Page 29 of 33

Posted: 20 Jun 2004, 22:03
by L.Z.
Kris wrote:Uskoro, uskoro. Evo za koji dan ću izabrati jedan od svih ovih silnih naslova i odrediti rok...
Izaberi jedan, sigurno ćeš pogriješiti, hahahaha ha :dmage:

Posted: 21 Jun 2004, 08:52
by Kris
Evo dakle nakon predugog razmišljanja odlučio sam se za sljedeći naslov:

Još jedan krug

Rok je 19.7. dakle imamo više nego dosta vremena napisati priče.

Ajde sad na posao! :)

Posted: 21 Jun 2004, 14:10
by Leone hahaha
Kris wrote:Evo dakle nakon predugog razmi[?]ljanja odlu?io sam se za sljede?i naslov:

Jo[?] jedan krug

Rok je 19.7. dakle imamo vi[?]e nego dosta vremena napisati pri?e.

Ajde sad na posao! :)

Bok svima!
...nakon mnogo vremena...
A rekal sam Krisu da bum se javil, pa se javljam. Nadam se da ?u ne[?]' i napisat. Zavr[?]il mi je Jo[?] jedan krug Ĺživota, a nakon njega me ?eka bolji jo[?] jedan krug, nadam se.
A evo i predpri?e (neozbiljna bezvezarija):

Sinulo Arhimedu da mu je dosta tih odrubljivanja glave nad krugovima. Naime, nakon [?]to je sedamstotinjak puta izgovorio poznatu re?enicu, re?enicu kojom je kupio vje?nost, postao je sam sebi pateti?nim. Želio je vje?nost koja ne?e biti neizmjerni niz ponavljanja poznatog mu Şivota, koja ne?e biti u identi?nim ciklusima sa glavopadom na zavr[?]etku.
Nakon [?]to je razradio plan, pri?ekao je sljede?e tri godine, te povremeno razmi[?]ljao za[?]to prije nije do[?]ao na tu ideju. Tko zna, moĹžda i je...
Rimski vojnik kona?no je do[?]ao, a Arhimed mu ovaj put nije bahato odbrusio "Ne diraj moje krugove", ve? "Molim te, ?asni vojni?e, ?ija je slava nepobitna, dopusti mi da nacrtam jo[?] jedan krug..."
Vojnik mu je to dopustio. Arhimed je brzo iskoristio vojnikovo trenutno saĹžaljenje, promijenio temelje prostora (nekako podsvjesno je znao da to moĹže napraviti samo u trenucima kad je trebao ve? biti mrtav), tj. oti[?]ao u bit broja "PI", i izmjenio mu vrijednost u neizmjernost. Arhimed je po?eo crtati taj krug kona?nog radijusa, ali beskona?nog opsega...
.
.
.
I zavr[?]io ga u beskona?nosti. Podignuo je pogled, te vidio strpljivog vojnika. ?ekao je sa isukanim ma?em. Zamrljao je Arhimedov savr[?]eni krug, ovaj je poludio, rekao neizbjeĹžno i dobio na poklon jo[?] jedan glavopad.
Budu?i da je dobio vje?an (beskona?an) Ĺživot, opet je krenuo iz po?etka, u poznatu neizbjeĹžnost. Jer za beskona?nost(vje?nost) matemati?ki egzaktno vrijedi:
vje?nost = vje?nost(0) + vje?nost(1) + vje?nost(2) + vje?nost(3) + ......... + vje?nost(n), gdje n teĹži u beskona?nost.

----
Svakakve gluposti mi padnu na pamet...
Bok

Posted: 21 Jun 2004, 21:24
by L.Z.
Kolika je zadana dužina priče? 4000 znakova (2000 više manje) ko uvjek

Posted: 23 Jun 2004, 09:03
by Kris
Kao i obično. Apeliram da priče ne budu predugačke, bolje da budu kraće. Ali neću ograničavati duljinu priča.

Posted: 24 Jun 2004, 10:54
by L.Z.
Kris wrote: - treba nagnjaviti Izitpajna i ekipu iz Pizzicata da također pročitaju i kritiziraju/daju primjebde
-priče će se mijenjati odnosno dotjerivati prema tim kritikama/primjedbama ako su one objektivne.

Krenimo!
Kako ide s nabavkom kritičara za ovaj krug :)

Posted: 24 Jun 2004, 11:21
by Dagi
Dren wrote:Evo da ja ne ispadnem stra[?]no pametan, nego da se vidi da sam pokupio to sa neta, da podjelim znanje sa vama... ili "za[?]to ja ne pi[?]em"
pogledajte sve to na slijede?oj stranici
http://www.sfwa.org/writing/turkeycity.html

Ukoliko je se o toj stranici pisalo ve?, my bad, novi sam pa nisam pro?itao taj thread.
Je, pisalo se. Postoji adaptacija na hrvatski:

http://www.sfera.hr/parsek/br71/prirucnik.html
http://www.sfera.hr/parsek/br72/prirucnik.html
http://www.sfera.hr/parsek/br73/prirucnik3.html
http://sfera.hr/parsek/br74/prirucnik-4-74.php

Bit ?e jo[?]!

Posted: 02 Jul 2004, 20:24
by L.Z.
Ljudi kako vam ide?

Posted: 12 Jul 2004, 22:06
by Klara
L.Z. wrote:Ljudi kako vam ide?
Ja sam napisala zada?u(tj. pri?u), samo je jo[?] malo trebam srediti prije slanja. Tko sve sudjeluje u ovom krugu?

Posted: 14 Jul 2004, 10:18
by MadDog
Ne ide nikako... jedina pri?a koju trenutno pi[?]em je diplomski, a to ?e jo[?] trajati, barem do 25.08. kad se moram pojaviti pred mentorom sa ne?im koliko-toliko smislenim... Zadnji ispit sam dao u petak, jo[?] seminarski moram napisati... do kraja rujna na mene se ne ra?una niti fizi?ki, a psihi?ki jo[?] manje!
Agent Charles Smith VI

Posted: 14 Jul 2004, 12:33
by Dren
Ja imam ideju...U realizaciji [?]tekam, jer mi ba[?] ne sjeda naslov na ono [?]to sam napisao. A i malo mi je bed; ovo mi je prva pri?a koju bi dao na "seciranje" :oops:

Posted: 14 Jul 2004, 17:41
by Klara
Dren wrote:Ja imam ideju...U realizaciji [?]tekam, jer mi ba[?] ne sjeda naslov na ono [?]to sam napisao. A i malo mi je bed; ovo mi je prva pri?a koju bi dao na "seciranje" :oops:
Samo naprijed - nije stra[?]no ako naslov ne pa[?]e sto posto. I ne brini, nismo jako zlo?esti :; :angel:

Posted: 14 Jul 2004, 18:00
by L.Z.
Ja sam na selu (na kompu sam trenutnood frenda) i pokušavam smisliti priču koju ću onda na brzinu kući napisati, pozdrav dok se ne vratim :wave:

Posted: 14 Jul 2004, 19:42
by Ire
Dren wrote:Ja imam ideju...U realizaciji štekam, jer mi baš ne sjeda naslov na ono što sam napisao. A i malo mi je bed; ovo mi je prva pri?a koju bi dao na "seciranje" :oops:
bez brige, mi smo mlakonje.. niko ti niš ne bu prigovoril.. :wave: