Page 1 of 1

Via Galactica br. 15

Posted: 17 Sep 2005, 03:36
by Bojan
Via Galactica #15 sadrĹži:

?lanke:
- Davor Banovi?: NOSF kolumna (11)
- Bojan Sudarevi?: NASA poslije Shuttlea

Kratke pri?e:
- Bruce Holland Rogers: Problem iznesen rije?ima
- Ahmed A. Khan: Atavisti?ki stroj
- Chris W.W. Smith: Anomalija u sustavu
- Pavle Zeli?: Zeleni kukuruzi
- Zoran Kru[?]var: Planet
- Boris Ĺ vel: Ro?i[?]te
- Irena Ra[?]eta: Život zna?i raj
- Goran Strahija: Srce demona

Ilustracije:
- Tatjana Jambri[?]ak: 1, 2, 3, 4, 5, 6
- Armin Schieb
- Mark Korn

Posted: 17 Sep 2005, 10:57
by Ire
hip hip hurej :iconbiggrin:

Posted: 19 Sep 2005, 14:10
by yngvarr
Oh. Hvala Bogu. Ve? sam se uplašio da ne?u imati nominaciju za fanzin. :iconbiggrin:

Posted: 19 Sep 2005, 19:23
by Dagi
Izvrsno!

Mislim da nam je u ovom trenutku potrebno [?]to vi[?]e fanzina!
:uzdravlje: