Page 1 of 6

Nagrade NOSF-a

Posted: 17 Sep 2005, 19:31
by Ire
Drum roll, please ...

Image

Dame i gospodo,

NOSF s ponosom najavljuje pokretanje nagrada NOSF-a.

:wav:

Nagrade NOSF-a dodijeljivat ?e se u sljede?im kategorijama:
1. za najbolju doma?u SF pri?u objavljenu u protekloj godini

2. za najbolju doma?u web stranicu SF tematike

3. za najbolji doma?i SF fanzin

4. za najbolju doma?u recenziju SF knjige

5. za najbolju doma?u recenziju SF filma
Prve nagrade NOSF-a bit ?e dodijeljene 2006. godine za godinu 2005.

Nagrade NOSF-a su nagrade publike. Dakle, predlažete ih i dodijeljujete vi - svi ljubitelji SF-a u Hrvatskoj.

Cilj nagrada NOSF-a je poticanje doma?e produkcije te angažiranosti hrvatskih ljubitelja SF-a, kao i promidžba doma?eg SF-a.

Prvi korak u ovom pothvatu su nominacije.
Pravilnik o nominacijama, pojašnjenja kategorija kao i na?in na koji možete obaviti svoju nominaciju pogledajte ovdje.

:occasion9:

------
UPDATE!

na inzistiranje masa, dodana je još jedna, "po?asna" kategorija ..
6. za doma?u SF nebulozu godine

Posted: 18 Sep 2005, 10:24
by Miles
Long live NOSF!!! :wav:

Posted: 20 Sep 2005, 09:58
by Tomislav Sakic
PredlaĹžem dopunu pravilnika u kategoriji web-sitea ili bloga: da mora biti online prije 1.10. ili tako nesto. Da se odredi neki datum, ina?e se moĹže nominirati sajt ili blog pokrenut 15. prosinca.

Re: Nagrade NOSF-a

Posted: 20 Sep 2005, 11:00
by davors
ire wrote: NOSF s ponosom najavljuje pokretanje nagrada NOSF-a.
Bravo, ?estitam na ideji! Ajmo to maksimalno medijski razglasiti...
Jedan neobavezan prijedlog: možda bi jedna od kategorija nagrada mogao biti "najbolji izdava?ki projekt", to se kao kategorija nigdje drugdje ne vrednuje, a u obzir bi moglo do?i mnogo štošta: pojedina?ne knjige (recimo, tu bi ravnopravno mogli konkurirati zbirke i romani, nitko nigdje ne vrednuje zbirku pri?a kao knjigu), pa biblioteke, pa razni medijski projekti, rubrike u novinama, ravnopravno doma?i i strani autori, itd.

Davor

Posted: 20 Sep 2005, 11:16
by Tomislav Sakic
SlaĹžem se s Daorom, ali to je ve?a problematika; Hrvatska treba profesionalniju nagradu (Ĺželi li SFera u nju prerasti?) koja bi me?u ostalim, imala i kategorije najboljeg urednika, izdanja, kriti?ara, teorijskog teksta i sli?no. (To se, istina, dosad razrje[?]avalo poveljom, ali glupo je nekom dati povelju nakon deset godina rada - za[?]to npr. Parsek ne bi bio najbolji fanzin deset godina, NOSF vi[?]e puta najbolje online izdanje, ili neka biblioteka najbolje nakladni?ko izdanje godinama... Pa i Gardner Dozois je valjda pobje?ivao kao najbolji urednik dva desetlje?a zaredom!)

Posted: 20 Sep 2005, 11:41
by Nimrod
o tome se raspravljalo u SFeri...ja sam bila za uvo?enje kategorija najboljeg prijevoda, no to je propalo jer je bilo više nominacija za loš prijevod.

kod najboljeg urednika bio je problem to što ih nema puno, a svi se znaju. Ne vidim kako bi SFera postala profesionalnija nagrada korakom unazad, pri ?emu mislim na povratak na optužbe da si me?usobno djeljkamo nagrade, kao davnih dana sa pri?ama (rekoše mi) prije no što se skupio današnji broj autora.

Posted: 20 Sep 2005, 11:46
by Ire
promijenila sam za web stranice ..
Ajmo to maksimalno medijski razglasiti...
slažem se. al se prije moram još dogovoriti neke stvari sama sa sobom. npr. kad ?e se dodijeljivati i što ?e se dodijeljivati. imam neke ideje, samo polako, dakle da se dogovorim sama sa sobom ..

a i prijedlozi su uvijek velkam ..

Posted: 12 Oct 2005, 15:35
by Bojan
Kako nisam ba[?] puno prisutan na NOSF-u tijekom posljednjih mjeseci, potpuno su mi (do danas) promakle NOSF-ove nagrade. Za po?etak, mislim da je fanovska nagrada hrvatskom SF-u potrebna (?ini mi se da je nagrada SFera, mada je dodjeljuje udruga fanova, polako prerasla u ne[?]to vi[?]e od tipi?ne fanovske nagrade), a budu?i da je NOSF postao najve?e okupljali[?]te hrvatskih fanova, logi?no je da to bude NOSF-ova nagrada.

E sad, budu?i da smatram da od nagrade (?ak i fanovske) moĹže biti i [?]tete (ako se dodjeljuje po mjestimi?no nepreciznim i nelogi?nim pravilima), evo nekoliko dobronamjernih komentara i prijedloga vezanih uz "Pravilnik nominiranja".

Pravilnik nominiranja wrote:Nominiranje ?e trajati do kraja teku?e godine.
Recimo da neka pri?a iza?e 31. prosinca - kad ?e je netko sti?i nominirati?
Mislim da bi bilo bolje da se za nominacije odredi neki period nakon zavr[?]etka godine za koju se dodjeljuje nagrade.

PRIJEDLOG: "Period nominiranja je velja?a godine nakon godine za koju se nagrada dodjeljuje." (znam, ovo "... godine nakon godine..." zvu?i nespretno... sredit ?u to)

Pravilnik nominiranja wrote:Po zavr[?]etku perioda nominiranja Ĺžiri sastavljen od fanova iz cijele Hrvatske odabrat ?e kona?nu listu nominacija za koje ?e se glasovati.
Tko ?e sastaviti Ĺžiri? Tko ?e glasovati nakon [?]to se sastavi kona?na lista nominacija? Za[?]to je vaĹžno da fanovi budu iz cijele Hrvatske? Mislim, ako u nekom razdoblju nema aktivnih fanova iz, recimo, Dalmacije, za[?]to bi ih bilo u Ĺžiriju?
Op?enito, mislim da je ovo vrlo nejasan dio Pravilnika i da je ovdje potrebna potpuna promjena koncepcije. Imam nekakvu ideju koju tek trebam razraditi...

Pravilnik nominiranja wrote:Ukoliko za neku od kategorija ne pristigne nijedna nominacija, ili ih pristigne manje od tri nagrada za tu kategoriju ne?e biti dodijeljena.
Hm... uvijek sam imao dvojku iz matematike, pa je mogu?nost da je problem u meni sasvim realna, ali ?u ipak poku[?]ati...
Ako ne pristigne nijedna nominacija, ne zna?i li to da ih je pristiglo manje od 3? Uostalom, kako bi se uop?e moglo dodjeliti nagradu ako ne pristigne nijedna nominacija?
Osim toga, za[?]to odre?ivati minimalni broj nominacija? Ako stignu samo dvije nominacije za, recimo, pri?u - za[?]to se ne bi nekoj od njih dodijelilo nagradu? MoĹžda je neka od njih (moĹžda ?ak obje) zaista izvrsna?
?ak i ako stigna samo jedna nominacija (ponavljam - moĹžda se radi o zaista izvrsnoj pri?i), moĹže se glasovati ZA ili PROTIV.
Mislim da bi trebalo ukinuti minimalni broj nominacija, jer od toga ne moĹže biti koristi a moĹže biti [?]tete, i jasno definirati sustav glasovanja. Kao i u pro[?]lom slu?aju - imam nekakvu ideju koju tek trebam razraditi...

Pravilnik nominiranja wrote:U obzir dolaze sve pri?e hrvatskih autora objavljene u Hrvatskoj ili inozemstvu, bilo u knjigama, ?asopisima, fanzinima ili na internetu.
Ako se ve? na drugim mjestima spominje hrvatske drĹžavljane, ne bi li bilo najjednostavnije to i ovdje u?initi? Ako ne, onda treba nekako druga?ije definirati "hrvatske autore". Drugi problem je da u ovu definiciju ulaze i osobne stranice i blogovi. Ve? u fanzinima ima gomila sme?a - koliko ga se tek moĹže na?i na osobnim stranicama i blogovima?

PRIJEDLOG: "U obzir dolaze sve pri?e hrvatskih drĹžavljana objavljene u Hrvatskoj ili inozemstvu, u tiskanim i elektronskim knjigama, ?asopisima i fanzinima."

Pravilnik nominiranja wrote:podrazumijevaju se svi doma?i fanzini, bilo da se objavljuju na papiru ili na internetu
Ovako se ne obuhva?aju, recimo, izdanja na CD-u.

PRIJEDLOG: "podrazumijevaju se svi doma?i fanzini, bilo da se objavljuju u tiskanom ili elektronskom obliku" ili ?ak samo "podrazumijevaju se svi doma?i fanzini"


To je, zasad, sve od mene. Ako se netko sloĹži s ijednim od mojih prijedloga, i ako Ban ne bude imao ni[?]ta protiv, potrudit ?u se i napraviti svoj prijedlog Pravilnika.

Posted: 12 Oct 2005, 15:39
by Ire
ideje, prijedlozi i pomo? su uvijek dobrodošli :uzdravlje:

budu?i da sam sama slagala pravilnik i to na ho-ruk, prva ?u priznati da u njemu ima manjkavosti.

ajde ako ti se da, složi nešto pa ?emo ga modificirati :mrgreen:

Posted: 28 Nov 2005, 13:34
by Ire
UPDATE!

na inzistiranje masa, dodana je još jedna, "po?asna" kategorija ..
6. za doma?u SF nebulozu godine

Posted: 28 Nov 2005, 14:02
by Dagon
To! :iconbiggrin:

Posted: 28 Nov 2005, 16:28
by Zoran
:iconbiggrin: ja sam htio tako nešto organizirat još pred par mjeseci, ali kad sam pitao Macana želi li biti u komisiji rekao je da ne dolazi u obzir da podrži tako nešto jer to ne pridonosi žanru.

Posted: 28 Nov 2005, 18:17
by Izitpajn
Aha, zna?i Macan je odbio i automatski se odustaje od toga.

Lijepo je vidjeti da poštuješ autoritet, ali od jednog psihologa bih ipak o?ekivao više samostalnosti :flower:

Posted: 28 Nov 2005, 20:26
by Zoran
To ti je vrlo jednostavno; ?im ti nešto proglašavaš nebulozom, trebao bi to i obrazložiti. Ina?e ispadaš jadan. A moj osobni dojam je da od naših doma?ih kriti?ara Macanu najbolje ide obrazlaganje zašto nešto ne valja. :dontknow:

Mislim, reakcija prosje?nog doma?eg SFana:

"Hej, Izitpajn je popljuvao onu knjigu."
"Pa? Zaboli me."

a s druge strane:

"Hej, Macan je popljuvao onu knjigu."
"Uuu, to ?e bit' dobro, daj da vidim...."

To ti ja pri?am.