja malo i druge nagrade, ako je tako dobar!

7. Ja mislim da NOSF-ov natje?aj treba biti otvoren prvenstveno za mlade autore. Macanu i sli?nima ne treba vi[?]e nagrada!
J...ga.

8. Treba li pri nominaciji postati pri?u, u cjelini ili ulomak?
Dobro pitanje. Meditirat ?u o tome.

9. Svi znamo da su sfera[?]i uzurpirali NOSF! Opet ?e si me?usobno podijeliti nagrade!
No comment.

10. Ja bih nominirao svoju pri?u, ali mi je neugodno!
A tko ti brani? Uostalom, plati nekome pivu da te nominira.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 25 Aug 2005, 15:59

Sandman wrote:Mislim da je od glavnih problema glasanja na desku ?injenica kako bi se "laureati" znali samo dan unarpijed.
Nije to toliki problem. Nominacije se stave na web stranicu SFere/Sferakona, odnosno uokolo po webu.
Sandman wrote: Tj. u petak, a dodjela SFERE je u subotu. Ĺ to predstavlja odre?eni logisti?ki problem prebrojavanja glasova (nisam u organizaciji konvencije, niti sam ?lan SFERE, ali mi se nekako ?ini da doti?ni ljudi ba[?] ne bi bili odu[?]evljeni time), a tu je i problem izrade plo?ica koje se lijepe na "pepeljaru" i trebale bi biti gotove na vrijeme.

Znam da se mogu izraditi u subotu ujutro ali mi se nekako ?ini da bi stvar trebalo zgotoviti barem tjedan dana unaprijed. Zato sam ve?i pobornik glasanja preko weba.
Da, glasove bi trebalo brojati. Pa, valjda bi se netko na[?]ao - osobito ako bi listi? ve? imao nominacije, pa da se samo zaokruĹžuju. Zapravo, prili?no sam siguran da bi se dragovoljaca na[?]lo.

Nadalje, ovdje ne govorimo o jo[?] jednoj kategoriji nagrade SFERA. Naprotiv! Zato plo?ice za panj (pepeljarino postolje) i nisu potrebne. Hmmm... Panj je i onako prepunjen, potreban je novi.

Nadalje, nagrada publike se moĹže dodijeliti na sv. skup[?]tini, a moĹže i u nedjelju, koja ionako vapi za sadrĹžajima (osobno sam skloniji rje[?]enju na skup[?]tini). Ni to nije pretjerani problem. Pripremi se povelja na koju se isprinta (ili dopi[?]e rukom) ime slavodobitnika.

User avatar
Sandman
Ancient
Posts: 746
Joined: 28 Oct 2004, 09:26
Location: Republika P

Unread post by Sandman » 25 Aug 2005, 16:00

Eh da sto se takve nagrade ti?e mislim da bi još i proradilo.

1. Odrediti krajnji datum nominacija.

2. Raspali dretvu.

3. Obavi glasanje do nekog datuma, (tko nije htio magarac je bio).

4. Dodjela nagrade na nekoj od konvencija, al po mogu?nosti svake godine na istoj, (tek toliko propozicija radi).

I gotova stvar, e sad kome se to da radit nek izvoli.

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 25 Aug 2005, 16:07

Samo nemojte zaboraviti jednu stvar: nijedna nagrada nema puno smisla ako laureat ne moze nesto odnijeti doma -- bilo da je rijec o nofcu ili statui ili plaketi poput SFerine. A to kosta.

Post Reply