Search found 2286 matches

by Dagi
22 Apr 2004, 18:16
Forum: SFeraKon
Topic: Sferakon
Replies: 42
Views: 18688

Ra?unalu ili magistru?
by Dagi
22 Apr 2004, 01:20
Forum: Čiča miča
Topic: Mesarenje
Replies: 13
Views: 2737

Pri?a ima niz mana, ali nije nepopravljiva. Prvo - po?etna premisa, u kojoj je vaĹžna napravica pod nazivom 'Kom narukvica' (za[?]to velikim slovom, uop?e?). Tu autor treba pojasniti za[?]to zato?eniku nije oduzeta (bezna?ajni nakit, [?]to li?), odnosno kako ?itatelj saznaje za zapise na njoj (recim...
by Dagi
21 Apr 2004, 20:31
Forum: Bibliografija, teorija SF-a, antologije
Topic: Antologija hrvatskog SF-a
Replies: 67
Views: 20997

O priru?nicima: zbirka Isaaca Asimova Gold donosi lijepu hrpicu prakti?nih savjeta o pisanju. Ina?e, tre?ina zbirke su minijature i pokoja kratka pri?a, tre?ina su esej?i?i o SF, a tre?ina je ostala o samom pisanju. Preporu?ljivo. On Writing od Kinga: pola je autobiografija, pola o pisanju. I to nij...
by Dagi
19 Apr 2004, 08:52
Forum: Bibliografija, teorija SF-a, antologije
Topic: Antologija hrvatskog SF-a
Replies: 67
Views: 20997

Okej, Nimrod, cool down . Poku[?]at ?u odgovoriti po redu. Pri tome mi na pamet pada Yoda: "Do, or do not. There is no try." Op?a informacija o povijesti hrvatskog SF-a je napisana. ?eka objavljivanje. O SF-u op?enito - eh, za to je najbolji bio Krsto MaĹžurani?, no na nesre?u nije vi[?]e aktivan. O...
by Dagi
17 Apr 2004, 13:49
Forum: Bibliografija, teorija SF-a, antologije
Topic: Antologija hrvatskog SF-a
Replies: 67
Views: 20997

To?no, no koliko je pak meni poznato, rije? "sastavio" u ovom slu?aju traĹži kvalifikaciju. To?no je da je obavljena selekcija pri?a (preteĹžito autora iz "Siriusa") te su uglavnom rije[?]ena autorska prava. Tehni?ki, nije se dalje oti[?]lo.
by Dagi
17 Apr 2004, 13:27
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zasto se ne citaju domaci autori?
Replies: 350
Views: 20358

Taj dio "ne?emo objavljivati dok ne budemo mogli pla?ati" mi je jasan, ali otkuda se pla?aju ta autorska prava za strance? Na?elno, pokriva nakladnik prema agentima. Ova pri?a me podje?a na slu?ajeve kada ja u?eniku pokaĹžem [?]to treba popraviti na matemati?kom zadatku i onda naivno o?ekujem da je...
by Dagi
17 Apr 2004, 04:41
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zasto se ne citaju domaci autori?
Replies: 350
Views: 20358

Indigo Montoya: Zar Futura ne objavljuje vi[?]e pri?e doma?ih autora? Ne, pod obrazloĹženjem kako ih se nema otkuda platiti. Kako je Milena Benini rekla na Istrakonskom okruglom stolu o hrvatskom SF-u, doma?eg autora treba platiti, jednako kao i autorska prava za stranca. Nadalje, isto tako je rekla...
by Dagi
17 Apr 2004, 03:18
Forum: Bibliografija, teorija SF-a, antologije
Topic: Antologija hrvatskog SF-a
Replies: 67
Views: 20997

Hrvatskoj zasad ne postoji nikakav priru?nik za pisanje. Zar ne bilo cool da prvi takav, pisan na hrvatskom, bude ba[?] onaj vezan uz sf Şanr? Eto, nominiram Macana, Žiljaka i tebe kao mogu?e autore u tom polju Ha, Nimrod, ne mogu se ne zahvaliti na tako visokom mi[?]ljenju, kad me ve? kvalificir...
by Dagi
16 Apr 2004, 16:55
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zasto se ne citaju domaci autori?
Replies: 350
Views: 20358

Pa, oma[?]kom sam ispustio petu opciju kod postanja ankete. Onda sam vidio Tvoju sugestiju, pa sam na brzinu ispravio.

Temporalna transmutacija?
by Dagi
16 Apr 2004, 16:46
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zasto se ne citaju domaci autori?
Replies: 350
Views: 20358

Dodano.
by Dagi
16 Apr 2004, 16:37
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zasto se ne citaju domaci autori?
Replies: 350
Views: 20358

Zasto se ne citaju domaci autori?

Prastaro pitanje: za[?]to se ne ?itaju doma?i autori? Pa, hajdemo malu anketu... Namjerno nisam dodao mogu?nost odgovora "ja sam hrvatski autor", budu?i ionako predmnijevam da dosta ljudi na ovom forumu povremeno [?]togod napi[?]e. Sam ?u me?utim ponuditi neke sugestije za razmi[?]ljanje. 1. Doma?i ...
by Dagi
16 Apr 2004, 16:06
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Zaobilazenje domacih autora?
Replies: 4
Views: 1000

Aaah, prastara tema! Za[?]to ljudi ne ?itaju doma?e autore? Uzgred, radije otvaram novi topic.

:arrow: http://nosf.net/phpbb2/viewtopic.php?t=285 :idea:
by Dagi
16 Apr 2004, 02:12
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: Željezna horda
Replies: 25
Views: 3232

Mislim kako nema temelja za flamewar. Koliko mi je poznato, oba autora su si privatno dobri, dok koli?ina primjeraka prodanih na Istrakonu nije bila presudna za uspje[?]nost nakladni?nog pothvata. PoĹželimo radije neka se vi[?]e knjiga bude prodalo na Sferakonu.
by Dagi
16 Apr 2004, 01:37
Forum: Knjiški crvi s Arrakisa
Topic: statiatika u polaure kulture
Replies: 7
Views: 1380

Da.

Citat iz filma Clear and Present Danger, po Clancyjevom romanu:
"Nisam stvorio ovaj svijet, samo nastojim u njemu Ĺživjeti."

Okej, citat nije ba[?] iz SF-a, premda Clancy marginalno spada u Ĺžanr.