Page 28 of 33

Posted: 03 Jun 2004, 17:52
by Izitpajn
ire wrote:oš sudjelovat u radionici izitpajn? :toothy5:
Pa, ustvari, baš sam namjeravao ovih dana nešto i napisat... Al ima jedan problem. Ne mogu garantirati, ali ?isto sumnjam da ?e bit ispod 20 kartica.

I, da, ve? imam ideju (koju vu?em ve? više od pola godine, ali ono, ispiti, praktikumi, seminari... a sad sam se kona?no riješio 80% bremena) tako da ?ete me ispri?at ako se baš ne povinujem...

Posted: 03 Jun 2004, 21:49
by Ire
to je bijo da il ne? :dontknow:

Posted: 12 Jun 2004, 19:59
by L.Z.
oćemo idući krug :mrgreen:

Posted: 12 Jun 2004, 21:35
by Klara
L.Z. wrote:o?emo idu?i krug
MoĹže ono s gravitacijom. A iz Leonove re?enice izvla?im prijedlog br. 2. (li slijede?i krug)

Tko je za idu?i krug? Idemo krenuti. (Ja obe?avam da ?u se ovaj puta drĹžati zadanog i biti kratka :; )

Posted: 13 Jun 2004, 00:26
by L.Z.
a ja obećavam da ću poslati završenu priču

Posted: 14 Jun 2004, 09:12
by Kris
Ajde pošaljite mi prijedloge za naslove.

Ali onda ćemo ovaj krug napraviti onako kako bi to zasita trebalo izgledati. Dakle:

-svi ćete dati svoje kritike i prijedloge za sve priče
- treba nagnjaviti Izitpajna i ekipu iz Pizzicata da također pročitaju i kritiziraju/daju primjebde
-priče će se mijenjati odnosno dotjerivati prema tim kritikama/primjedbama ako su one objektivne.

Krenimo!

Posted: 14 Jun 2004, 17:50
by Klara
Kris wrote:Ajde po[?]aljite mi prijedloge za naslove.

Ali onda ?emo ovaj krug napraviti onako kako bi to zasita trebalo izgledati. Dakle:

-svi ?ete dati svoje kritike i prijedloge za sve pri?e
- treba nagnjaviti Izitpajna i ekipu iz Pizzicata da tako?er pro?itaju i kritiziraju/daju primjebde
-pri?e ?e se mijenjati odnosno dotjerivati prema tim kritikama/primjedbama ako su one objektivne.

Krenimo!
SlaĹžem se. Hura za ?vrsto lupanje virtualnom [?]akom po stolu! :; :mrgreen:

Evo nekih prijedloga za naslove koji mi padaju na pamet:
Pau?ina, Pogled s mog prozora, Sasvim mala gre[?]ka, More bez soli, Jo[?] jedan krug...

Posted: 14 Jun 2004, 18:03
by Indigo Montoya
Evo i mojih: Šuma u bijegu, Snježan i sedam robota, Znak na kraju Svemira, ?ovjek koji je ubio Boga, No? nakon dana kada je Zemlja stala...i naravno Osveta liganja sa Proxima Belenensesa

:blob:

Posted: 14 Jun 2004, 21:52
by L.Z.
Dan kada su padali majmuni, Mjesečina, Ples na smrti, Perun, Vrijeme bogova, Bajka o krvi... ne pada mi sad više niš na pamet

Posted: 17 Jun 2004, 13:20
by Dren
Uspio sam do?i do kraja ovog threada. Nikad nisam pisao, a sad sam u poslu pa ne vjerujem da ?u uskoro po?eti, ali sam siguran da ho?u. Jednog dana. (znam da je ovo najgori komentar wannabe pisca, ali [?]to ?u :()
Koliko se ja razumijem u literalne radionice (samo sam ?itao o njima) bit je napisati pri?u koji ?e SVI komentirati. Koji ?e SVE komentirati. Koji ?e dat eventualne prijedloge. I promjene. I ukupnu ocjenu.
Sve to doti?ni pisac moĹže a i ne mora prihvatiti ali bi trebao uzeti u razmatranje. I najmalicioznija primjedba moĹže dati ideju koja ?e rezultirati napretkom ili ?ak novom, odli?nom pri?om. Nakon toga pisci bi trebali "ispraviti" staru pri?u, odnosno izglancati je do primjerenog sjaja :)

Stoga bi moj prijedlog ( kao neultralnog promatra?a kojeg nemorate uvaĹžiti ) bio:
Napi[?]ite pri?e (sa odre?enom temom djelovima ili bilo ?ime [?]to dogovorite )
Odredite raspored. Recimo prvi dan se komentira Klarina pri?a. Nakon svih komentara, Klara odgovara na sva pitanja koja su postavljena o nejasno?ama koje primje?uju drugi i na ostale komentare ( ideje uglavnom? ) Klara ?e popraviti pri?u a u medjuvremenu se prelazi na slijede?eg sudionika i komentira se. Ovo ?e znatno produĹžiti radionicu ali rezultat svakom sudioniku je GOTOVA pri?a. Jer vidim da svi spominjete super ideje koje niste stigli dovr[?]iti ili ste zapeli ili ko zna [?]to jo[?].
Ako nema[?] dobar kraj napi[?]i bilo [?]to, drugi ?e komentirati, ispraviti, dobacit idiotariju koja ?e tebi dati briljantnu ideju! I zavr[?]it ?e[?] pri?u.
Smisao je pomo?i drugima da postanu bolji pisci.
Smisao je od pozitivnih i negativnih komentara izgraditi sebe kao boljeg pisca.
Tako ja to vidim.

Idem sad ?itat va[?]e literarne urtke a vi me slobodno popljuvajte jer ja ionako ne pi[?]em :!:
(ali molim vas nemojte jer sam osjetljiv :oops: )
Pozdrav.

Posted: 17 Jun 2004, 14:44
by Klara
Dren wrote:Nikad nisam pisao, a sad sam u poslu pa ne vjerujem da ?u uskoro po?eti, ali sam siguran da ho?u. Jednog dana.
Pa neka sljede?a literarna radionica bude taj "jedan dan..." :;

Kris kada po?injemo?

Posted: 17 Jun 2004, 14:49
by Kris
Uskoro, uskoro. Evo za koji dan ću izabrati jedan od svih ovih silnih naslova i odrediti rok...

Posted: 18 Jun 2004, 15:45
by Dren
Evo da ja ne ispadnem stra[?]no pametan, nego da se vidi da sam pokupio to sa neta, da podjelim znanje sa vama... ili "za[?]to ja ne pi[?]em"
pogledajte sve to na slijede?oj stranici
http://www.sfwa.org/writing/turkeycity.html

Ukoliko je se o toj stranici pisalo ve?, my bad, novi sam pa nisam pro?itao taj thread.
Ukoliko nije, pro?itajte. Ukoliko znate engleski, normalno :)
U najgoru ruku, dobro ?ete se nasmijati jer su to pisali prili?no duhoviti ljudi. A vjerojatno ?ete skuĹžiti i "za[?]to ja ne pi[?]em" jer moji bjedni poku[?]aji su svi imali pa... bar tri karakteristike iz "Introduction (II) by Bruce Sterling.

"Ne, ne, Brit! Jo[?] nisam zavr[?]io posao, gazda ?e me ubiti. Sje?a[?] sa da sam zadnji put prekora?io rok?"
Brit ga mole?ljivo pogleda i zacvili jo[?] jednom. Polako legne i ispusti
povodac na pod te[?]ko uzdahnuv[?]i.
"O BoĹže. Evo ostavit ?u otvorena vrata a ti se pro[?]etaj sam, moĹže?"
"Samo nemoj da te traĹžim k'o zadnji put!"
Brit zama[?]e dvaput svojim kratkim repom i nestade kroz tek otvorena vrata.
"Gazda ?e me ubiti" promrmlja gledaju?i za psom a onda se vrati za ra?unalo.

***********
"Zar mora[?] ve? i?i?"
"Mda. Gazda ?e me ubiti. Sje?a[?] se da me pro[?]li put traĹžio dva sata."
Brit zama[?]e repom dvaput i nestade kroz grmlje.


Eto pri?e. Mislim da spada pod Jar of Tang kvalifikaciju. (isto kao i Indigova sa zmajevima i ljudima, s tim da indigo ima bolji stil :; )
?ovje?e kako se ljudi sjete i?eg novog?!?
Ljudi kako se vi sjetite ne?eg novog?

Posted: 18 Jun 2004, 15:53
by Dren
Zaboravih. najbolje mi je obja[?]njenje The "Poor Me" Story. hehe zakon! :blob: