Search found 147 matches

by niveska16
04 Jul 2006, 09:08
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

Ups,sorry...
by niveska16
04 Jul 2006, 07:03
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

E, sad ste me tek smantali . Shvatila sam kao, mogla bi, ali ba[?] i nemoj. Ma nije toliko ni vaĹžno. Nego, sad mi se ne da traĹžiti drugu ekipu, vi ste mi se svidjeli na prvu loptu. Ako vam ne smeta pratit ?u teme ovako ponekad. Izgleda da mi to dobro ?ini jer no?as sam se bacila na pisanje kratke ...
by niveska16
03 Jul 2006, 22:45
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Što trenutno čituckate?
Replies: 1822
Views: 144774

Trenutno ?itam Vrijeme bresaka, ljubavni roman pisan u dijalektu,odli?an je. Ne znam koliko je to pametno, ali po prirodi sam svestrana (kaĹžu sva[?]tarim) pa mi se tako i svi?a sva[?]ta pomalo. Ne robujem trendovima, to mi je predosadno.
by niveska16
03 Jul 2006, 19:32
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

Jo[?] jedanput hvala za ono dobrodo[?]la, stvarno ste odli?ni! Ina?e, pro?itala sam kod nekoga od vas da mu se svi?a ovakva vrsta komunikacije kad ljudi nisu optere?eni nekakvim vanjskim (ne)kvalitetama sugovornika jer to ?esto zavara ili odnemogne. Ponekad se toliko trudim nekome svidjeti, a nisam ...
by niveska16
02 Jul 2006, 01:50
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

Nisi ti prvi koji si rekao da ti se pri?e ne svi?aju, i ne moraju ti se svi?ati. Pro?itala sam to na jo[?] nekim stranicama, ali kad ljudi uop?avaju stvari ili bagateliziraju natje?aje, to se meni ne svi?a. Neka pi[?]e i [?]alje onaj tko ho?e i kome se pi[?]e, a na kraju , ne moĹžemo svi bit nagra?e...
by niveska16
01 Jul 2006, 00:07
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

Ba[?] ti hvala, izgleda da mi je po samopouzdanju stvarno 16, a ne malo manje od tri puta toliko...Ne mogu ti opisat sre?u kad sam vidjela svoju pri?u na ekranu, i to me?u prve tri nagra?ene ,ali svako malo negdje naletim na komentar kako su to sve bezvezne pri?e, kako su one najlo[?]ije plasirane u...
by niveska16
30 Jun 2006, 23:09
Forum: Natječaji
Topic: Ekran prièe_04
Replies: 81
Views: 13624

Žao mi je [?]to vam se ne svi?aju prve tri pri?e jer sam i ja me?u njima, moja je tre?a po redu. MoŞda je to nedostatak samopouzdanja, a moŞda i ne[?]to drugo, ali ima li koga kome se svi?a? Napisala sam je iz srca i posvetila malom "?oviku" iz Zagore, to mi je bila osnovna i jedina namjera.Pozdr...