LR - 35 Xaotix

Sudjelujete u literarnoj radionici pisanjem, čitanjem i komentiranjem priča

Moderators: Nimrod, niniane

User avatar
Nimrod
The Q
Posts: 1385
Joined: 18 Nov 2003, 20:30
Location: zabreg
Contact:

LR - 35 Xaotix

Unread post by Nimrod » 26 Sep 2012, 15:14

Yankee protiv Tesle na dvoru kralja Arthura

- Dakle, Visosti, u službu su vam stupila još dva moćna maga? - nasmiješila se Guinevere kralju.
- Tako je gospo moja. Čini se da slava Camelota dosiže dalje nego li smo očekivali!
- A koliko je to daleko, gospodaru?
- Paaa... - zausti kralj i pogleda prema sjedobradom mrgodnom starcu kraj svog ramena, - Merline, ti ćeš sa svojim znanjem bolje dočarati gospi daleke krajeve tih magova.
- Daleki krajevi, možda, ali magovi? HA! I dalje tvrdim, kralju moj, da su oni prevaranti. Pogotovo onaj.. onaj... - kiptio je starac ispod busena brade.
- U redu, Merline, u redu. Znam da je sir Hank je razorio tvoj toranj ognjem, ali sad smo na istoj strani. Dogovorili smo da ćeš izgraditi novi...

Fanfare ih prekinu i pretope se u grmljavinu kopita. Kralj i njegova svita se okrenu borilištu s umjerenim interesom.
- A drugi stranac? - uskoči Guinevere čim je odjeknuo prasak drveta i metala. – Onaj simpatični mladić crnog brka? Nije li munjama potopio saksonsku flotu?
- Jest! Kakva je to bitka bila! – nasmije se kralj.
- Bitka, kralju moj? – mračio se Merlin gledajući kako paževi sakupljaju svoga gospodara i dijelove oklopa po borilištu – Vaši vitezovi su jedva ukrstili mačeve sa Saksoncima. Njihova krv vrije za borbom i slavom. Pun ih je Camelot, bijesnih ratnika žednih krvi...
- Znam, znam! – odmahne kralj. –Zato i imamo ovaj turnir. Nek se malo ispušu, a usput ćemo vidjeti kakvi su borci naša dva nova viteza... Merline? Nešto je smiješno?
- Ne, kralju moj, samo se divim oklopu sir Hanka. – smijuljio se Merlin.
Sve se oči okrenu prema borilištu, gdje je nasuprot uglačanom sjaju gromadnog viteškog oklopa mirno stajala figura u lakom kožnom prsluku.
- Pa on nije normalan! – zgrozi se kralj. - Nisam li mu zapovjedio da poštuje Red Okruglog stola i nosi oklop kao sav normalan svijet?
- Rekao sam, nije on čovjek za nas. Kako li je samo kukavički srušio iz sedla sir Galahada onim užetom i omčom! Kao oni istočni barbari s dalekih konjskih ravnica...
- I to sam mu zabranio! Ima vitlati kopljem kao i sva ostala gospoda! Ako opet vidim tu omču...
- Ne bih se mučio time, moj kralju - Merlin s užitkom zagladi bradu. – Osobno sam mu prenio vašu zapovijed i pobrinuo se da ju posluša.
- Ah, Merline, na tebe uvijek mogu računati!
- Uvijek, moj kralju, uzvišeno će Merlin, i gotovo nevidljivim pokretom ispusti smotano uže iz svoje halje i petom ga ugura pod svoj stolac.

Trubnja fanfara se pretopi u grmljavinu kopita, ali iznad nje odjekne još jači grom.
- Za ime božje! Je l' on to ispljunuo dim iz šake?
- Sir Ektor se samo srušio!
- Kralju moj, oglušio se o naredbu! Nije vitlao kopljem!
- Zaista, sad je bilo dosta. SIIIR HAAAAAANK! Ako vas idući put ne vidim u oklopu...!
- Ma pustite tog nedostojnog vrača, visosti! – uzbuđeno ga za ruku zgrabi Guinevere. – Stiže nam Sir Nikolas! Pogledajte samo tog viteza, kakav oklop, kakav stas...
- Primjećujem da nosi tvoj šal kao zalog, golubice moja – zaškilji kralj prema svojoj kraljici. – A i posvećuješ mu ovih dana podosta pažnje, kako čujem.
- Oh, visosti... – prekori ga Guinevere – zar nisu zli jezici pričali tako i za Lancelota? Pa zar šampion i heroj bitke ne zaslužuje kraljičinu pažnju? - kraljica pritisnu ruke uz grudi i odluta pogledom prema nailazećem vitezu – Oh, pogledajte ga!
- Da, gledam ga... i ti ga gledaš...- zaškilji kralj.
- Ma nemoj biti ljubomoran, medvjediću – poljubi ga Guinevere u obraz. – A otkud dolazi ovaj junoša, Merline? Čujem da je doplovio na brodu od željeza, začuđujuće!

- Hmmm... Da... kraljeva flota je naletjela na taj željezni brod... Elridge? Tako nekako. Golem brod, kažu, sav od metala. Ali čim su mu prišli, on je - nestao! U moru su umjesto njega našli čudno plovilo, mekano poput mješine i žuto poput pileta, a u njemu sir Nikolasa.
- Pa otkud dolazi?
- Željezni brodovi ne dolaze s dobrih mjesta, kraljice moja, ali kralj je odlučio strancu pružiti šansu. - uzdahnu Merlin. – Taj bar ne ruši tornjeve poštenom svijetu.
- Ali otkud kaže da dolazi?
- Iz planina blizu pokrajine Dalmacije, tamo na istoku. Kaže da je rodom iz Smiljana u nekom Austrijskom carstvu.
- Nikad čula! Zar tamo ima neko carstvo?
- Tko bi ga znao kraljice? Tamo na istoku vam ima careva sve do Konstantinopola.
- Bit će da je istok... Nije li to istočni tip oklopa što ga nosi?
- Oklop? Pa sad... Kralju moju, vidjeste li još takvu verižnjaču?
- Pa sad…– zbunjeno će kralj. – liči na kavez. Mrežu? Čuo sam da na istoku vole lagane oklope, ali ovaj je prozračan. I kakve su mu to sve bisage, namoti i kotači na konju?

Trubnja fanfara se pretopi u grmljavinu kopita. Začuje se zujanje, poput roja bijesnih osa, pucketanje i cvrčanje, a zatim i udarac zvona kad su se dva oklopa spojila u jedan.
- Nevjerojatno! Izbacio je sir Lancelota iz sedla!
- Izbacio? Kako izbacio kad ga još uvijek vuče za sobom, na svom bedru?
- I to još naglavačke...
- Merline, ne činili se tebi da je sir Lancelot prije sudara… poskočio unaprijed? Kao povučen rukom nekog diva?
- Kralju moj, i meni se čini da je to bila neka čarolija. Ne znam kolika je takva borba časna...
- Visosti! Merline! – usprotivi se Guinevere, - Zar nije nosio koplje i oklop kao časni vitez, za razliku od sir Hanka?
- Pa, gospo moja... znam da je on tvoj šampion, međutim... Zar nisi vidjela bijeli plamen oko kopita njegovog konja? I iskrenje po oklopu? I zašto sir Lancelot još uvijek visi na njegovom bedru? I Lancelotova dva paža? I zašto je senešal skočio i zalijepio se za stražnjicu sir Nikolasovog konja!? Merline???
- Hmmm... Da… Ima ta stvar, kralju moj, ruda iz Kitaja koja se lijepi na metal. Možda sir Nikolas zna nešto s tim?
- Visosti! – ustoboči se Guinevere pred njima. - Ako sir Hank može bacati plamen i dim iz ruke, zašto sir Nikolas ne može tijelom skinuti protivnika s konja? I evo, odlijepili su se! Svi su na tlu! I Lancelot i senešal i paževi. Nije li to pobjeda sir Nikolasa?
- Rekao bih da jest. – kralj se vrati u svoj stolac uz teški uzdah. – Gdje li su nestala ona dobra stara vremena kad su se vitezovi junački probadali kopljima bez svih tih čaranja i vradžbina?
- Rekoh vam, kralju moj. Magovi nisu dobri vitezovi. Pogotovo ne varalice.
- Varalice, Merline? Pa pola viteškog Reda su nam pobacali u prašinu!
- Hmm… Da… Onda sposobne varalice – grabio je Merlin bradu šakama. – Ako se ovo nastavi, svi će vitezovi željeti takve vradžbine umjesto mačeva i kopalja. Gdje ćemo onda završiti? Jedan čarobni mač je dovoljan za jednog kralja...
- Što to znači, Merline?
- I sir Hank i sir Nikolas žele velike promjene u vašem kraljevstvu. Sjećate li ih se, svih tih bajki koje su pričali i oko kojih su se posvađali? Sir Hank reče da ćete moći pričati kroz običnu žicu sa svojim podanicima, čak i miljama udaljenim. Sir Nikolas kaže i bez žice. Sir Hank govori o kolima koje umjesto konja vuče plamen ugljena, sir Nikolas uzdiše kako je to prljavo i da će umjesto ugljene vatre za vuču zauzdati munju... Ta dvojica se ne slažu oko ničeg, osim da će promijeniti vaše kraljevstvo.

Kralj se zagleda u borilište na koje su izašla dva posljednja borca i krenula ga pozdraviti prije juriša koji će odlučiti pobjednika velikog turnira. Skrene pogled na vjernog Merlina, koji je sir Hanka probadao pogledom ispod čupavih obrva. Zatim pogleda na drugu stranu, u divotnu Guinevere gutala Sir Nikolasa pogledima ispod dugih trepavica. A zatim se zagleda u dva viteza pred sobom, koji su piljili jedan u drugog poput dvije ljute guje koje palucaju jezikom oko zadnjeg kokošjeg jajeta. Sir Hank, gologlav naravno, sada bez ijednog komada metala na sebi, čak i bez ijedne kopče ili ukrasa, prijeteći je tapšao nekakve dvije cijevi za svojim pojasom. Sir Nikolas, prekriven bodljama koje su po njemu napinjale metalnu mrežu poput šatora, prijeteći je gladio namot žice koja je iskrila pod njegovim milovanjem.

- Merline, - šapnu kralj preko svog ramena dok su se vitezovi udaljavali na početne položaje – ti si veliki mag. Ako ti naložim da... da se riješiš ovih konkurenata. Možeš li to izvesti?
- Moj kralju? Hmmm... Da… Ne znam mogu li ih ubiti. Jaki su. Nadajmo se da će to riješiti munjom i ognjem za nas.

Trubnja fanfara se pretopi u grmljavinu kopita.
- Sir Hank se ne miče!
- Visosti! Pogledajte kako juri sir Nikolas! Oh, kako li iskri njegov prekrasni oklop i kopita njegovog ata. Kakve se to goleme ose čuju?
- Sir Hank je izbacio vatru i dim iz ruke! I još jednom! I opet! Sir Nikolas i dalje juriša!
- Zašto je pao onaj trubač? I onaj konj! Merline?
- Kralju moj, Nikolasove iskre skreću Hankov oganj s puta! Njegova čarolija je jača!
- Oh visosti! Merline! Gledajte tog divnog hrabrog viteza kako spušta koplje dok Hank kukavički bježi, ništa mu ne vrijedi oganj iz ruku!
- Kralju, munje što plešu oko Nikolasovog koplja… Lezite! – Merlin se baci preko kralja u trenu kad je ovog zaslijepio plavičasti bljesak. Praska groma zagluši sve troje, odbacivši im prašinu s borilišta u lice.

- Što se dogodilo? Merline, zašto ti brada tako čudno strši?
- Brada? Moja brada...- uplaši se Merlin pokušavajući obuzdati napuhnutu bradu koja je obavila njegovu glavu poput oblaka.
- Oh. Kralju moju! – zakikoće Guinevere. - Pogledajte moju kosu. Lebdi poput svjetlosti u vodi, poput paperja! I te plave iskrice posvuda. I taj divan miris, kao poslije kiše! Kakva divna čarolija! Oh Nikolase, prekrasni čarobnjače!
- Merline! – pograbi kralj starca, probijajući se kroz oblak bijelih vlasi do njegovog uha – Od sir Hanka je ostala samo masna mrlja! Dakle, ti si zadovoljen. A sad me slušaj: Taj Nikolas mora otići! Je l' jasno? Miči ga odavde, od moje žene i od mog kraljevstva. S Lancelotom ću lako. Poslat ću ga u neku potragu za nekom relikvijom, ali taj tip iz Smiljana mora ispariti!
- Hmmm... Da…- povrati se Merlin iz borbe s bradom.– Ako ga ne treba ubiti... Da ga uspavam? Znam jednu čarolijicu, odspavat će nekih trinaest, četrnaest stotina godina. Bi li to bilo dovoljno?
- Izvrsno! Napravi to i onda dovuci onog tupavog Lancelota ovamo da izbaci mojoj ženi tog maga iz glave. Dok sam živ, ne želim više čuti za tog Teslu!
English is the result of Norman soldiers attempting to pick up Anglo-Saxon barmaids, and is no more legitimate than any of the other results.
- H. Beam Piper, from "Fuzzy Sapiens"

Stonehead
Hani
Posts: 89
Joined: 04 Jun 2004, 20:10

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Stonehead » 26 Sep 2012, 23:12

Orginalno, zabavno i lako za čitati.

Jedino me jako zanima zakaj je Sir Hank srušil Merlinu toranj :P
To bude u nekom prequelu? :)
VELIKI.... VELIKI od Sjevera!

User avatar
Belzebubbles
Ancient
Posts: 840
Joined: 16 Feb 2007, 00:52
Location: zgri

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Belzebubbles » 03 Oct 2012, 19:19

simpatično mi je ovo.
vidim, u onome trenutku hank nema nikakvih metalnih stvarci po sebi zbog straha od pogibeljne struje
ali, sačmarica mu je ipak metalna?
..
jel hank on?: http://www.youtube.com/watch?v=pFriRcIwqNU

User avatar
Djulo
Ewok
Posts: 22
Joined: 30 Oct 2009, 15:53
Location: Zagreb

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Djulo » 04 Oct 2012, 15:26

Stonehead wrote:Orginalno, zabavno i lako za čitati.

Jedino me jako zanima zakaj je Sir Hank srušil Merlinu toranj :P
To bude u nekom prequelu? :)
Mislim da je to bilo ovdje:
http://www.youtube.com/watch?v=QESPnkcJgP8
Pozdrav,
Djulo

User avatar
Xaotix
The Source
Posts: 2695
Joined: 19 Apr 2005, 12:55
Location: Schrodingerova kutija

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Xaotix » 04 Oct 2012, 18:09

@Stonehead:
Nije baš originalno, Yankeea na dvoru kralja Arthura je još 1889 napisao Mark Twain, tako da ti ovo dođe pod fan fiction.

Tako da je Hank zaista Hank, a ne Ash. Film kojeg je Djulo linkao sam gledao, ali nije bio inspiracija za priču. Twainov dio sam više potegnuo iz romana i stripa kojeg sam čitao kao klinac.Dodajte tome još ranoholivudske prikaze viteških turnira, i...

Filmski dvoboj nema neke veze s ovim u priči, ali da ne tražite bezveze, počinje ovdje (Tražio sam citat "Ne godspodine, on je pobjednik!")

Sad kad smo razriješili detalje, da vas čujem s kritikama :kava:
Randomness is strong with this one!

Stonehead
Hani
Posts: 89
Joined: 04 Jun 2004, 20:10

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Stonehead » 05 Oct 2012, 21:20

Samo mi Hank zvuči više kao kauboj nego kao Yankee.
VELIKI.... VELIKI od Sjevera!

User avatar
Afro
Puppeteer
Posts: 102
Joined: 09 Nov 2010, 14:51

Re: LR - 35 Xaotix

Unread post by Afro » 10 Oct 2012, 12:32

Dosta dobra poveznica na Twainov roman, odlična ideja. :) "Jenki na dvoru kralja Artura" mi je jedan od dražih romana koje sam pročitao, ne samo što se radi o svojevrsnom SF-u prije SF-a, nego jer je taj roman ujedno i snažna kritika zbivanja u 19. stoljeću. Uz maštovitijeg čitatelja, ista se kritika može lako preslikati i na danas aktualne događaje.

Post Reply