Page 26 of 33

Posted: 11 May 2004, 14:08
by Kris
Što se mene tiče - ok. Ako se tako dogovorimo, onda još samo treba odrediti rok :dontknow:

Posted: 11 May 2004, 21:01
by L.Z.
Ja se slažem, jedino ovo s ukosnicom nemam za sad nikakvu predožbu kamo bi smjestio

Posted: 11 May 2004, 21:42
by Klara
Nemojmo zadane elemente shvatiti doslovno. Recimo da treba iskoristiti ve?inu ali ne moramo sve...
:blob:
Ja sam bila na Bra?u po ljeti i mogu ga zamisliti po zimi. :mrgreen:
Ukosnica mi je uvijek puna torba pa ?u jednu valjda utrpati u i pri?u. :mrgreen:
Ali mene mu?i ono cyberpunk. :x

U glavi mi je stalno Blade Runner ali ne znam kako ga spojiti s kratkom pri?om. MoĹže li mi netko pojasniti [?]to bi zna?ilo da pri?a bude cyberpunk :dontknow:

Posted: 11 May 2004, 22:10
by L.Z.
Klara wrote: U glavi mi je stalno Blade Runner ali ne znam kako ga spojiti s kratkom pri?om. Može li mi netko pojasniti što bi zna?ilo da pri?a bude cyberpunk :dontknow:
kako sam ja shvatio mora biti vezan s nekakvim računalnim mrežama, virtualnim svjetovima, hakerima, i nekakvim sjebenim stvarnim svijetom u kojem dominira lova, tako je barem bilo u onome što sam ja čitao.

Posted: 12 May 2004, 08:51
by Indigo Montoya
Klara wrote:Ali mene mu?i ono cyberpunk. :x
U glavi mi je stalno Blade Runner ali ne znam kako ga spojiti s kratkom pri?om. Može li mi netko pojasniti što bi zna?ilo da pri?a bude cyberpunk :dontknow:
Dok je NOsf još bijo mlad napisao sam za nj tri kolumne na temu cyberpunka, te su stranice iz meni nepoznatih razloga trenutno nedostupne (BANEEE!?) pa postam skra?ene izvadatke.
Nadam se da ?e ti barem donekle pojasniti što je po srijedi...
Cyberpunk - Kultur@, Religij@, Filozofij@ ili Tehnologij@
Definicija nedefiniranog


U ranim osamdesetim godinama ovog stolje?a grupa pisaca znanstvene fantastike po?ela je svoja djela pisati stilom koji je uvelike odskakao od ostalih u žanru. U stvari nije tu samo bila rije? o samom spisateljskom stilu, koliko o ?itavom jednom novom konceptu, ili kako je to u uvodu u svoju antologiju "Mirrorshades: Antologija Cyberpunka" definirao Bruce Sterling, jedan od glavnih predstavnika ovog podžanra:

"Ovaj pokret je vrlo brzo bio prepoznat kao poseban i etiketiran raznim imenima: Radikalni hard-SF, Val osamdesetih, Tehnološki odmetnici, Neuromanti?ari, Mirrorshades group. No me?u svim tim etiketama koje su se pokretu lijepile tijekom vremena jedna je ostala: Cyberpunk."

Zanimljivo da ovaj naziv nije izabrao nitko od samih pisaca ?ije je stvaralaštvo ozna?avao, štoviše neki od njih su sam pojam doslovce prezirali. Ali "cyberpunk" - kovanica je sasvim uspješno objedinila dvije glavne zna?ajke njihovih djela, spoj dviju na prvi pogled nespojivih rije?i savršeno opisuje novu vrstu integracije koja je po?etkom desetlje?a upravo hvatala svoj zalet, integracije do tada odvojenih svijetova visoke tehnologije i modernog pop undergrunda.

Ovo objedinjavanje ideja pokazalo se krucijalnim za uspjeh cyberpunka kao žanra, jer je pokazalo i dokazalo da SF ne smije biti iznad i izvan naše svakodnevice. Ono na što nam cyberpunk pokret ukazuje jest ?injenica su naše prijašnje vizije tehno-budu?nosti, zastarjele, dosadne i sanjarske i samo zamagljuju našu spoznaju distopije u kojoj upravo živimo. Cyberpunk se podjednako direktno obra?unava sa našom kulturom i našom neposrednom budu?noš?u. Ovaj podžanr koji u svojim njedrima objedinjava "cyber", pod ?ime podrazumijeva korištenje tehnologije za pove?anje ljudskih sposobnosti, i "punk", sirovost i rebelizam ideja rock and roll zvuka tog vremena posve neo?ekivano s vremenom prerasta iz jednog od pravaca SF literature u nešto šire i mnogo složenije.

CyberPunk Definicija #1

Literarni podžansr SF-a razvijen u ranim osamdesetim godinama od strane autora poput Ruckera, Shinera, Sterlinga, Shirleya, Gibsona i drugih, ?ije se osnovni koncept može opisati kao vizija ogromnih umiru?ih gradova, zastrašuju?e stapanje ?ovjeka i stroja i ljudskog iskustva moderiranog putem digitalnih medija.

Nekako baš u to vrijeme film Ridleya Scotta "Blade Runner" savršeno je vizualizirao ovu zastrašuju?u viziju neposredne nam budu?nosti. Oslikavaju?i na jedinstven na?in utjecaj tehnologije na ljudsko društvo potpuno je uspio u do?aravanju njegove rstrganosti izme?u humanisti?kih ideala i razvijene tehnologije toliko stopljene sa svakodnevnim životom da je više gotovo nemogu?e razlikovati, umjetno od prirodnog, ljudsko od neljudskog, ?ovjeka od stroja. Jednako važnu ulogu u ovom filmu igra i atmosfera tamnih i smogom obavijenih ulica, vje?nom kišom obasutih ?udovišnih nebodera i nevjerojatne mješavine kultura stopljenih u kakofoniju futuristi?kog Los Angelesa 21. stolje?a. Ovaj film je zasigurno jedan od rijetkih koji je u potpunosti uspio dati Cyberpunku vizualni identitet mijenjaju?i tako zna?ajno naša uobi?ajena promišljanja o budu?nosti kojoj ponekad bezglavo hrlimo u suret.

CyberPunk Definicija #2

Vizija ogromnih umiru?ih gradova, postupnog stapanja ?ovjeka i stroja i ljudskog iskustva odreiranog putem digitalnih medija.

Polaze?i od ovih postavki s vremenom se razvija CyberPunk subkultura (ili anti kultura) koju tijekom devedesetih prihva?a sve više mladih te postaje medijski sve aktivnija i zapaženija.

CyberPunk Definicija #3

Subkultura zasnovana na uvjerenju da ?e budu?nost neizbježno donijeti umiranje velikih gradova, omogu?iti postupno stapanje ?ovjeka i stroja i moderiranje ljudskog iskustva putem digitalnih medija.

Ova Subkultura njeguje specifi?nu glazbu, umjetnost, modu i književnost koja direktno reflektira njena futurist?ka uvjerenja. Poslijednjih godina cyberpunk je iznjedrio ?ak i svoje politi?ke i filozofske vo?e. Pisci poput Arthura Krokera i St. Jude, te organizacije poput EFF-a (Electronic Frontier Foundation), izme?u ostalih, pripremaju osnove budu?nosti za koji vjeruju da ?e se dogoditi (ili nam se ve? doga?a).

CyberPunk Definicija #4

Kvazi-filozofski pokret koji kriti?ki preispituje našu sadašnjost okaraketeriziranu sve bržim propadanjem velikih gradova, postupnim stapanjem ?ovjeka i stroja i sve uspješnijim moderiranjem ljudskih iskustava putem digitalnih medija. Pokret analiziraju?i sadašnje stanje tehnologije pokušava dati odgovor na pitanje kako ?e izgledati naša budu?nost.

CyberPunk se usredoto?ava na one male detalje koje mnogi previ?aju u svekolikom bujanju cyber-kulture i brzom razvoju tehnologije. Mahom vrlo dobro upoznati sa uporabom ra?unala i posljedicama koje ista donosi CyberPunkeri su poodavno prošli fazu oduševljenosti tehnologijom i potpuno su posve?eni posljedicama koje uporaba ili zlouporaba tehnologije može imati po razvoj ljudskog društva u cjelini.
:blob:

Posted: 12 May 2004, 14:15
by Ire
i kad je taj rok?

ja imam užasno puno posla, al ?u probat nešto napisat.. :coffee2:

Posted: 12 May 2004, 14:34
by Kris
Ajde neka rok bude 24.5. dakle ponedjeljak. Nadam se da će do tada stići više priča nego za ovaj prethodni krug LR.

Posted: 12 May 2004, 14:37
by Indigo Montoya
Cyberpunk ponedjeljkom dakle, prste na tipkovnicu ... svih 12. YIPIEE!
:blob:

Posted: 16 May 2004, 19:49
by Klara
Indigo Montoya wrote:Cyberpunk ponedjeljkom dakle, prste na tipkovnicu ... svih 12. YIPIEE!
:blob:
12 prstiju - to ve? zvu?i kao po?etak pri?e :mrgreen: :blob:

Posted: 16 May 2004, 21:02
by L.Z.
Kris wrote:Ajde neka rok bude 24.5. dakle ponedjeljak. Nadam se da će do tada stići više priča nego za ovaj prethodni krug LR.
24.5 moj rođendan :)

Posted: 20 May 2004, 21:07
by L.Z.
kako vam ide, ja sam počeo počeo pisat iako još u glavi nemam cijelu priču, ali počeo sam što znači da neću raditi u posljednji tren :mrgreen:

Posted: 21 May 2004, 12:53
by Kris
Ja imam u glavi priču ali još nisam počeo pisati :cyclopsani:

Posted: 21 May 2004, 17:00
by Klara
Ja sam napisala 8 stranica i jo[?] nisam na kraju. Mislim da ne?e pro?i kao cyberpunk, ali bar ima ostale elemente. Sa duĹžinom ?u definitivno prije?i dogovorene okvire. Nadam se da mi to ne?ete zamjeriti jer me jako zanimaju komentari.

Posted: 23 May 2004, 19:33
by L.Z.
jel može odgoda, recimo do srijede :blob: