Search found 2286 matches

by Dagi
15 Apr 2004, 09:37
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Željezna horda
Replies: 25
Views: 3232

Dakle ne dolazi[?]? Ĺ teta, jer sam o?ekivao se upoznati.

Ĺ to se knjiga ti?e, predlaĹžem da ih da[?] nekome tko dolazi (kao "podagentu"), pa se ve? bude organizirala kakva trgovina na Sferakonu.

Osobno, svoj primjerak sam kupio na Istrakonu.
by Dagi
15 Apr 2004, 09:27
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: statiatika u polaure kulture
Replies: 7
Views: 1380

A joj! Nisam htio flejmati. Ali istodobno dobar dio nakladnika - osobito mali izdava?i - zbilja Ĺživi od otkupa.
by Dagi
15 Apr 2004, 01:42
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: statiatika u polaure kulture
Replies: 7
Views: 1380

Pa, nije ni bedasto - a stoji i u korelaciji sa subvencioniranim otkupom [?]to knjiĹžnice na tro[?]ak Republike provode.
by Dagi
15 Apr 2004, 01:40
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Željezna horda
Replies: 25
Views: 3232

Koliko shva?am, generalna zamisao je knjige "utopiti" na Sferakonu. Ili sam u krivu?
by Dagi
11 Apr 2004, 05:13
Forum: SFeraKon
Topic: Sferakon
Replies: 42
Views: 18688

BTW, a koji datum? Slijedi informacija o na?inu odre?ivanja datuma Sferakona. Datum Sferakona odre?uje visokosofisticirano trofejno ra?unalo Cray 3 [?]to ga je jo[?] na Ballconu '86. Sferi donirao Joe Haldeman, a programirali su ga Sam Lundvall, Krsto A. MaĹžurani? te jo[?] neki ljudi koji Ĺžele ost...
by Dagi
11 Apr 2004, 04:44
Forum: /NOSF/etc
Topic: Pozdravi 2
Replies: 46
Views: 8382

Hvala, tako?er i Tebi Tvojima!
by Dagi
10 Apr 2004, 03:58
Forum: Čiča miča
Topic: Indigo Montoya - ONCE UPON THE TIME THERE WAS...
Replies: 9
Views: 2235

Pa, napuhnuti stvar na tri kartice ne bi smio biti problem. No, to je stvar autora.
by Dagi
10 Apr 2004, 03:57
Forum: SFeraKon
Topic: Sferakon
Replies: 42
Views: 18688

Mhmmm... Shvati to kao friendly hoax.

Koliko znadem, prostor odrĹžavanja je na FER-u, no ukoliko je ZBILJA Sferakon premje[?]ten u DHK, barem ?e biti zabavno...
by Dagi
10 Apr 2004, 03:52
Forum: Klub Srdašce
Topic: ja volim sferakon jer..
Replies: 7
Views: 3138

Mmmda... Sre?om, kraj toliko krivo (zlo?ina?ki) usmjerenih genija u Sferi, jo[?] nitko nije nabijedio Sferu kako je zlo?ina?kom organizacijom.
by Dagi
09 Apr 2004, 14:51
Forum: Čiča miča
Topic: Indigo Montoya - ONCE UPON THE TIME THERE WAS...
Replies: 9
Views: 2235

Jako dobro! Preporu?am rastegnuti na 3 kartice i frknuti "Jutarnjem" za minijaturu (oni to i plate!). No, budu?i s tim listom nemam ba[?] veze, ne mogu jam?iti ho?e li uzeti.
by Dagi
08 Apr 2004, 18:11
Forum: SFeraKon
Topic: Sferakon
Replies: 42
Views: 18688

Preliminarni program Sferakona 2004.:

http://www.sfera.hr/sferakon/
by Dagi
08 Apr 2004, 15:40
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Novi val u SF-u (bilo hrvatski, bilo amerièki, koji god)
Replies: 2
Views: 749

hrvatskog SF-a. Prvo, razdoblje koje se katkad naziva hrvatskim "Zlatnim dobom" ( http://www.sfera.hr/0-10.php ) jest doba kad Hrvatska nema nakladu SF romana. Velike ku?e nisu imale interesa, a privatna inicijativa je ugu[?]ena ?im je krenula. Naime, prema Krstinim rije?ima, prva privatna inicijati...
by Dagi
08 Apr 2004, 14:32
Forum: Čiča miča
Topic: Indigo Montoya - NEVERENDING STORY...
Replies: 13
Views: 4060

Eh, da fakat jesi. A mislim da i Sablja (ovogodi[?]nja nagrada SferaTM) ima sli?nu premisu.
by Dagi
07 Apr 2004, 23:19
Forum: Život samo utorkom
Topic: SFera pitanje...
Replies: 17
Views: 5693