Program na konvencijama

Klubovi, fanzini, konvencije, sajtovi, Bogdaj veći kup ...

Moderator: Dagi

Kakav TIP programa na SF konvencijama više volite:

Karaoke, takmièenje u jedenju pudinga, lov na blago, ples, igre
2
18%
Predavanja, prezentacije knjiga, okrugli stolovi, poèasni gosti
9
82%
 
Total votes: 11

Zoran
The Q
Posts: 1727
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 17 Mar 2005, 16:44

@ Berislav: daj pro?itaj bolje o ?emu se govori

@ Izitpajn: optimum bi u ovom slu?aju mogao biti npr. ona koli?ina ozbiljnih sadržaja koja ?e u potpunosti zadovoljiti potrebe osoba koje potrebuju ozbiljne sadržaje plus koli?ina zabave koja ?e zadovoljiti osobe nezainteresirane za ozbiljne sadržaje. Zapravo, ovi sadržaje se ne isklju?uju. Ako ima dovoljno ozbiljnih sadržaja onda nikome tko želi ozbiljne sadržaje ne treba smetati što postoji još i masu zabavnih sadržaja. :scratch:
Istrakon (kojeg bije glas manje ozbiljne konvencije) ima zapravo dosta ozbiljnih sadržaja (zbirka, nagrade, predavanja, filmovi). Samo što uz njih postoji još i hrpa zabavnih. :blob:

Zoran
The Q
Posts: 1727
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 17 Mar 2005, 16:53

Jasno, ovo ima trunku smisla ako pretpostavimo da su zabavnost i ozbiljnost sadržaja jedini ?imbenici zbog kojih se na forum.hr dešavaju povremeni verbalni napadi na sferakon.

User avatar
davez
Ewok
Posts: 36
Joined: 18 Apr 2004, 16:48

Unread post by davez » 17 Mar 2005, 16:55

Izitpajn wrote:Ĺ to se ti?e toga je li bolji Sferakon ili Istrakon, ta me rasprava ne zanima jer mislim da nema smisla - ali doslovno NEMA SMISLA - jer je pitanje krivo postavljeno. Ĺ to zna?i "bolja konvencija"? Tko to odlu?uje i po kojim kriterijima? Zadovoljni ljudi? Imaju li maloljetni pravo glasa?

Dakle, da ponovim: mislim da nema SMISLA raspravljati koja konvencija je "bolja".

Ne Ĺželim kvantitativno raspravljati o Sferakonu i Istrakonu jer ako se krene s tim, krenut ?e pljuvanje po ljudima ...
Gleda[?] stvari iz svoje perspektive, [?]to nije lo[?]e, ali to nije jedina perspektiva. Ljudima koji ne organiziraju konvencije pljuvanje po organizatorima nije ni bitno ni zabavno. Oni to eventualno krenu raditi kad ih organizatori iziritiraju ne?im (obi?no ne konvencijskim programom).

Pitanje ima smisla ako ga se izvadi iz natjecateljskog konteksta i to zato [?]to ljudima koji ne organiziraju konvencije pomaĹže da misle.

(Digresivna ilustracija: od ljudi koji se ne bave pisanjem pri?a i stvarima oko toga nikad ne?e[?] ?uti da ti pri?a ima point of view probleme. U najboljem slu?aju ?e[?] ?uti da im je ne[?]to tandrkalo dok su ?itali, mada obi?no dobije[?] samo "pa, nije ba[?] ne[?]to". I onda ti mora[?] od tog "tandrkalo" ili "nije ba[?] ne[?]to" do?i do "point of view". Za[?]to ti? Zato [?]to publika nema specijalizirano zanatsko znanje koje ti ima[?]. Ti si tu jedini koji to moĹže. Ali nije ba[?] lako ako je u pitanju tvoja pri?a. Puno je lak[?]e za tu?e.)

Ista stvar se doga?a i s konvencijama. Ljudi koji se organizacijom bave godinama su jedini koji bi mogli imati potrebno znanje i iskustvo.

Najgore [?]to moĹže[?] napraviti kad ti ljudi malo pizde je da ih odjebe[?] zato [?]to si sva ta lo[?]e definirana piĹž?enja ve? puno puta ?uo. Posjetitelji ne mogu bolje ako im ne pomogne[?]. A ako ih odjebe[?], poruka je nedvosmislena: tebe ne zanima [?]to oni imaju za re?i. I eto im odjednom razloga za pljuvanje. I to dobrog razloga.

Imati dvije ve?e konvencije je dobro jer ih se moĹže uspore?ivati. Ako to krenu raditi organizatori, pa jo[?] u natjecateljskom kontekstu, bit ?e sranja. Meni je jako drago [?]to ti to sranje ne Ĺželi[?].

Me?utim, to je organizatorska perspektiva. Ako pita[?] posjetitelje koja im je konvencija bolja, to je otprilike kao da si ih pitao vole li vi[?]e frutolino ili ?okolino. I nije ba[?] zapaljiva materija. Ako su mogli ku[?]ati oboje, mogu ih i usporediti i re?i puno vi[?]e nego [?]to bi mogli u slu?aju da su imali iskustva samo s jednom konvencijom. A onda je i organizatorima puno lak[?]e pretvarati "tandrkanje" u "point of view". Jer vi[?]e nije "pa, nije ba[?] ne[?]to".

User avatar
davez
Ewok
Posts: 36
Joined: 18 Apr 2004, 16:48

Unread post by davez » 17 Mar 2005, 16:57

davez wrote:Najgore [?]to moĹže[?] napraviti kad ti ljudi malo psovati[?] ...
Za koji psovati[?] mene ovdje cenzuriraju?

User avatar
Ire
Phd In Horribleness
Posts: 6638
Joined: 04 Aug 2003, 18:51
Location: Zagreb

Unread post by Ire » 17 Mar 2005, 17:12

pa vjerojatno si napisao psovatiš :iconbiggrin:
Instant Geek. Just Add Coffee.

User avatar
Sandman
Ancient
Posts: 746
Joined: 28 Oct 2004, 09:26
Location: Republika P

Unread post by Sandman » 17 Mar 2005, 17:52

Mislim da bi zezanciju trebalo stavit u kasnije sate, kad je ljudima vec lagano dosta ozbiljnih tema.

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 17 Mar 2005, 19:09

Okej, ve? sam se na ovom forumu u drugim sekcijama upu[?]tao u rasprave o Sferakonu, pa i u kontekstu usporedbe s Istrakonom. Ovdje u bitnome rezimiram ono [?]to sam ve? ranije rekao.


1. Istrakon je velika manifestacija (do 400 ljudi) u malom gradu - Sferakon je mala manifestacija (do 1000 posjetitelja) u velegradu.

2. Istrakon je mlada konvencija - odrĹžana je po [?]esti put, dok je prosje?na Ĺživotna dob ljudi u organizaciji cca. 25 godina; Sferakon postoji preko 25 godina, organizatori su u prosjeku oko 30 godina stari.

3. Neargumentiranih kritika Sferakona uvijek ima i bit ?e; dvojbeno je koliko ima smisla odgovarati na njih. Naime, mislim kako puno vi[?]e ima smisla po forumima pisati kako je Sferakon super, negoli potanko analizirati neargumentirane postove, koji su ponekad posve bedasti.

4. Sferakon ostaje vode?om konvencijom.
ad 1.: Pazinu - i gra?anima, i privredi, i administraciji - vi[?]e zna?i Istrakon, negoli Zagrebu Sferakon. Kad ?ovjek do?e u istarsko sredi[?]te, ima dojam kako cijeli grad Ĺživi ta tri dana konvenciju, i nije u krivu. Atmosfera konvencije u Zagrebu osjeti se na samome konu i u jednoj do dvije obliĹžnje birtije.

ad 2.: Istrakon ima izvorni nepotro[?]eni entuzijazam razmjerno mladih ljudi. Svoje obli?je Istrakon ipak duguje nakupljenom kolektivnom iskustvu, koje je odgovorilo na pitanje kako konvencija treba izgledati. Naime, u ?asu kad kre?e Istrakon, konovi se u Hrvata odrĹžavaju skoro 25 godina. Istina je da je to kolektivno iskustvo u Pazin implementirala [?]aka ljudi - no, konvencije uvijek vise na par ljudi.

Argumentum a contrario, Sferakon je kroz ?etvrt stolje?a imao uspona i padova. U tranzicijskoj zemlji koja je u zadnjih petnaestak godina imala tri hiperinflacije, rat za neovisnost i posvema[?]nje restrukturiranje privrede, bilo bi ?udo da je bilo koja manifestacija odrĹžala istu razinu kakvo?e. Pri tome je sama organizacija Sferakona - udruga Sfera - pro[?]la kroz vi[?]e prirodnih ciklusa izmjene ?lanstva. Dakle, to [?]to je Sferakon opstao, a u mnogim aspektima i oja?ao, govori ne[?]to o ustrajnosti i kreativnosti ljudi koji ga rade.

ad 3.: Neargumentirane kritike Sferakona dolaze iz vi[?]e izvora, nabrajam tipi?ne, uz prijedlog [?]to ?initi s njima:
- ljudi koji u biti ne znaju [?]to je SF konvencija, svejedno im je gdje se tulumari - objasniti im u par rije?i, pozvati na Sferakon neka do?u;
- ljudi koji su se osobno posvadili s organizacijom - ako su poznati, kritike odbaciti i ne diskutirati;
- samozvano staro ?lanstvo Sfere koje nari?e za "zlatnim dobom" - zanemariva skupina, pozvati na Sferakon; naime, oni stari ?lanovi koji dolaze na Sferakon su i sami u neko doba bili u organizaciji, pa im ne pada na pamet pljuckati po Sferakonima jerbo znaju kolika muka ih je sastaviti i provesti;
- ljudi koji iz hobija trolaju po forumima - ne komentirati;
- ima jo[?] - tko Ĺželi, neka dopisuje.

Eh sad, istina je i to da se na svaku budala[?]tinu mora[?] o?itovati, jer ako se notorna neistina ponovi tri puta, ?etvrti put ?e se smatrati provjerenom informacijom. Vidim, me?utim, kako se podosta energije tro[?]i na potanke i vrlo analiti?ne odgovore ljudima iz ?ijih postova je vidljivo da su u[?]li na Sferakon, zadrĹžali se sat vremena i oti[?]li nekamo dalje. Ukoliko je takav posjetitelj-od-jednog-sata nekim slu?ajem bio na Istrakonu ([?]to uop?e nije nemogu?e i nespojivo) pa ondje proveo cijeli dan, jasno je da ?e favorizirati Istrakon. Nemam problema s time: neka do?e na Sferakon i neka se zabavi. Ne znam treba li mu nabijati na nos povijest hrvatskog fandoma od stolje?a sedmog - pardon, 1976. godine - kad se doti?na osoba nije ni rodila, niti je to zanima.

4. Sferakon ostaje vode?om konvencijom. Argumentiram:
- najvi[?]e posjetitelja
- najbogatiji program
- strani po?asni gost
- zbirka pri?a
- kontinuitet - valjda par tisu?a mazohista desetlje?ima uĹživa u tri dana dosade!?

S druge strane, dogodi li se tijekom niza nadolaze?ih godina da sredi[?]nja konvencija ne bude u Zagrebu, ve? negdje drugdje, ja s time nemam problema. Zar Zagreb mora imati sve najbolje, najve?e itd.?

I jo[?] jedna osobna bilje[?]ka: gostovao sam na dva Istrakona za redom, i bilo mi je prekrasno! Mislim kako ljudi u Pazinu rade puno za SF (i fantasy i horror) te da im pripada svaka pohvala i potpora. S druge strane, kao fan sam se ipak formirao po Sferakonima, na kojima mi je uvijek bilo lijepo, i na kojima mi nikad nije bilo te[?]ko prisko?iti - od nosanja namje[?]taja do odrĹžavanja programskih to?ki. Priznajem, stoga je i moja percepcija ove dvije konvencije razli?ita: Istrakon predstavlja opu[?]taju?i vikend posve?en isklju?ivo konvenciji, dok je Sferakon uvijek bio interpoliran u teku?e obveze - ispite, posao, obiteljske obveze... Ne zna?i da ne uĹživam u obje!

Sve [?]to sam ovdje iznio, rekao sam organizatorima obje konvencije. Nitko nije imao problema s navedenim ?injenicama i stavovima.

Na posljetku, drĹžim da se paralela izme?u Istrakona i Sferakona treba vu?i u konstruktivnom i prijateljskom duhu. Budu li osovinu Pazin-Zagreb slijedili Osijek, Kutina i (privremeno neaktivna) Rijeka, odnosno neki novi konvencijski centri (na pamet mi padaju Zadar, Split, VaraĹždin, Karlovac - tim redom), od toga fandom i Ĺžanr mogu samo imati koristi!

BerislavLopac
Ancient
Posts: 503
Joined: 27 Jun 2004, 19:05
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by BerislavLopac » 17 Mar 2005, 21:54

Dagi wrote:ad 1.: Pazinu - i gra?anima, i privredi, i administraciji - više zna?i Istrakon, negoli Zagrebu Sferakon. Kad ?ovjek do?e u istarsko središte, ima dojam kako cijeli grad živi ta tri dana konvenciju, i nije u krivu. Atmosfera konvencije u Zagrebu osjeti se na samome konu i u jednoj do dvije obližnje birtije.
A da Sferakon preselimo u neki manji grad? Jasku, Samobor?

Dagi
Skriboman
Posts: 2320
Joined: 13 Mar 2004, 00:57
Location: Zagreb
Contact:

Unread post by Dagi » 17 Mar 2005, 22:38

BerislavLopac wrote:A da Sferakon preselimo u neki manji grad? Jasku, Samobor?
Samobor je, ?ini mi se, svojedobno predlagao Thomas H. Knight. Ne znam koliko ozbiljno, a moĹžda je to trebala biti zasebna konvencija...

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3873
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 18 Mar 2005, 02:27

Zoran wrote:optimum bi u ovom slu?aju mogao biti npr. ona koli?ina ozbiljnih sadržaja koja ?e u potpunosti zadovoljiti potrebe osoba koje potrebuju ozbiljne sadržaje plus koli?ina zabave koja ?e zadovoljiti osobe nezainteresirane za ozbiljne sadržaje.
To nije optimum, to je maksimum.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3873
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 18 Mar 2005, 02:29

BerislavLopac wrote:A da Sferakon preselimo u neki manji grad? Jasku, Samobor?
Fali ti smajli.

User avatar
Izitpajn
Shai-Hulud
Posts: 3873
Joined: 10 Nov 2003, 17:42
Location: Sesvete Republjik
Contact:

Unread post by Izitpajn » 18 Mar 2005, 02:33

davez wrote:
davez wrote:Najgore što možeš napraviti kad ti ljudi malo psovatiš ...
Za koji psovatiš mene ovdje cenzuriraju?
Mene više fascinira to što su dvije rije?i kasnije ostavili "odjebeš"...

Zoran
The Q
Posts: 1727
Joined: 08 Aug 2003, 21:11

Unread post by Zoran » 18 Mar 2005, 10:19

Izitpajn wrote:
Zoran wrote:optimum bi u ovom slu?aju mogao biti npr. ona koli?ina ozbiljnih sadržaja koja ?e u potpunosti zadovoljiti potrebe osoba koje potrebuju ozbiljne sadržaje plus koli?ina zabave koja ?e zadovoljiti osobe nezainteresirane za ozbiljne sadržaje.
To nije optimum, to je maksimum.
Optimum bi bio onoliko koliko je potrebno da se u potpunosti zadovolje potrebe. Maksimum bi bio i više od toga. Naravno, to je sve ?isto filozofski diskutabilno :flower:

ban

Unread post by ban » 18 Mar 2005, 12:24

Ne bih zelio biti prost ovdje, ali mislim da pokusaji da se prevari skripta koja regulira psovke vise govore o onome koji se time zabavlja nego o cenzuri. Osim toga otkada je sprecavanje psovanja u javnome prostoru cenzura? Ja bih rekao da se radi o zelji da se sacuva bazicna pristojnost. Stvarno nemam vremena stelati skripte da pohvataju cijeli dijapazon psovki u Hrvata. Ako nekom nije neugodno krsiti taj zaista jednostavni netiquette, neka psuje do mile volje. Idem sad iskljuciti sve filtere. EOD.

Post Reply